Kurikan poikkeuksellinen pohjavesiesiintymä herättää suurta mielenkiintoa – Suunnitteilla uusi hydrogeologinen tutkimusinstituutti

Syvältä Kurikan maankamaran alta löytyy jotain täysin ainutlaatuista. Kuva: Kurikan kaupunki
Syvältä Kurikan maankamaran alta löytyy jotain täysin ainutlaatuista. Kuva: Kurikan kaupunki

Kurikan maanalaiset vesimuodostumat ja niihin liittyvä geologia ovat herättäneet sekä kansallista että kansainvälistä huomiota. Myös Vaasassa saatetaan vuosien 2035-2040 tienoilla juoda tätä Kurikan puhdasta vettä.

Syvältä Kurikan maankamaran alta löytyy jotain todella poikkeuksellista. Kyse on maanalaisesta laaksosta, joka vuosituhansien kuluessa on täyttynyt muun muassa hiekalla, soralla ja savella. Muinainen laakso ja sen peittäneet sedimentit kätkevät uumeniinsa ainutlaatuisen syväpohjavesiesiintymän.

– Esiintymän laajuus paljastui melkeinpä sattumalta. Käytössä oli jonkin verran ylimääräistä rahaa koeporauksiin, joita ELY-keskuksen Merja Antikainen ehdotti toteutettaviksi, Kurikan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Juha Kotiranta kertoo.

Esiintymän laajuus paljastui melkeinpä sattumalta.

Maanalainen Grand Canyon

Se, mitä maan syvyyksistä löydettiin, on jotain täysin ainutlaatuista niin Suomessa, Euroopassa kuin osittain jopa koko maailmassa. Lähimmäs päästään ehkä Pohjois-Amerikassa, missä on löydetty hieman vastaavia muodostumia.

Kurikan löydöstä on luonnehdittu maanalaiseksi Grand Canyoniksi. Jopa sadan metrin syvyyteen varastoituvalle pohjavedelle paikan geologia tarjoaa erinomaiset edellytykset. Maaperä koostuu mm. hiekka- ja sorakerrostumista, joiden läpi vesi hitaasti löytää tiensä.

Kyse on valtavasta esiintymästä, jonka vesimäärä riittäisi täyttämään peräti 40 000 olympiamittaista uima-allasta.

Juha Kotiranta, Vesa Porre ja Anna-Kaisa Pusa kertovat Kurikan pohjaveden luovan monenlaisia mahdollisuuksia. / Juha Kotiranta, Vesa Porre och Anna-Kaisa Pusa säger att Kurikkas grundvatten skapar många möjligheter.
Juha Kotiranta, Vesa Porre ja Anna-Kaisa Pusa kertovat Kurikan pohjaveden luovan monenlaisia mahdollisuuksia.

Kiinnostusta Vaasan seudulla

Vettä ja maata tutkitaan parhaillaan. Noin 300 anturia mittaa jatkuvasti erilaisia asioita datan luomiseksi ja muodostelmasta jo saadun tiedon täsmentämiseksi. Maan alta pumpataan myös rajoitetussa määrin vettä tutkittavaksi.

Foto: Kurikka stad Kuva: Kurikan kaupunki
Kuva: Kurikan kaupunki

Vaasan seudulla tutkimusta seurataan erityisen suurella mielenkiinnolla. Ajan mittaan Kurikan maanalaista vettä voi nimittäin virrata myös vaasalaisten hanoista, sillä suunnitelmiin kuuluu kaupunkien välisen vesiputken rakentaminen.

– Se on kuitenkin pitkäaikainen prosessi, jota kaavaillaan toteutettavaksi yhteistyössä muun muassa Vaasan Veden kanssa. Hankkeesta voidaan odottaa tuloksia aikaisintaan 2035-2040, Kotiranta sanoo.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti, voi maanalainen pohjavesiesiintymä turvata jopa 150 000 ihmisen vedensaannin. Kyse on myös kestävästä kehityksestä, sillä tarkoituksena ei ole pumpata enempää vettä kuin mitä luonnollisesti sateesta maahan imeytyvä vesi voi korvata.

Elintärkeä tehtävä

Kurikan vesiyhtiön omistaa Kurikan kaupunki. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimiva Vesa Porre on tyytyväinen omistusrakenteeseen, joka luo vakautta ja turvaa pitkäjänteisen toiminnan.

– Meidän tehtävämme on varmistaa laadukas vesihuolto kaupungin asukkaille kohtuulliseen hintaan, Porre sanoo.

Vesiyhtiön asiakkaina on useita maatiloja. Merkittäviä vedenkuluttajia ovat esimerkiksi ne maitotilat, joista seutu tunnetaan. Hyvälaatuisen veden saatavuus on ensiarvoisen tärkeää myös monille elintarvikeyrityksille, kuten vaikkapa kovassa kasvussa olevalle Juustoportti Oy:lle.

Kansainvälistä huomiota

På en del ställen är vattnet så rent att det går att dricka direkt.Muutamin paikoin vesi on niin puhdasta, että sitä voi juoda suoraan ilman minkäänlaista puhdistusta.
Muutamin paikoin vesi on niin puhdasta, että sitä voi juoda suoraan ilman minkäänlaista puhdistusta.

Uutisointi maanalaisista vesivarannoista ja alueen ainutlaatuisesta geologiasta on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. Esiintymästä on raportoinut muun muassa BBC. Geologit, hydrogeologit ja tutkijat tekevät eri hankkeissa yhteistyötä lisätäkseen tietämystään aiheesta. Uudet tutkimukset, opinnäytetyöt ja artikkelit Kurikan syväpohjavesiesiintymästä kartuttavat jatkuvasti sitä laajaa geologian ja hydrogeologian aineistoa, joka Suomesta jo löytyy.

Myös Kurikan kaupunki haluaa hyödyntää asian tiimoilta tarjoutuvat mahdollisuudet. Parhaillaan menossa olevassa hankkeessa tavoitteena on luoda hydrogeologinen tutkimusinstituutti, joka kokoaa ja koordinoi alan tietoa ja osaamista.

– Uusi tutkimusinstituutti toimisi virtuaalisena alustana, jossa tieto olisi kaikkien saatavilla, kertoo Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Nuoret mukaan hankkeeseen

Perustettavan tutkimusinstituutin tehtävänä olisi myös tehdä aiheesta helpommin ymmärrettävää suurelle yleisölle. Tämä tapahtuisi esimerkiksi näyttelyiden, havainnollistavien animaatioiden ja 3D-mallinnuksen keinoin.

Hanke aktivoi jo nyt seudun nuoria, ja teema tullaan nivomaan osaksi lukion luonnontieteiden opetusta. Esiintymästä on myös toteutettu 3D-malli Wasa Future Festival -tapahtumaan, joka elokuussa tutustutti kävijöitä aiheeseen. Lisäksi hanke saa Kurikan kaupungintalosta käyttöönsä oman tilan, jossa instituutin toimintaa esitellään.

LUE MYÖS:

Kurikassa halutaan luoda ainutlaatuinen biokaasuekosysteemi – Maataloustuottajat avainasemassa kestävän kehityksen ratkaisussa

Vastaa