Peter Källberg: ”Positiv utveckling i passagerarmängden – fler flygturer behövs”

Peter Källberg

Skribenten Peter Källberg är turismbranschens projektchef vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och ansvarar även för utvecklingen av flygtrafiken.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK genomförde nyligen i samarbete med Österbottens handelskammare, Vasa Företagare och Kust-Österbottens Företagare en flygenkät där vi ville identifiera företagens behov för den närmaste tiden med avseende på reguljär trafik på Vasa flygplats. Denna information är till stor nytta då vi diskuterar med flygbolagen för att få bästa möjliga förbindelser till och från vår region.

Resultatet visade bland annat att behovet av utökade förbindelser är stort, och att majoriteten av företagen nu inte längre har några reserestriktioner. Passagerarsiffrorna i Vasa talar också sitt tydliga språk – september var årets bästa månad hittills när det gäller inrikestrafik och från olika håll kommer feedback om att flygen är slutsålda.

Så efterfrågan finns där, resandet har bevisligen tagit fart, varför har vi då inte fler flygturer i dagsläget? Egentligen är orsakerna till flygbolagens försiktighet inte så svåra att förstå.

Osäkerhet präglar branschen

Svaret kan stavas osäkerhet. Flygbolagen har enda sedan pandemin startade levt i en tid där inget har gått att förutspå, inga uppgjorda strategier har gått att följa. I dessa dagar ser vi att charterbolag går i konkurs. En del flygbolag tvingas till samarbetsförhandlingar. Nedskärningar i turer och destinationer görs inför vintern.

Bolagen gör allt man kan för att uppnå den lönsamhet som behövs. Lägg där till en kapacitetsbrist bland maskiner och personal som hänger kvar från pandemin så förstår alla att osäkerheten i branschen stavas med stort O.

Bolagen gör allt man kan för att uppnå den lönsamhet som behövs.

I en färsk prognos för flygtrafiken i Europa ser man hur trafiken utvecklats efter pandemin. Det går långsammare än man tidigare trott. För närvarande ligger trafiken i Europa på ungefär 82 % av 2019 års nivå. I en realistisk kalkyl tror man att vi skulle nå till 100 % under år 2025, den pessimistiska först år 2028.

Priset på flygbränsle har stigit med 47 % sedan årets början. Lägg då till inflationen, stigande levnadskostnader, ett osäkert geopolitiskt läge samt förändrade resmönster efter pandemin. Jag tror inte att det finns ett endaste flygbolags VD som kan luta sig tillbaka o njuta av resan nu just.

Elflyg kan bli räddningen, men inte ännu

Visst finns det exempel på expansion och öppnande av nya rutter, också i vårt närområde. Inte sällan är dylika expansioner förknippade med stöd av något slag, antingen statligt stöd som varit aktuellt under hösten, eller ekonomiskt stöd från städer och regioner. I de sistnämnda fallen är det ofta frågan om något slag av marknadsföringsstöd där regionen är med och delar på risken det innebär för ett flygbolag att öppna nya rutter.

Bra så, men ofta har det också visat sig att dessa rutter upphör ungefär vid samma tidpunkt som stödet, med andra ord är det fråga om ganska kortsiktiga lösningar. Idealet är naturligtvis att trafiken upprätthålls på marknadsmässiga villkor, något som garanterar en säkrare kontinuitet.

Elflyg eller hybridflyg är något som kan bli många mindre flygplatsers räddning. Dock tror jag att vi ännu får vänta ganska länge på ett kommersiellt elflyg av den storlek eller räckvidd som behövs till våra viktigaste hubbar Helsingfors och Stockholm. Vi har ganska många år av utveckling, testning och certifieringsprocesser framför oss i en bransch där rigorösa säkerhetsföreskrifter är en av grundpelarna i alla seriösa operatörers verksamhet.

Samtidigt har vi alla har fått erfara att el som energikälla inte heller är skyddad från kraftiga prisförändringar, inte heller kan det för närvarande produceras i tillräcklig mängd. Detta bör också lösas innan elflygens etablering kan bli verklighet i en större skala. Det kommer att bli verklighet en dag, men fram till dess så behöver vi slå vakt om en fungerande trafik med de förutsättningar som finns idag.

Även vi passagerare måste anpassa oss till nya realiteter

Peter Källberg
Peter Källberg.

Hur ser då framtiden ut? För Vasas del så ser jag optimistiskt på utvecklingen, vi har en livskraftig region som hela tiden utvecklas och som bevisats nyligen, ett stort behov av goda flygförbindelser.

För närvarande jobbar vi kontinuerligt med två saker: att få mera kapacitet på linjen Vasa–Helsingfors, samt att få en nystart på linjen Vasa–Stockholm. Och jag är säker på att det kommer att lyckas. Förhoppningsvis sitter jag och skriver en kolumn vid denna tid nästa år och kan konstatera att jobbet gav resultat.

Jag håller dock fast vid det jag tidigare konstaterat, att vi knappast kommer att komma upp till de volymer vi hade före pandemin. Men just nu är jag av den åsikten att det är bättre med färre flyg med bra beläggning än för många flyg och destinationer med dålig lönsamhet.

Finnairs VD Topi Manner konstaterade tidigare i höst att de som flygbolag håller på att anpassa sig till nya realiteter. Det får vi som passagerare nog också lov att göra. Men sluta för den skull inte att flyga från din egen närflygplats, oavsett om du reser i jobbet eller på fritiden.

 

LÄS OCKSÅ:

Peter Källberg: “Use it or lose it”

Lämna ett svar