Åsa Backman: ”Jaget, teamet och vikten av att ha roligt på jobbet”

Åsa Backman

Skribenten Åsa Backman är privatbankir och biträdande kontorschef på Ålandsbanken i Vasa.

Det senaste året har präglats av kraftigt stigande börskurser och man har hört ordet ”rekord” omnämnas ”rekordmånga” gånger i börssammanhang. Berättigade konstateranden om höga värderingar och börsoptimism har varvats med övertygande bolagsrapporter och stark konjunkturstatistik.

I denna tid då många bolag visar upp brant uppåtstigande tillväxtkurvor trots att vi befinner oss mitt i en pandemi, är det spännande att filosofera en stund kring vad som ligger till grund för att ett bolag ska uppnå goda resultat.

Motivation föder prestation

Givetvis är det en mängd faktorer, såväl inom bolaget som utanför, som spelar roll och det är omöjligt att peka ut en enskild faktor som en slags ”nyckel till framgång”. En faktor som jag likväl upplever som särskilt intressant men som man dessvärre sällan kan utläsa ur företagets bokslut, är dess företagskultur.

Företagskultur handlar om de värderingar, attityder och beteenden som man hittar på en arbetsplats och som formas av dem som arbetar där. Att ha en ledning som är engagerad i bolaget räcker inte till för att uppnå goda resultat.

Jag tror att engagemang måste genomsyra hela företaget och därmed prägla dess kultur för att man ska kunna nå framgång. I grund och botten handlar det om att människorna som utgör bolaget känner sig motiverade att göra ett bra jobb och uppnå goda resultat.

Engagemang måste genomsyra hela företaget och prägla dess kultur.

Tankarna i sig är på inget sätt revolutionerande och många är de forskare och psykologer som redan konstaterat samma sak. Bland annat Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori bygger på att det finns såväl hygien- som motivationsfaktorer och att det är den senare gruppen som påverkar motivationen och ökar produktiviteten hos dem som är anställda på ett företag.

Att prestation föds i motivation är säkert många villiga att skriva under på, men hur lyckas man med konststycket att motivera och skapa ett genuint engagemang på en arbetsplats?

Laget före jaget

En vanlig missuppfattning inom försäljningsorganisationer är att olika typer av interna tävlingar där medarbetare mäts och jämförs med varandra skulle vara allmänt sporrande och ytterst motiverande. Bland de mest utpräglade tävlingsmänniskorna är det också säkerligen en högst välfungerande metod.

Jag tror dock att det i längden föder individualister och skapar en kultur av missunnsamhet och intern konkurrens framom att stärka lagtänket. Jag tror nämligen att majoriteten av oss trots allt är lagspelare. En vinst är ännu roligare då du har någon att dela den med.

TEAM ukkelitOm man på arbetsplatsen lyckas med att skapa en stark laganda och förmedla att man som organisation tillsammans jobbar mot gemensamma mål och att tävlingen inte sker inom organisationen, så är man redan på god väg mot att uppnå goda resultat.

I ett sammansvetsat lag tenderar ambition att smitta av sig och framgångar fungerar som inspiration i stället för att skapa missunnsamhet.

Tillsammans formar vi företagskulturen

Forskning visar att motivation grundar sig bland annat i att man

  • har intressanta och lagom utmanande arbetsuppgifter,
  • får uppskattning från ledningen,
  • ges frihet under ansvar och
  • har möjlighet att kunna utvecklas såväl personligt som professionellt.
Åsa Backman
Åsa Backman

Men en alltför ofta underskattad motivationsfaktor är enligt min mening vikten av att man har roligt på jobbet och roligt tillsammans med sina kollegor. Att fira födelsedagar, träna tillsammans och ordna After Work kan ha en större inverkan på sista raden än vad man tror.

Om företagskulturen dessutom är sådan att man gärna ger beröm åt och lyfter sina kollegor, tenderar banden mellan kollegor att bli starkare och jobbet därmed roligare. Beteenden och attityder tenderar att smitta av sig och vi kan alla vara delaktiga i att forma den attityd som vi vill att vår organisation ska präglas av.

Om du vill bli inspirerad kan jag rekommendera min arbetsplats. Jag har nämligen förmånen att få jobba i ett riktigt superlag!

 

LÄS OCKSÅ:

Joel Sunabacka: ”Alla vill spela i vinnande arbetslag!”

Lämna ett svar