Näin ELY-keskus auttaa – Tarjolla tukea helpottamaan esimerkiksi markkinointia ja digitalisointia

Henrik Granqvist, Henrik Broman. Foto/Kuva: Linus Lindholm

”Tarvitsemme apua kotisivujen kanssa”, ”Meidän täytyy aloittaa markkinoinnin suunnittelu”, ”Pitäisi aloittaa sosiaalisen median hyödyntäminen”.

Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet ovat suuria ja vaihtelevia. Monissa tapauksissa niihin voi saada apua ja tukea ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluista.

Yritysten kehittämispalvelut auttavat esimerkiksi, kun tavoitteena on:

  • Kasvu ja kannattavuuden lisääminen.
  • Yritystoiminnan uudistaminen.
  • Markkinoinnin ja asiakassuhteiden parempi hallinta.
  • Johtamisen kehittäminen.
  • Työn tuottavuuden lisääminen.
  • Tuotekehitys ja uusien ideoiden tai keksintöjen kaupallistaminen.
Henrik Granqvist.

Yritystutkija Henrik Granqvist antaa tyypillisen esimerkin: yrittäjä ottaa yhteyttä ja kertoo, että hän tarvitsee apua markkinoinnissa.

ELY-keskus ei tue kotisivujen tekemistä tai mainostamista, mutta voi tukea niiden suunnittelutyötä. Työ voi olla esimerkiksi markkinoinnin suunnittelua, markkinointistrategian tekemistä tai sosiaalisen median hyödyntämisen suunnittelua.

– Kaikki yhtiömuodot voivat saada apua. Kynnys näihin palveluihin on matala ja niitä on helppo käyttää, sanoo Granqvist.

Näin se toimii

ELY-keskuksilla on olemassa kansallinen tietopankki eri alojen konsulteista. Siihen tietopankkiin päästäkseen konsulttien on pystyttävä näyttämään, että niillä on kokemusta säännöllisestä työskentelemisestä pk-yritysten kanssa.

Apua tarvitsevat yritykset ottavat yhteyttä ELY-keskukseen tai johonkin ELYn kanssa yhteistyötä tekevään konsulttiin.

Konsultointi räätälöidään yrityksen tarpeen mukaisesti, konsultti ja yritys tekevät yhdessä suunnitelman konsultoinnista.

ELY-keskuksen asiantuntijat käyvät läpi ehdotuksen ja ottavat kantaa siihen, onko kyseessä sellainen tapaus, jota voidaan tukea. Prosessi sujuu nopeasti ja joustavasti, useimmiten päätös tulee jo parissa päivässä.

Mitä maksaa?

Konsultointiin yksittäinen yritys voi saada tukea enintään 15 päivälle. Tuen osuus on 75 – 80 prosenttia konsultin laskuttamasta hinnasta. Käytännössä se tarkoittaa, että konsultoinnista yrityksen maksettavaksi jää 300 euroa päivältä.

Jos kyseessä on analyysipalvelu, maksettava summa pienenee 220 euroon päivässä.

Yritysten kehittämispalveluihin sisältyy myös pk-yritysten avainhenkilöiden koulutusohjelmia.

Osa isompaa kokonaisuutta

Henrik Broman.

Yritysten kehittämispalvelut ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Yritystutkijana ja asiakaspäällikkönä toimiva Henrik Broman kertoo, että kehittämispalvelut ovat helppo ja sujuva tapa tulla ELY-keskuksen palvelujen piiriin.

– Kun me saamme yrityksestä kokonaiskuvan, voimme ohjata yrittäjää oikeaan suuntaan, esimerkiksi muihin Team Finland -verkoston palveluihin.

ELY-keskuksen yhteydessä toimii Team Finland -tiimi, joka edistää yritysten kehittymistä. ELY-keskuksen lisäksi tiimiin kuuluvat TE-palvelut, BusinessFinland, Finnvera ja Viexpo.

Keiden konsulttien kanssa ELY-keskus tekee yhteistyötä?

Vaasa Insider aloittaa uuden artikkelisarjan. Kevään aikana julkaistavissa artikkeleissa esitellään useita konsultteja, joiden kanssa ELY-keskus tekee yhteistyötä. Samalla kerrotaan, kuinka konsultit auttavat yrityksiä.

Jos haluat tietää lisää ELY-keskuksen palveluista jo nyt, ota yhteyttä:

Henrik Granqvist
Yritystutkija, ELY-keskus
henrik.granqvist@ely-keskus.fi
puh. 0295 028 551

Henrik Broman
Yritystutkija, asiakaspäällikkö, ELY-keskus
henrik.broman@ely-keskus.fi
puh. 0295 028 545