Marknadsföring och varumärkesbyggande är en viktig del av företagets strategi – Contium hjälper med planeringen

Johanna Tidström, Tuukka Turunen. Kuva/Foto: Mervi Turunen

Expertkunskap och en utomstående persons perspektiv hjälper företag att utvecklas.

Vasaföretaget Contium leds av Tuukka Turunen. Hans långa erfarenhet hjälper företag bygga varumärken och strategi. De flesta företag som vänder sig till Contium har en sak gemensamt – viljan att göra mera ”business”.

Tuukka Turunen har genom åren konsulterat hundratals företag. Bland dem hittas såväl små som stora företag samt nya och gamla bolag. Tuukka Turunen har också framgångsrikt lotsat två egna företag.

Det är med andra ord inte underligt att Tuukka Turunen även har ett samarbete, ett ramavtal med NTM-centralen, om konsultering.

Brett perspektiv på marknadsföring

Tuukka Turunen. Foto: Mervi Turunen

Som NTM-centralens samarbetspartner konsulterar Tuukka Turunen små- och medelstora företag, om marknadsföring och om kundförhållanden.

– Det är ett väldigt brett område. Det kan innehålla saker som hör ihop med till exempel företagets strategi, varumärkesbyggande, produkter, tjänster, marknadssynlighet eller att känna igen och nå kunder, räknar Turunen upp.

Tuukka Turunen anser att många ser på marknadsföring ur ett för snävt perspektiv. Han säger det det handlar om mycket mera än annonsering.

Marknadsföring ska ses som en helhet som hör ihop med alla olika delar av företagsverksamheten. Det är med andra ord i stor grad marknadsföringen som avgör om företaget lyckas få till stånd flera affärer eller inte.

För startupföretaget var stödet viktig

Somessa.com, som erbjuder influencermarknadsföring, körde igång sin verksamhet i fjol. Företaget hade från start ambitiösa tillväxtplaner och en tanke på att också använda utomstående experter för att lyckas.

Somessa.coms vd Johanna Tidström och Tuukka Turunen funderade tillsammans på hur Turunen kunde hjälpa influencerbyrån nå de högt satta målen.

Turunen föreslog att Tidström skulle ansöka om NTM-centralen stöd för utvecklingskonsultering. På det viset skulle konsulteringen bli märkbart förmånligare.

– NTM-stödet var avgörande, för utan det skulle vi som startupföretag inte ha råd med ett så omfattande projekt, säger Tidström.

NTM-stödet var avgörande.

Enligt Turunens erfarenheter är det ovanligt att företag går inför utvecklingskonsultering i ett lika tidigt skede som Somessa.com – men så hade företaget också en utvecklingstakt och målsättningar som var mycket högre än företag generellt.

Några dagar räcker långt

Johanna Tidström. Foto: Mervi Turunen

Johanna Tidström var verkligen glad när NTM-beslutet om fyra konsultdagar kom. Hon har också blivit positivt överraskad över hur långt de fyra konsultdagarna räckt.

– Jag föreställde mig först att vi skulle spendera fyra dagar på en workshop med konsulten. I praktiken delade vi in de fyra dagarna i delar. Vi behandlade aktuella frågeställningar på möten, sedan övade vi i praktiken och lärde oss saker tills nästa möte. På det här viset räckte dessa fyra dagar nästan ett halvt år, och vi lärde oss verkligen att gör saker på nya sätt, säger Tidström.

Tidström anser att det allra viktigaste i hela processen var att få en utomståendes perspektiv på företagsutvecklingen. Företagaren är själv upptagen med dagliga ärenden och har ibland svårt att se rätt långsiktig riktning. Jobbar man tillsammans med en konsult måste man lyfta sig från det dagliga jobbet och verkligen se framåt.

– Det är viktigt att företagets ledning är öppen och beredda att ta emot nya perspektiv. Annars är konsulteringen slöseri med tid för alla, säger Turunen.

Snabb och smidig betjäning

Tidström och Turunen berömmer NTM-centralens smidighet och snabbhet, för verksamheten som gäller utvecklingskonsulteringen. Byråkratin lyser med sin frånvaro.

– För ett företag tar det maximalt tio minuter att på nätet fylla i en ansökningsblankett för utvecklingskonsultering. Efter det gör konsulten på NTM-centralens begäran en preliminär konsulteringsplan. Beslutet om att bevilja konsulteringen kommer snabbt, som bäst redan under nästa dag, säger Turunen.

Små- och medelstora företag har möjlighet att få maximalt 15 subventionerade konsultdagar under tre år. De här dagarna, som kan höra till olika utvecklingsprojekt, kostar endast företaget 300 euro per dag.

Somessa.com har varit riktigt nöjda med konsultsamarbetet med Turunen, som NTM-centralen möjliggjort. Samarbetet har fortsatt även efter att stödet tog slut.

– Det är fint att från sidan få följa med hur företaget utvecklas. Det är lite samma känsla som när en tränare följer en idrottare som han/hon tränat. Tränaren kan ge idrottaren mycket hjälp och färdkost, men slutresultatet beror ändå på idrottaren själv, säger Turunen.

Tuukka Turunen vet säkert vad han pratar om, på sin fritid tränar han unga simmare.

LÄS OCKSÅ:

Så här får du hjälp av NTM-centralen – Erbjuder stöd som underlättar exempelvis marknadsföring och digitalisering

 

 

 

Lämna ett svar