Så här får du hjälp av NTM-centralen – Erbjuder stöd som underlättar exempelvis marknadsföring och digitalisering

Henrik Granqvist, Henrik Broman. Foto/Kuva: Linus Lindholm

”Vi behöver hjälp med hemsidan”, ”Vi måste börja planera vår marknadsföring”, ”Hur tar vi steget ut på sociala medier?”.

Behoven hos små och medelstora företag är stora och varierande. I många fall kan man få hjälp och stöd via företagsutvecklingstjänsterna på NTM-centralen.

Företagsutvecklingstjänster hjälper till exempel när målen är:

  • Tillväxt och ökad lönsamhet.
  • Förnyelse av företagsverksamheten.
  • Bättre hantering av marknadsföring och kundrelationer.
  • Utveckling av ledarskap.
  • Ökad arbetsproduktivitet.
  • Produktutveckling och kommersialisering av nya idéer eller uppfinningar.
Henrik Granqvist.

Företagsanalytikern Henrik Granqvist tar ett typiskt exempel; en företagare tar kontakt och säger att han/hon ”behöver hjälp med marknadsföringen”.

NTM-centralen stöder inte hemsidebyggandet eller annonsering men kan gå in och stöda planeringsarbetet. Det kan till exempel handla om att planera marknadsföringen, att göra upp en marknadsföringsstrategi eller planera användningen av sociala medier.

– Alla bolagsformer kan få hjälp, det här är tjänster med låg tröskel som är lätta att använda, säger Granqvist.

Så funkar det

Det finns en databas, ett nationellt nätverk med konsulter på olika områden. För att få vara med i den krävs att konsulterna påvisat att de har erfarenhet av att jobba med små och medelstora företag samt att de gör det regelbundet.

Företagaren som behöver hjälp tar kontakt med NTM-centralen eller med någon av konsulterna som är med i samarbetet.

Konsulteringen skräddarsys sedan enligt företagarens behov. Konsulten och företagaren gör en plan för konsulteringen.

NTM-centralens experter går igenom fallet och tar ställning till om det är något som kan understödas. Processen är snabb och smidig, ofta handlar det om ett par dagar innan centralen ger grönt ljus.

Det kostar det

För konsultering kan ett enskilt företag få stöd för maximalt 15 dagar. Stödet uppgår till 75-80 procent av beloppet som konsulten fakturerar. I praktiken betyder det att företagaren bara betalar 300 euro per dag för konsulthjälpen.

Om det handlar om Analys-tjänsten blir summan ännu mindre, då betalar företagaren bara 220 euro per dag.

Företagsutvecklingstjänsterna består också av utbildningsprogram för nyckelpersoner inom små- och medelstora företag.

Del av helhet

Henrik Broman.

Företagsutvecklingstjänsterna ska ses som en del av en större helhet. Henrik Broman, företagsanalytiker och kundchef, säger att tjänsterna är ett enkelt och obyråkratiskt sätt att komma in i systemet.

– Vi får en helhetsbild av läget och kan ofta peka företagaren i rätt riktning, till exempel till andra tjänster i Team Finland-nätverket.

I NTM-centralen verkar ett Team Finland-team som främjar företagens utveckling. I Team Finland-teamet ingår förutom NTM-centralen, TE-tjänster, BusinessFinland, Finnvera och Viexpo.

Vem är konsulterna centralen jobbar med?

Vaasa Insider kommer att starta en ny artikelserie. Artiklarna kommer under vårens lopp att presentera en rad med konsulter som centralen jobbar med och berätta om hur de hjälper företagare.

Vill du veta mera redan nu om tjänsterna?

Kontakta:

Henrik Granqvist
Företagsanalytiker, NTM-centralen
henrik.granqvist@ely-keskus.fi
tel. 0295 028 551

Henrik Broman
Företagsanalytiker, kundchef, NTM-centralen
henrik.broman@ely-keskus.fi
tel. 0295 028 545