Konsult hjälper med utvecklingen av varor och tjänster i olika skeden

Tommi Siljamäki.

Det löns att ha siktet inställt på framtiden när det gäller utvecklingen av företagets verksamhet, tjänster och produkter.

Kundrelationschef Tommi Siljamäki har jobbat för Designcentrum MUOVA, som ligger i Brändö företagscentrum, i tio år. Under den tiden har han deltagit i en lång rad designprojekt för olika företags produkter och tjänster.

MUOVA, som sorterar under VAMK, är ett designcentrum som verkat i Vasa under 30 år. Konstindustriella högskolan grundade regionala designcentrum runt om i landet. MUOVA fungerar och mår bra fortfarande. Det här berättar att det i Österbotten funnits företag som kunnat och förstått att utnyttja tjänsterna.

Tommi Siljamäki har under denna programperiod även jobbat med utvecklingskonsultering för företag som fått stöd av NTM-centralen. Siljamäki konsulterar små- och medelstora företag om hur de kan kommersialisera innovationer. Hans specialområde är att utveckla produkter och tjänster.

Förutom att han jobbar med NTM-centralens utvecklingstjänster fungerar han också som expertsamarbetspartner för Business Finland.

Fysisk produktinnovation

– I många fall kan samma kunder använda sig av NTM:s utvecklingstjänster och Business Finlands innovationssedlar i olika skeden av utvecklingsprojekten, säger Siljamäki.

Muova.

Ett exempel på just det är Laihelaföretaget Soutu Finland Oy. Företaget tillverkar metalldelar till båtar, främst av aluminium, till exempel årtullar och stävöglor.

Soutu Finlands strävar efter att utnyttja sitt aluminiumkunnande och utveckla nya produkter.

– Med hjälp av en innovationssedel kunde företaget få fram bilder av produktidéer, med hjälp av bilderna kunde företagets representanter sedan diskutera med kunder och ta reda på vilka produkter intresserar kunder, säger Siljamäki.

Utifrån kundresponsen valde sedan företaget vilka produkter som skulle utvecklas. Bland dem till exempel en ny typ av stävögla samt en smart pollare, som också lyser upp bryggan. Nu hjälper Siljamäkis utvecklingskonsultering företaget att ta produktidéerna framåt så att de i framtiden kan börja tillverkas.

Servicedesign som utgår från användaren

Siljamäkis andra exempel är produktifieringskonsultering för Tarkmet Oy, ett Vasaföretag i metallbranschen. Tarkmet, specialiserad på underleverantörsjobb, köpte för tre år sedan ett företag som tillverkar hydrauliska pressar.

Tarkmets vd Ari Kärjenmäki var säkert på att man i samband med pressarna har möjlighet att bygga tjänster som intresserar kunden åtminstone om tjänster stöder kundens affärsverksamhet.

Tommi Siljamäki började tillsammans med Tarkmet att designa den här tjänsteformen med hjälp av NTM-centralens utvecklingstjänster.

– Stora företag tänker redan på tjänster som en del av produktpaketet medan verkstadsindustrins små- och medelstora företag först på senare tid börjat fundera i dessa banor. Om ett företag vill växa och internationaliseras är det nödvändigt att utveckla olika service- och stödformer som tillägg till de fysiska produkterna, säger Siljamäki.

Stöd har stor betydelse

Siljamäki bedömer att möjligheten att få stöd för tjänster har en stor betydelse för företag. Det här gäller speciellt i det skedet då det finns många osäkerhetsfaktorer i utvecklingen av produkter eller tjänster.

Redan med några konsultdagar, understödda av NTM-centralen, kan företag på ett avgörande sätt komma vidare i utvecklandet av produkt- och tjänstelösningar. Just på grund av detta växer betydelsen av till exempel NTM-centralens och Business Finlands stöd när det gäller utvecklingen.

– Dessa stödformer är mycket bra och nödvändiga, de är också lätta att söka, säger Siljamäki.

Dessa stödformer är mycket bra och nödvändiga.

Han vill speciellt väcka regionens verkstadsindustri. Han vill få företagen att inse att det finns mycket outnyttjad potential i utvecklandet av produkter och tjänster.

Till exempel så kan en underleverantör dra nytta av sitt kunnande och på det viset skapa mervärde i form av nya produkter och tjänster. På samma gång föds nya stödben för affärsverksamheten.

– Det här kräver en förändring av tankesätt och ett sikte inställt på framtiden. För många små- och medelstora företag kan det vara avgörande i det skedet då priskonkurrensen inte längre räcker till. Då löns det att erbjuda kunderna mera och bättre, säger Siljamäki.

 

LÄS OCKSÅ:

Så här får du hjälp av NTM-centralen – Erbjuder stöd som underlättar exempelvis marknadsföring och digitalisering

Kommentera