Förmånliga energilån erbjuds – Kvevlax Sparbank stryker marginalen på lån för energisparande renoveringar

Angelina Mattbäck, Matias Viitala, Kvevlax Sparbank
Angelina Mattbäck och Matias Viitala på Kvevlax Sparbanks tak bland solpanelerna där.

Sparbanken erbjuder lån för renoveringar som förbättrar fastighetens energieffektivitet. Under en kort kampanjtid är lånemarginalen nu noll procent. ”Detta är inte den enda fördelen med energilånen för privatkunder”, säger Kvevlax Sparbanks experter.

Intresset för energirenoveringar har växt redan under flera års tid. Staten har också beviljat stöd åt privathushåll till exempel för utbyte av oljeuppvärmning.

Nu vill även Sparbankerna uppmuntra privatpersoner att genomföra energirenoveringar. Sparbanken erbjuder energilån utan bankens egen marginal under en kampanj som pågår fram till den 22 juni.

– Det hör till vår strategi att stödja våra kunder ekonomiskt, vilket även inkluderar energifrågor, säger Kvevlax Sparbanks sparbankir Matias Viitala.

Enligt Viitala är lånekampanjen en del av Sparbankens utveckling. Sparbanken har genom åren ökat antalet investeringar som stöder den gröna omställningen. Till exempel installerades för några år sedan ett tiotal solpaneler på Kvevlax Sparbanks tak.

– Denna lånekampanj är vårt sätt att hjälpa våra kunder att sänka sina koldioxidutsläpp och levnadskostnader.

Man behöver inte ha allt på klart från början, utan vi kan utbyta idéer och fundera ut ekonomin tillsammans.

Fler olika understöd finns tillgängliga

Energirenovering är ett brett uttryck, som omfattar bland annat installering av solpaneler, utbyte av oljeuppvärmningssystem, byte av fönster och ytterdörrar för bättre tätning samt helhetsmässigt ökad isolering av hemmet.

Matias Viitala säger att det finns olika stödalternativ speciellt för utbyte av oljeuppvärmningssystem.

– Om man till exempel byter från olja eller naturgas till jordvärme så kan staten komma emot med 4 000 euro. Vid byte från oljeuppvärmning till veduppvärmning kan stödet vara 2 500 euro.

Den som avstår från oljeuppvärmning kan också få förhöjt hushållsavdrag för installationskostnaderna.

Alternativt kan hushåll ansöka om energiunderstöd från ARA. ARA kan bevilja understöd för energirenoveringar som förbättrar energiprestandan, förutsatt att inga andra offentliga bidrag används för renoveringen. Hushållsavdraget räknas också som ett sådant bidrag.

Kampanj lockar kunder

Sparbankens kampanjerbjudande gäller energilån på 10 000–30 000 euro. Viitala uppskattar, att installering av solpaneler i sig kan falla aningen under 10 000 euro.

Å andra sidan kunde man ju samtidigt installera till exempel en laddningspunkt för elbilar och fastighetsautomation för att optimera energiförbrukningen.

Sparbankens kampanj riktar sig till Sparbankens bostadslånskunder.

– Men även andra bankers kunder kan utnyttja energilånet genom att överföra sina bostadslån till Sparbanken, påpekar sparbankir Angelina Mattbäck.

Experthjälp med åtgärder

Matias Viitala, Angelina Mattbäck
Matias Viitala, Angelina Mattbäck

Matias Viitala säger, att många av dem som söker energilån redan har planerat ut sin energirenovering i stor detalj. Det är ändå inte nödvändigt.

– Man behöver inte ha allt på klart från början, utan vi kan utbyta idéer och fundera ut ekonomin tillsammans, säger Matias Viitala.

Angelina Mattbäck säger att det är deras uppgift att hitta de bästa lösningarna för varje hus och situation tillsammans med kunden. Viitala påpekar, att sparbankirerna har sett många olika sorters energirenoveringar.

– Med dessa erfarenheter kan vi berätta vilken typ av lösningar som har fungerat för andra kunder och vilka prisklasser olika slags renoveringar rör sig i.

Ökar husets värde

Husägare har sedan förra vintern varit mer försiktiga än vanligt. Angelina Mattbäck säger att husköpare nu har en god möjlighet att dra nytta av ett energilån.

– En energirenovering kan öka husets värde, säger hon.

Speciellt om man planerar sälja ett egnahemshus först om några år är det nu ett bra tillfälle att göra en energirenovering. Då hinner man till exempel njuta av billigare elräkningar i ett par år. Huset kan också vara värt betydligt mer om några år.

– Det lönar sig att komma ihåg att en energirenovering inte bara är en utgift utan en investering i framtiden.

LÄS OCKSÅ:

Kvevlax Sparbank växer – Fjolåret blev rekordår

Lämna ett svar