Stefan Råback: ”Kehitys kehittyy”

Stefan Råback

Kirjoittaja Stefan Råback on 20-vuotisjuhlavuottaan viettävän Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin toimitusjohtaja.

Kun tulin seudun kuntien omistaman kehitysyhtiö VASEKin palvelukseen vuonna 2005 eli 18 vuotta sitten, oli tuolloin vajaat kaksi vuotta toimineella yhtiöllä kymmenen omistajakuntaa, kolme päätehtävää ja maksuttomat elinkeinopalvelut puhelinsoiton päässä. Nyt omistajakuntia on seitsemän, kolme päätehtävää – yritys- ja elinkeinopalvelut, aluekehitys sekä seudun markkinointi – ovat edelleen samat ja yhä meidät tavoittaa helposti puhelimitse.

Silloin 2000-luvun alussa tärkeitä ja kiireellisiä papereita vielä faksailtiin, mutta milleniaalit eivät sitä laitetta enää tunnistakaan. Asiakkaamme tavoittavat edelleen oman tutun yritysneuvojan puhelimitse, mutta rinnalle on tullut koko joukko sähköisiä palveluita, ajanvarauskalentereita ja interaktiivisia liiketoiminnan suunnittelutyökaluja.

VASEKin toiminnan alkuvaiheessa, ja itse asiassa aika pitkään sen jälkeenkin, toimitettiin yritysten erilaiset hakemukset paperimuodossa ja käsin allekirjoitettuna rahoitusta myöntäville tahoille. Nyt tähänkin on käytössä sähköiset kanavat, viimeistään pandemia-aika muutti käytännöt aika dramaattisen nopeasti pienyritystenkin osalta.

Kehitys kehittyy, tulee uusia tapoja toimia ja vanhat työkalut jäävät historiaan. VASEKin perustajien valitsemat päätehtävät ovat pysyneet samoina, sillä myös seudun ja seudun yritysten tarpeet ovat monilta osin pysyneet samoina. Jos katsoo alueen aiempia strategiasuunnitelmia parin vuosikymmenen takaa, niin teollisuuden toimintaedellytysten kehittäminen, logistiset yhteydet, koulutuksen ja tutkimuksen vahvistaminen ja alueen tunnetuksi tekeminen ovat silloinkin olleet painopisteinä.

VASEKin päätehtävät ovat pysyneet samoina, sillä myös seudun ja seudun yritysten tarpeet ovat monilta osin pysyneet samoina.

Tulee kuitenkin erilaisia disruptiovaiheita, lamakausia, pandemioita, energiakriisejä ja nyt valitettavasti jopa sotia, jotka haastavat yrityksiä niiden kokoluokasta riippumatta. Nämä erilaiset kriisit kohtelevat eri alojen yrityksiä kovinkin vaihtelevasti. Toisilla business voi jopa kasvaa voimakkaasti ja toiset joutuvat täysin itsestään riippumatta epäreiluun asemaan.

Toisaalta onneksi vuorostaan on vahvoja talouskehityksen jaksoja, jolloin investoidaan ja kehitetään toimintaa intensiivisesti. Näissä toimintaympäristön ja yrityksen erilaisissa vaiheissa on tarjolla luotettavaa ja maksutonta neuvontaa ja erilaisia rahallisiakin kannustimia hyvinkin kattavasti.

Ilmasto- ja energiakriiseistä huolimatta tai ennemminkin juuri niistä johtuen EnergyVaasa -klusterissa halutaan luoda niitä globaalisti kysyttyjä ratkaisuja, joilla tulevaisuus turvataan. Ja ratkaisujen suuri kysyntä tuo tarpeen osaajille ja tekijöille.

EnergyVaasa -klusterissa halutaan luoda niitä globaalisti kysyttyjä ratkaisuja, joilla tulevaisuus turvataan.

Vaasan seutu on ollut jo pitkään Manner-Suomen korkeimman työllisyyden aluetta, joten osaajille on kova kysyntä. Olemmekin juuri aloittaneet valtakunnallisen rekrytointikampanjan yhdessä useiden alueen merkittävien työnantajien kanssa, ja tätä työtä on tärkeää jatkaa laajassa kumppanuudessa eri aloja koskien. Toinen keskeinen osa-alue on alueen opiskelijoiden sitouttaminen seutuun, erityisesti nyt pandemia-ajan etäopiskelun jälkeen ja heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen.

Osaajat, tulevaisuuden tekijät ja uudet onnelliset vaasanseutulaiset saadaan seudulle ja pysymään seudulla vaikuttavalla viestinnällä eli tuomalla esille ne monet tarjolla olevat mahdollisuudet ja hyvän, onnellisen elämän elementit. Erityisen tärkeä kohderyhmä ovat juuri nuoret aikuiset, perheiden perustajat, heidän viihtyvyyteen ja arjen palveluihin on panostettava vahvasti.

Uudet onnelliset vaasanseutulaiset saadaan seudulle ja pysymään seudulla vaikuttavalla viestinnällä.

AKO, KOKO, INKA, AIKO ja viimeisimpänä Ekosysteemisopimus. EU:n aluekehitysrahoituksen ohjelmakaudet vaihtuvat ja kehittämisohjelmat siinä mukana. Aluekehityskin kehittyy, mutta nämä kehittämisen rakenteet ohjelmien ja hankkeiden muodossa ovat pysyneet kuitenkin samanlaisena. Tässä olemme onnistuneet erinomaisesti Vaasan seudulla, vaikka rahoituksen määrä on ollut huomattavasti alhaisempaa moniin muihin alueisiin verraten.

Näillä ohjelmilla ja niiden kautta saadulla hankerahoituksella on mobilisoitu ja buustattu merkittävältä osin alueen strategisia kehityshankkeita, tälläkin hetkellä muun muassa GigaVaasan ja EnergySampon etenemistä, sataman kehitystä, hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista sekä koulutus- ja tutkimusinfrastruktuurin vahvistamista. Nämä kehitysohjelmat ja hankkeet kokoavat alueen keskeiset toimijat yhteen linjaamaan tavoitteita ja kokoamaan voimat tulosten aikaansaamiseksi.

Kehitys kehittyy, asiat menevät eteenpäin, nopeus tuntuu samalla kuitenkin kiihtyvän vuosi vuodelta. Kun toiset 20 vuotta on kulunut, miltäköhän Vaasan seutu näyttää silloin ja millainen on sen aikainen kehitysyhtiön tehtäväkenttä?


LUE MYÖS:

Vahva työllisyystilanne näkyi VASEKin neuvonnassa – 20 vuotta täyttävä kehitysyhtiö on näyttänyt tarpeensa

Vastaa