Göran Östberg: ”Hållbarhetsarbetet är en ändlös resa”

Göran Östberg

Skribenten Göran Östberg fungerar som projektchef för cirkulär ekonomi på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Det talas mycket om hållbarhet och ansvarsfullhet just nu. Ändå känns det som att fördelarna som de erbjuder företagsverksamheten ännu inte riktigt uppfattas.

Världen ändras oundvikligen, och varje företag vinner på att utnyttja fördelarna med förändringen. Hållbarhet och cirkulär ekonomi har kommit för att stanna, så det är alltid bättre att vara föregångare än eftersläpare.

Hållbarhet och cirkulär ekonomi har kommit för att stanna, så det är alltid bättre att vara föregångare än eftersläpare.

Woman holding a picture of a solar panelFlera missförstånd förknippas med hållbarhet. Det anses vara moraliserande strunt och klimatfanatism. Saker tillspetsas för mycket och man tänker att genom att lämna bort rött kött och att installera taket fullt med solpaneler behöver man inte göra något mer.

Å andra sidan, sköter man sina förpliktelser endast genom att betala klimatkompensationer gör man ännu mindre än de som installerar solpaneler.

Hållbarhetsmålen är besvärliga och inte helt entydiga. Det är ändå inte fråga om raketvetenskap. Någonstans måste man alltid börja och då är det bäst att börja med små gärningar.

Det är alltid nyttigt för affärsverksamheten att man följer vad som är på intågande och strävar efter att aktivt hitta nya affärsmöjligheter. Verksamhetsmiljön, kunder, lagstiftare, finansiärer och till och med arbetstagare sätter press på företagen.

Det är värt att ta denna press på allvar, eftersom hela affärsverksamheten måste vara hållbar ifall man tänker befinna sig på marknaden ännu om tio år.

Hela affärsverksamheten måste vara hållbar ifall man tänker befinna sig på marknaden ännu om tio år.

Om du idag intervjuar en ny medarbetare till ditt företag, kan det vara att det är du som får besvara krävande frågor och att det är dig som kraven ställs på. Den nutida arbetstagaren vill inte delta i verksamhet som inte tar miljön i beaktande. De unga – både kunder och medarbetare – tar hållbarhetsfrågor för givet, och därför borde även företagen göra det.

Färdplan Österbotten ställer omBekanta dig med färdplanen för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi som är gjord precis för ditt företag. Delta i olika evenemang och bekanta dig med material och begrunda dess budskap ur din egen verksamhets synvinkel.

Framförallt småföretagare har ofta mycket på gång, men att satsa på det egna företagets hållbarhet är lika viktigt som marknadsföring och försäljning.

Hållbarhetstänket måste genomsyra hela verksamheten. Man gör inte det enbart för imagens skull, men kom ändå ihåg att kommunicera med dina kunder och intressentgrupper om hur ni gått tillväga på er resa mot en mera hållbar och miljövänlig verksamhet. Det kommer att vara en betydande försäljningstrumf för dig.

Ansträngningarna för att uppnå kvalitet i företaget kommer aldrig att sluta, och hållbarhetsarbetet kommer heller aldrig att bli färdigt. Det är fråga om ständig förnyelse och en förbättringsprocess värd att engagera hela personalen i.

 

LÄS OCKSÅ:

Skapa en hållbar framtid för dig och ditt företag

Lämna ett svar