Anna Måtts-Fransén: ”Från traditionell till utvecklingens framkant – Hamnar blir allt viktigare”

Anna Måtts-Fransén

Skribenten Anna Måtts-Fransén är logistikexpert och projektchef för Framtidens hållbara och smarta hamn-projektet vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Hamnar och sjöfart har spelat en central roll i utvecklingen av världshandeln under århundraden. Under de senaste tio åren har dock hamnar och deras utveckling förändrats avsevärt. Detta kan jag konstatera när jag grävde fram min pro gradu-avhandling ur bokhyllan, skriven år 2013 på uppdrag av VASEK, med titeln ”The Power of the Strategic Network”.

Avhandlingen fokuserade på nätverksbyggande mellan logistikbranschens aktörer och dess effekter på aktörernas framgång. Syftet var att undersöka hur aktörernas strategiska nätverk och partnerskap kan förbättra konkurrenskraften och effektiviteten inom logistikbranschen, samt möjligheten att utveckla något nytt tillsammans.

Numera skrattar ingen åt hamnarnas Facebook-sidor

Under de senaste tio åren har allt fler hamnar satsat på marknadsföring för att öka sin synlighet och konkurrenskraft. Användningen av digitala marknadsföringskanaler, såsom sociala medier, har ökat och möjliggjort att hamnar når en bredare publik. Marknadsföringen av hamnar har också fokuserat på företagsansvar och miljövänlighet.

Så var det inte år 2013, när jag till exempel skrev i min avhandling om en hamn som ”snart skulle få sin egen webbsida”. För att inte tala om att hamnarna skulle ha haft egna Facebook-sidor. Jag intervjuade representanter för 10 olika hamnar och vid den tiden skrattade en hamnchef faktiskt åt mig när jag frågade om hamnar också borde synas i sociala medier, såsom till exempel Facebook.

Min slutsats efter intervjuomgången var att branschen var traditionell och att det inte fanns något behov av att marknadsföra hamnarnas verksamhet. Kanske behövdes någon printreklam då och då.

Smart teknologi och hållbarhet hör till vardagen i hamnverksamheten

Utvecklingen av digitaliseringen har varit en av de betydande faktorerna som påverkat hamnarnas verksamhet och utveckling under de senaste tio åren. Hamnar har utnyttjat de möjligheter som den digitala teknologin erbjuder för att förbättra sin effektivitet och konkurrenskraft. Detta har möjliggjort exempelvis realtidsövervakning, prognoser och användning av automatisering i hamnarna.

Anna Måtts-Fransén
Anna Måtts-Fransén

Således kan branschen inte längre kallas föråldrad på något sätt. Digitalisering, smarta lösningar och hållbarhet är grundläggande för varje hamn, och ingen hamn kan ifrågasätta det längre, eftersom konkurrensen ökar.

Allt fler hamnar har även investerat betydande summor i utvecklingen av infrastruktur. Detta möjliggör till exempel lanseringen av nya förbindelser, anlöp av större fartyg samt hantering av olika projekt. Investeringar har även gjorts med hänsyn till miljövänlighet och hållbar utveckling.

I början av 2010-talet diskuterades det om antalet hamnar i Finland borde minskas. Nuförtiden, särskilt med hänsyn till de senaste världshändelserna, förstår man att Finlands hamnar behövs. Dessutom finns det ett ökat behov av samarbete i olika former, både mellan hamnar och i deras ekosystem.

Med andra ord har hamnarna sprungit ikapp sin tid och förbereder sig aktivt inför framtiden.

 

LÄS OCKSÅ:

Stefan Råback: ”Kehitys kehittyy”

Lämna ett svar