Skapa en hållbar framtid för dig och ditt företag

Nora Backlund, Rasmus Hautala, Tomas Knuts, Göran Östberg
Nora Backlund, Rasmus Hautala, Tomas Knuts, Göran Östberg

Konsumenterna efterfrågar hållbara lösningar, marknaden ändras och som företagare krävs det att man utvecklas för att hänga med. Vad kan du göra för att skapa en mer hållbar framtid för dig och ditt företag?

Tillsammans med projektet CERM (Circular Economy Road Map and Actionplan for Ostrobothnia Region in Finland) och Hållbarhetsveckan i Österbotten ordnade projektet Våga Växa Österbotten kursen ”Skapa en hållbar framtid för dig och ditt företag”. Kursens mål var att på en grundnivå informera företagare om hur de kan göra sin verksamhet mera hållbar. Dessutom diskuterades hur man mäter sitt koldioxidutsläpp och hur marknaden kommer att förändras.

Kursen innehöll två livestream föreläsningar och en workshop online. Projektchefterna för CERM, Rasmus Hautala från Kristinestads näringslivscentral och Dynamo Närpes, Göran Östberg från VASEK och Tomas Knuts från Concordia fungerade som experter tillsammans med Nora Backlund, projektledare för Hållbarhetsveckan i Österbotten.

En av projektcheferna för CERM, Rasmus Hautala, delar med sig av sina insikter från kursen.

Det viktigaste för företagare är att inse att marknadsläget har förändrats och kommer att förändras ytterligare. Företagare måste agera nu.

Det första steget som Hautala rekommenderar företagare att börja med är att identifiera företagets nuläge i branschen. Fråga er: ”Hur ser det ut för vårt företag? Var står vi nu och var kan vi börja så vi kan skapa en mer hållbar verksamhet?”

När ni identifierat ert företags position kanske ni hittar de första enkla stegen mot en hållbarare verksamhet. Finns det till exempel någonting i ert avfall som ni kan återanvända? Nya affärsmöjligheter kan uppstå när man analyserar hur produktionen går till.

Projektet CERM har skapat en färdplan som ska hjälpa företagare att komma igång med att hitta hållbara lösningar inom allt från inköp och produktion till kommunikation, marknadsföring och produktutveckling. Färdplanen är baserad på FN:s mål för hållbar utveckling.

11 steg från färdplanen att se över:

 1. Kom i gång – Sätt hållbarheten i fokus
 2. Utrymmen och energi
 3. Råmaterial
 4. Design och produktionsutveckling
 5. Inköp
 6. Produktion och tillverkning
 7. Transporter och distribution
 8. Kommunikation och marknadsföring
 9. Försäljning
 10. Avfall och återvinning
 11. Medarbetare och samhällsansvar

Under kursen påpekas det ett flertal gånger att ingen kan göra allt på en gång. Vägen mot en mer hållbar framtid är långsam och ska tas steg för steg. Målen måste nås utan att företagets ekonomi rasar samman.

För att företag inte ska behöva stressa fram sin hållbara utveckling bör man börja i dag, medan det ännu finns tid. Som nämndes tidigare ändras nämligen marknaden hela tiden. Konsumenterna kräver allt mer av produkterna de köper och unga arbetstagare arbetar gärna för företag som tänker miljövänligt. Att produkten är hållbar och hållbart producerad är viktigt.

Kursens föreläsare konstaterar att det främst är den yngre generationen som allt oftare väljer det mer miljövänliga alternativet. Denna grupp är redan dagens konsumenter och framtidens konsumenter.

Ett bra sätt att komma igång med sin hållbarhetsresa är ett grunda en hållbarhetsgrupp. Under kursens första tillfälle deltog Närpes företaget Pedelux och de har utsett en arbetsgrupp för sitt hållbarhetsarbete. Att utse en specifik grupp vars arbete är att utveckla och förverkliga företagets hållbarhetsmål är en bra idé. Gruppen kan bestå av personer från ledningen samt personer som arbetar med produktionen. En blandad grupp som representerar hela företaget är att föredra. Hållbarhetsarbetet går lättare om hela företaget stävar mot samma mål. Dessutom är det viktigt att ta del av all den kunskap som personalen besitter.

Har ditt företag redan påbörjat er resa mot en hållbarare framtid? Super! Berätta det då för era kunder. Det är en fördel för ert företag att informera era kunder om hur ni ser på hållbarhet och cirkulär ekonomi. I början kan det räcka med att ni berättar att ni har börjat tänka i de banorna. Fortsätt sen dokumentera och informera om när ni tagit nya steg mot en hållbarare framtid. Ni kan snabbt vinna nya kunder när ni öppet berättar om ert hållbarhetsarbete.

Det kan vara bra att få hjälp i början av sin hållbarhets resa. Företag kan söka mer information genom att bland annat vända sig till utveckligsbolagen i sin region. I ett senare skede kan företag också använda sig av konsultföretag, men först rekomenderar Hautala att man vänder sig till ett utvecklingsbolag.

– Vi har visionen att om vi arbetar tillsammans kan vi vara Nordens hållbaraste lanskap 2030. Om vi lyckas så har vi en konkurrensfördel, konstaterar Hautala.

Våga Växa Österbotten-projektet arrangerar utbildningar, event, workshops och producerar podcast och YouTube-material för tillväxtintresserade mikro- och småföretag. Följ oss gärna på våra sociala medier för att se vårt innehåll.

FacebookPodcastYoutubeInstagram

LÄS OCKSÅ:

Tillväxtföretag-serien inspirerar företag att växa

Lämna ett svar