Skapa en hållbar framtid för dig och ditt företag

Konsumenterna efterfrågar hållbara lösningar, marknaden ändras och som företagare krävs det att man utvecklas för att hänga med. Vad kan du göra för att skapa en mer hållbar framtid för dig och ditt företag?
Tillsammans med projektet CERM och Hållbarhetsveckan i Österbotten ordnade projektet Våga Växa Österbotten en kurs om ämnet.