Kurikkas underjordiska vatten lockar stort intresse – Ett nytt hydrogeologiskt forskningsinstitut planeras

Under marken i Kurikka finns något unikt. Foto: Kurikka stad
Under marken i Kurikka finns något unikt. Foto: Kurikka stad

Kurikkas underjordiska vattensamlingar och geologin kring dem väcker både nationell och internationell uppmärksamhet. 2035-2040 kan det vara det rena vattnet från Kurikka som Vasaborna dricker.

Under marken i Kurikka finns något riktigt speciellt. Det är frågan om en underjordisk dal som genom århundraden fyllts med till exempel sand, grus och lera. Dalen och jordmaterialet döljer i sin tur en unik och djup grundvattensamling.

– Det var en slump att omfattningen av det hela upptäcktes, det berodde på att det fanns lite pengar över för en utredning som NTM-centralens Merja Antikainen föreslog att skulle göras, säger Juha Kotiranta, vd för Kurikan Vesihuolto Oy.

Det var en slump att omfattningen av det hela upptäcktes.

Grand Canyon under jorden

Det som hittades i Kurikkas underjord är unikt i Finland, i Europa och delvis till och med i hela världen. Det närmaste man kommer finns kanske i Nordamerika där lite motsvarande strukturer hittats.

Det vi pratar om under Kurikkas mark har till och med beskrivits som ett underjordiskt ”Grand Canyon”. Förutsättningarna för grundvattnet, som kan ligga 100 meter nere, blir bra på grund av kompositionen av bland annat sand- och gruslager i marken som vattnet långsamt passerar.

Grundvattenmängderna det är frågan om har uppskattats till motsvarande det som skulle behövas för att fylla 40 000 simbassänger med olympiska mått.

Juha Kotiranta, Vesa Porre ja Anna-Kaisa Pusa kertovat Kurikan pohjaveden luovan monenlaisia mahdollisuuksia. / Juha Kotiranta, Vesa Porre och Anna-Kaisa Pusa säger att Kurikkas grundvatten skapar många möjligheter.
Juha Kotiranta, Vesa Porre och Anna-Kaisa Pusa säger att Kurikkas grundvatten skapar många möjligheter.

Intresserar Vasaregionen

Vattnet och marken undersöks som bäst. Ungefär 300 sensorer mäter fortlöpande olika saker för att skapa data och öka förståelsen. Det underjordiska vattnet pumpas också upp i begränsad skala för att undersökas.

Foto: Kurikka stad Kuva: Kurikan kaupunki
Foto: Kurikka stad

I Vasaregionen följs den här forskningen med speciellt stort intresse. Det underjordiska vattnet kan kanske på sikt även flöda ur Vasabornas kranar, genom en framtida rörledning mellan städerna.

– Det här är ändå en lång process, ett samarbetsprojekt med bland andra Vasa vatten, som kan ge resultat tidigast 2035-2040, säger Juha Kotiranta.

Om allt går som planerat kan det underjordiska vattnet säkerställa vattenförsörjningen för upp till 150 000 människor. Det är också frågan om en hållbar utveckling, för tanken är att inte pumpa upp mera vatten än det som naturligt kan ersättas.

Livsviktig uppgift

Kurikkas vattenbolag ägs av staden Kurikka. Vesa Porre, styrelseordförande för bolaget, säger att det är en bra ägarstruktur som skapar stabilitet och säkerställer långsiktigheten.

– Vår uppgift är att säkra vattentillgång av god kvalitet till invånarna och till överkomliga priser, säger Vesa Porre.

Bland vattenbolagets kunder finns många jordbruk, till exempel de mjölkgårdar som regionen är känd för är stora vattenkonsumenter. Även för livsmedelsföretag som Juustoportti Oy, som har växt kraftigt,  är vatten av hög kvalitet viktigt.

Väcker internationell uppmärksamhet

På en del ställen är vattnet så rent att det går att dricka direkt. Muutamin paikoin vesi on niin puhdasta, että sitä voi juoda suoraan ilman minkäänlaista puhdistusta.
På en del ställen är vattnet så rent att det går att dricka direkt.

De underjordiska vattensamlingarna och den unika geologin väcker internationell uppmärksamhet. Exempelvis BBC har gjort reportage. Geologer, hydrogeologer och forskare samarbetar tillsammans i olika projekt för att lära sig mera. Forskningen, slutarbeten och artiklar kring Kurikkas djupa grundvatten bygger hela tiden på det breda nationella geologi- och hydrogeologimaterialet som redan finns.

Staden Kurikka vill ta vara på möjligheterna som skapas. Som bäst pågår ett projekt för att skapa ett hydrogeologiskt forskningsinstitut, som kan samla information och kompetens.

– Det nya forskningsinstitutet blir en virtuell plattform där informationen görs tillgänglig för alla, säger Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör för Kurikka.

Aktiverar redan unga

Det nya institutet får också funktionen att förklara och göra det hela begripligt för allmänheten. Det här sker till exempel genom utställningar, animeringar och 3D-modeller.

Projektet aktiverar redan unga i regionen och informationen integreras i gymnasieundervisningen. En 3D-modell och presentation har också skapats för Wasa Future Festival, som i augusti lyfte upp saken. I Kurikkas stadshus får det nya institutet också ett eget ställe att visa upp sig.

LÄS OCKSÅ:

Kurikka vill skapa unikt biogasekosystem – Jordbruk spelar nyckelroll i system som kan bli modell för andra

Lämna ett svar