Markkinointi ja brändin rakentaminen ovat olennainen osa yrityksen strategiaa – Contium auttaa yrityksiä niiden suunnittelussa

Johanna Tidström, Tuukka Turunen. Kuva/Foto: Mervi Turunen

Ulkopuolisen henkilön näkemys ja asiantuntijuus auttavat yritystä kehittymään.

Vaasalaisen Contium Oy:n toimitusjohtaja Tuukka Turunen auttaa parinkymmenen vuoden kokemuksella yrityksiä strategian ja brändin rakentamisessa. Yleensä Contiumin kanssa tekemisiin hakeutuvilla yrityksillä on yksi yhdistävä tekijä: halu löytää lisää bisnestä.

Turunen on työvuosiensa aikana konsultoinut satoja yrityksiä. Niiden joukossa on ollut suuria ja pieniä sekä uusia ja vanhoja yrityksiä. Samaan aikaan hän on luotsannut menestykseen kaksi omaa yritystään. Ei siis ihme, että hän toimii myös ELY-keskuksen puitesopimuskumppanina.

Laaja näkemys markkinointiin

Tuukka Turunen. (Kuva: Mervi Turunen)

ELY-keskuksen sopimuskumppanina Turunen konsultoi pk-yrityksiä Markkinointi ja asiakkuudet -osa-alueella.

– Se on hyvin laaja alue. Se voi sisältää asioita, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen strategian tai brändin luomiseen, tuotteisiin ja palveluihin, markkinanäkyvyyteen, asiakkaiden tunnistamiseen ja tavoittamiseen, luettelee Turunen.

Turusen mielestä moni mieltää markkinoinnin liian kapeasti, sillä siinä on kysymys paljon enemmästä kuin mainostamisesta. Markkinointi on yrityksen kannalta kokonaisvaltaista toimintaa, joka liittyy läheisesti jokaiseen yritystoiminnan osa-alueeseen. Markkinoinnin avulla ratkaistaan pitkälti se, miten yritys pystyy saamaan lisää kauppaa aikaiseksi.

Startup-yritykselle tuki oli tärkeää

Viime vuonna perustetulla Somessa.com-vaikuttajamediatoimistolla oli kunnianhimoinen suunnitelma kasvaa ja käyttää siinä apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Yrityksen toimitusjohtaja Johanna Tidström tapasi Tuukka Turusen ja he miettivät yhdessä, miten Turunen voisi auttaa Somessa.comia yrityksen päämäärien tavoittamisessa.

Turunen ehdotti Tidströmille, että tämä laittaisi ELY-keskukselle hakemuksen kehittämiskonsultoinnista. Sillä tavoin konsultointi tulisi yritykselle huomattavasti edullisemmaksi.

– ELYn tuki oli meille ratkaisevaa, sillä startup-yrityksenä meillä ei olisi ollut varaa näin mittavaan hankkeeseen ilman sitä, Tidström tunnustaa.

Elyn tuki oli meille ratkaisevaa, sillä startup-yrityksenä meillä ei olisi muuten ollut varaa näin mittavaan hankkeeseen.

Turusen kokemuksen mukaan yritykset lähtevät harvoin kehittämiskonsultointiin yhtä aikaisin kuin Somessa.com – mutta myös yrityksen kehittymisvauhti ja tavoitteet ovat olleet paljon korkeammat kuin yrityksillä yleensä.

Muutama päivä riitti pitkälle

Johanna Tidström. (Kuva: Mervi Turunen)

Tidström oli todella iloinen, kun ELYn päätös neljästä konsulttipäivästä tuli. Hän yllättyi positiivisesti siitä, kuinka pitkälle nuo neljä konsulttipäivää riittivät.

– Minä kuvittelin, että vietämme konsultin kanssa workshopissa neljä päivää ja se on siinä. Käytännössä me jaoimme nuo neljä päivää osiin. Käsittelimme muutaman tunnin tapaamisissa aina jotakin ajankohtaista asiaa ja sen jälkeen meille jäi aikaa harjoitella ja ajaa asiaa sisään ennen kuin tapasimme seuraavan kerran. Tällä tavalla nuo neljä päivää riittivät lähes puoleksi vuodeksi, ja me todella opimme tekemään asioita uudella tavalla, Tidström muistelee.

Hänen mielestä kaikkein tärkeintä tässä prosessissa on ollut saada ulkopuolisen henkilön näkemys yrityksen kehittämiseen. Yrittäjä on itse kiinni päivittäisissä rutiineissa niin, että on vaikea nähdä oikeaa suuntaa. Konsultin kanssa työskennellessä on ollut pakko nousta päivittäisen työn yläpuolelle ja katsoa oikeasti eteenpäin.

– On tärkeää, että yrityksen johto on avoin ja valmis ottamaan vastaan uusia näkemyksiä. Muutoin konsultointi on molempien osapuolten kannalta ajan haaskausta, Turunen miettii.

Nopeaa ja joustavaa palvelua

Tidström ja Turunen kehuvat molemmat ELY-keskuksen joustavuutta ja nopeutta kehittämiskonsultointiin liittyvässä toiminnassa. Tässä toiminnassa ei ole jäljellä mitään takavuosina paljon parjatusta byrokratiasta.

– Yritykseltä vie maksimissaan 10 minuuttia täyttää verkossa kehittämiskonsultoinnin hakulomake. Sen jälkeen konsultti tekee ELY-keskuksen pyynnöstä alustavan konsultointisuunnitelman. Päätös konsultoinnin myöntämisestä tulee todella nopeasti, parhaimmillaan jopa seuraavana päivänä, Turunen vakuuttaa.

Pk-yrityksen on mahdollista saada kolmen vuoden aikana enintään 15 subventoitua konsulttipäivää, jotka maksavat yrityksille vain 300 euroa. Ne voivat liittyä eri kehittämisalueisiin kuuluviin projekteihin.

Somessa.com on ollut todella tyytyväinen ELYn avustamaan konsultointiyhteistyöhön Turusen kanssa. Yritys jatkaakin hänen sparrauksessaan myös tuettujen konsulttipäivien päätyttyä.

– On hienoa päästä seuraamaan vierestä, kuinka yritys kehittyy. Se on vähän samanlainen tunne kuin valmentajan seuratessa valmentamaansa urheilijaa. Valmentaja voi antaa urheilijalle kaiken sen mitä hänellä on annettavanaan. Loppu on sitten urheilijasta kiinni, Turunen toteaa.

Hän varmaan tietää, mistä puhuu, sillä hän valmentaa vapaa-aikanaan nuoria uimareita.

LUE MYÖS:

Näin ELY-keskus auttaa – Tarjolla tukea helpottamaan esimerkiksi markkinointia ja digitalisointia

 

 

 

Vastaa