Ministern kom med dynamitbesked till Vasa – ”Nu finns det inte bara en vision, nu finns det en actionplan”

Energiklustret visar sin samlade styrka. EnergySampo har sett dagens ljus.