Wasa Future Festival: Kvarkenregionen perfekt för elflyg – Momentum för att skapa fast förbindelse ökar också

Emil Sandström Tyren Wasa Future Festival
Emil Sandström.

Kvarkenrådet EGTS bjöd in till diskussion och uppdateringar om vad som är på gång. Kvarkenregionen flyttar som bäst fram positionerna på flera viktiga områden.

För flygindustrin har den globala transformationen och övergången till eldrivna fordon inte gått lika snabbt som för bilindustrin. Utvecklingen går ändå framåt med stormsteg och nya konkurrenskraftiga plan lanseras inom några år.

– Det är nu det händer, säger Emil Sandström, från konsultföretaget Tyréns, som var förste talare ut på Wasa Future Festival på lördag.

Miljövänligt och förmånligt

Elflyg i sig är inget nytt men Emil Sandström säger att det finns flera starka drivkrafter till varför det är just nu som utvecklingen sker.

– Förklaringen handlar om utsläpp, kostnader och anslutningsmöjligheter (connectivity), säger Emil Sandström.

Elflyg är, inte minst jämfört med till exempel traditionella flyg, ett miljövänligt alternativ. Hypotesen som många jobbar efter är att det också kommer att vara ett förmånligt alternativ, vilket speciellt gäller de rörliga kostnaderna.

– Elflyg har lägre bränsle- och underhållskostnader, säger Emil Sandström.

Elflyg har lägre bränsle- och underhållskostnader.

”Kvarkenregionen perfekt för elflyg”

Billigare och miljövänligare räcker kanske ändå inte som drivkrafter för att starta en trend. Tid är en viktig faktor i dagens samhälle och kan här vara ytterligare en drivkraft, eftersom ett väluppbyggt nätverk av regionala elflyg kan spara tid för resenärer.

Emil Sandström säger att Kvarkenregionen är idealisk för att vara en föregångare inom elflyg. En orsak till det är att det här finns så kallade naturliga barriärer för resandet, som till exempel vatten, som elflyg lätt kan överbrygga.

Kopplar ihop regionen

Ett nätverk av regionala flyg kopplar ihop regionen, vilket är viktigt till exempel för utvecklingen av ett nordiskt batteribälte.

Batteribältet vi pratar om sträcker sig från Norge (till exempel Mo i Rana), via Sverige (till exempel Skellefteå), ner till de österbottniska landskapen (till exempel Vasa och Karleby).

Isak Brändström Tyren
Isak Brändström.

Isak Brändström, även han från Tyréns, säger att det här bältet har nästan allt som behövs för utvecklingen av en batterivärdekedja.

– Även råmaterial finns i marken, fast vi inte har så många gruvor ännu och det kan ta länge innan flera öppna gruvor får tillstånd, säger Isak Brändström.

Batteritillverkning i större skala kräver därför tillsvidare att material behöver importeras, vilket gör att hamnar och hamnlogistik spelar nyckelroller.

Fast förbindelse

Axel Andersson Ramboll
Axel Andersson.

Från våra hamnar är det mentala steget kanske inte så långt till att tänka sig en fast förbindelse över Kvarken. Rambolls Axel Andersson har tillsammans med en grupp andra konsulter börjat se på miljökonsekvenserna för en fast förbindelse.

Kokar man ner det Axel Andersson säger om saken till en enda mening är det, att det finns mycket miljövärden och på olika sätt skyddade områden att ta i beaktande men att de inte hittat något som skulle göra en fast förbindelse omöjlig.

”Mega, megaprojekt”

Anders Jungar, PBI Research Institute
Anders Jungar deltog via videolänk.

Anders Jungar från PBI Research Institute kallar en fast förbindelse för ett ”mega, megaprojekt”. Han säger att det nu gäller att engagera regionen, utreda möjligheterna och kommunicera historien.

– Möjligheten till en fast förbindelse har fått momentum under de senaste åren, säger Anders Jungar.

Anders Jungar syftar förstås på det geopolitiska läget men också till exempel på att teknologin för stora vindkraftparker går framåt och kan ge synergier till projektet.

”Bron måste vara färdig 2035-2040”

Sture Udd, Wasa Future Festival 2022
Sture Udd

Sture Udd, entreprenören bakom Wasa Future Festival, där allt ovanstående blev sagt, ger hela projektet en tidtabell.

– Bron måste vara färdig senast 2035-2040, ingen tvekan om saken, säger Sture Udd.

Som motiveringar till den snabba tidtabellen pratar Udd mycket om vad alternativet är – eller egentligen bristen på alternativ. Han menar att Europa stagnerar och har backat de senaste 15 åren.

– Besluten vi gör nu kan heller inte baseras på gamla sanningar, Europa är inte mittpunkten i världen, säger han.

Sture Udd menar att det nu är upp till Norden att axla ansvaret för utvecklingen i Europa, att vi måste bygga nya strukturer och nya exportrutter ut i världen.

Lördagen på Wasa Future Festival fortsatte sedan med att blicka ännu längre ut än världen, med rymden som tema.

 

LÄS OCKSÅ:

Reguljärt direktflyg till Västerbotten startar – Snart biobränsle i tanken, därefter väntar elflyg

Lämna ett svar