Kvevlax Sparbank växer – Fjolåret blev rekordår

Fredrik Björk, Kvevlax Sparbank
Fredrik Björk.

Kvevlax Sparbanks affärsverksamhet växer. Fler kunder och större volymer har lett till ett rekordresultat trots det utmanande läget i världsekonomin.

År 2022 blev ett rekordår för Kvevlax Sparbank. Rörelseresultatet, på drygt 1,8 miljoner euro, är det bästa någonsin i bankens 103-åriga historia.

– Det är starkt jobbat av personalen som hållit ihop fastän takten varit och är tuff, säger Fredrik Björk, vd för Kvevlax Sparbank.

Bankens goda utveckling har fortsatt in på detta år.

– Januari i år blev den bästa januari någonsin i bankens historia, säger Fredrik Björk.

Tillgänglighet avgörande

Kvevlax Sparbank Fredrik Björk
Fredrik Björk.

Fredrik Björk förklarar att den goda utvecklingen möjliggörs av den stabila grund som banken byggt upp genom åren. Framgångsreceptet fortsätter bygga på den lokala närvaron och på att ”banken är tillgänglig och att dörrarna står öppna”.

– Det är vår nisch, bara vi håller oss till det så går det bra, säger Björk.

Tillgängligheten har banken dessutom skruvat upp till nästa nivå. Ett färskt exempel är att alla i personalen fått egna mobilnummer i stället för de tidigare mera anonyma 06-numren, som nog också ännu är i bruk.

– Alla förstår att ingen kan vara tillgänglig dygnet runt men på mobiltelefonen ser man lätt sina missade samtal och det blir underförstått att vi tar kontakt så snabbt det är möjligt, säger Fredrik Björk.

Både mindre och större kunder

Bankens totala inlåning har ökat (+6,3 procent), liksom utlåningen (+8,7 procent) och balansen (+12,3 procent). Räntenettot ökade med nästan 33 procent.

Kvevlax Sparbank har traditionellt varit och är stark när det gäller bankärenden för privatpersoner och deras ofta lite mindre företag.

Under det senaste året har banken även flyttat fram positionerna när det gäller betjänandet av det man kan kalla medelstora företag, upp till kanske 30-40 miljoner euro i omsättning.

– Vi har ett komplett serviceutbud och mycket att erbjuda även lite större företag, säger Fredrik Björk.

Vi har ett komplett serviceutbud och mycket att erbjuda även lite större företag.

Högre räntor ett faktum

Fredrik Björk, Kvevlax Sparbank
Fredrik Björk.

Världsläget, med krig, energikris och inflation, bjuder på utmaningar. Fredrik Björk säger att det nuvarande och kommande ränteläget är någonting som många kunder funderar på, både när det gäller nuvarande och nya lån.

– Att förutspå framtiden är omöjligt men mycket tyder på att centralbankerna inte är klara med sina räntehöjningar ännu, säger Fredrik Björk.

Björk säger att vi hade levt så länge med minusräntor så många hann bli vana med det, men att den tiden, åtminstone för denna gång, är förbi.

Trots de kärvare tiderna har bankens kunder ändå samvetsgrant skött sina lån och även betalat av på dem.

– Det är till och med förvånansvärt få kunder som ansökt om amorteringsfritt, säger Fredrik Björk.

Understöd till föreningar

Kvevlax Sparbank lever i symbios med närsamhället och har under fjolåret delat ut cirka 80 000 euro till föreningar, samfund och studerande i nejden.

Förutom understöd av ideella ändamål används bankens resultat till att ytterligare kapitalisera banken. I förlängningen torde det innebära att banken ännu bättre kan betjäna sina nuvarande kunder och fortsätta ta emot nya.

– Vi jobbar för kunderna, vi är ingen affärsbank så vi har inga aktieägare som vi delar ut pengar till, säger Fredrik Björk.

Kvevlax Sparbank har kontor i Vasa och i Kvevlax. Banken har en personalstyrka på 25 personer.

 

LÄS OCKSÅ:

Företagare bjuds aktiv roll i Korsholms kommuns jubileumsfirande

Vastaa