Marknadsföringsbyrå hjälper företag få fram sitt kärnbudskap

Milla Monola, Andy Prinkkilä.

Marknadsföringskonsultens uppgift är i många fall att hjälpa företag att utkristallisera saker och strukturera upp information som redan finns.

Vasaföretaget C2 Advertisings vd Milla Monola och Key Account Manager Andy Prinkkilä, uppbackade av sin närmare 20 personer starka marknadsföringsbyrå, är NTM-centralens samarbetspartner. Små- och medelstora företag kan alltså söka NTM-centralens stöd för Monolas eller Prinkkiläs konsultering när det handlar om utvecklingsprojekt som berör marknadsföring eller kundförhållanden.

– I många fall berör projekten marknadsföringsstrategi eller planering av marknadsföring. Det kan kanske låta högtflygande men i praktiken handlar det om att sätta i gång mycket realistiska saker, säger Monola.

Strukturera och dela upp

Milla Monola.

Konsulteringsfallen är väldigt olika varandra, gemensamt för dem är att de på något sätt handlar om planeringsskedet av marknadsföringen. Det går heller inte att få stöd för själva genomförandet av marknadsföringsåtgärder, till exempel för att bygga hemsidor eller driva en marknadsföringskampanj.

– I många fall är företagen redan medvetna om vilka saker som borde förbättras i marknadsföringen eller marknadsföringskommunikationen, men informationen behöver struktureras, säger Prinkkilä.

I sådana fall är konsultens viktigaste uppgift att lindra företagets börda; Det gäller att dela upp jobbet som borde göras i mindre delar, tillsammans med företagets representanter, och sedan sätta upp steg för hur utvecklingen kan gå framåt. I sådana här fall gäller det att kunna ställa de rätta frågorna och hjälpa företaget fundera på i vilken ordning det löns att förverkliga planerna.

Få fram kärnbudskapet viktigt

Digitaliseringen har, speciellt under 2010-talet, kraftigt påverkat hur marknadsföring genomförs. Digitaliseringen har också ökat antalet potentiella marknadsföringskanaler.

– Vi försöker se till att kunden behåller sitt kärnbudskap i varje vald kanal. Målet är inte att få till stånd 100 olika budskap i olika kanaler, utan snarare att anpassa budskapet och förverkligandet så det passar varje kanal, säger Monola.

Målet är att anpassa budskapet och förverkligandet så det passar varje vald kanal.

Monolas och Prinkkiläs erfarenhet har visat att sammanfattandet, utkristalliseringen, av företagets budskap är ett av marknadsföringskonsultens viktigaste jobb. Många kunder vill i sin marknadsföring berätta om en massa sidospår som också hör till affärsverksamheten. Så fungerar det ändå inte. Konsulten måste tillsammans med kunden ta fram kärnbudskapet, som man sedan kan planera och bygga marknadsföringen kring.

Bra verktyg för små- och medelstora företag

Andy Prinkkilä och Milla Monola.

Milla Monola, som har lång erfarenhet av marknadsföringsarbete i huvudstadsregionen, ser möjligheten till NTM:s utvecklingsstöd som lyx. Hon säger att det här är något som Helsingforsregionen inte känner till. Här har hon däremot upptäckt att det är ett utmärkt verktyg för att utveckla små- och medelstora företag.

Utvecklingskonsulteringen som stöds av NTM-centralen kräver att konsulterna sätter sig in i kundernas situation och utvecklingsmöjligheter. Ofta är de kunder som Monola eller Prinkkilä ger rådet att söka stödet på något vis redan bekanta sedan tidigare. Många av kunderna fortsätter också som C2 Advertisings kunder även efter att de NTM-stödda konsultdagarna tagit slut.

– Långsiktiga kundförhållanden är givetvis önskvärda. På det viset lär vi känna våra kunder på ett djupare plan och kan också hjälpa dem bättre, säger Prinkkilä.

Utvecklingskonsultering till dotterbolag

Multitronic Pro är ett bra exempel på en sedan tidigare bekant kund till C2, som sökte NTM-centralens stöd för planeringen av ett nytt varumärke och planeringen av nya webbplatslösningar. Multitronic Pro erbjuder it-konsultering till kommuner, skolor och företag. Företaget är en del av Multitronic-gruppen.

– NTM-centralens beviljade konsulteringsdagar var till stor hjälp när vi startade ny affärsverksamhet förra året, säger Robert Granholm.

Granholm säger att det gick lätt att göra stödansökan och att det var lätt att samarbeta med en sedan tidigare känd marknadsföringsbyrå. Samarbetet med C2 har fortsatt också efter NTM-stödet tog slut.

LÄS OCKSÅ:

Så här får du hjälp av NTM-centralen – Erbjuder stöd som underlättar exempelvis marknadsföring och digitalisering

Kommentera