Kurikka vill skapa unikt biogasekosystem – Jordbruk spelar nyckelroll i system som kan bli modell för andra

Petri Viinikainen Kurikan Kaukolämpö
Petri Viinikainen.

Kurikka har under en längre tid planerat byggandet av ett unikt ekosystem kring biogas. Nu är det bara stöd- och investeringsbeslutet som fattas innan spadarna kan sättas i marken.

Jordbruk och jordbruksföretag spelar en viktig roll i Kurikka. Jordbruken är många, produktiva och innovativa. Nytänkandet märks till exempel genom att en handfull av dem redan själva har satsat i egna biogasreaktorer.

– Det här är bakgrunden till att det nu finns möjlighet att bygga upp ett unikt biogasekosystem, säger Petri Viinikainen, vd för Kurikan Kaukolämpö.

Större helhet tillsammans

Planen är att koppla ihop de privata lantbrukens biogasreaktorer genom en cirka 26 kilometer lång gasledning som leder till en ny förädlingsanläggning. En ny biogasreaktor byggs också, en anläggning där jordbruk som inte satsat på egna reaktorer får en chans att med sin gödsel och sina restprodukter komma med i ekosystemet.

– Det finns också planer på att jordbruk som redan satsat i egna anläggningar skalar upp sin verksamhet samtidigt som flera nya kan ansluta sig till systemet, säger Petri Viinikainen.

Ersätter 4 miljoner liter diesel

Förädlingsanläggningen som byggs kunde rena biometangasen och göra den flytande. Volymerna det skulle röra sig om till start skulle motsvara energin som det går att få ut ur 4 miljoner liter diesel.

Förutom den uppenbara miljöfördelen blir det frågan om viktiga pengar, kanske 8 miljoner euro årligen, som i stället för att skeppas utomlands skulle stanna i den lokala och nationella ekonomin.

Tankstation ingår i projektet

I projektet ingår att skapa en tankstation som placeras i en för tung trafik välanvänd vägkorsning. Stationen skulle byggas i anslutning till en bränslestation som redan finns där.

I de ursprungliga planerna finns också en så kallad CHP-anläggning, en kombinerad värme- och elanläggning. Det är ändå möjligt att den istället ersätts av en anläggning som koncentrerar sig på att ta tillvara koldioxid, som i förädlad form kan gå från ett problem till en värdefull resurs.

Fjärrvärmebolaget har dubbelroll

Petri Viinikainen, Kurikan Kaukolämpö
Petri Viinikainen.

Kurikan Kaukolämpö, som ägs av staden Kurikka, spelar en dubbelroll i ekosystemet. Den uppenbara rollen är att i förädlingsprocessen skapas värme som kan användas för att värma fastigheter, som förstås passar perfekt in i företagets nuvarande verksamhet.

Värmedistributionen är ändå bara en liten del av projektet. Viktigare än så är att Kurikan Kaukolämpös dotterbolag Lännen Biokaasu, som Petri Viinikainen också leder, är spindeln i nätet och koordinatorn som håller i trådarna för hela projektet. När allt väl snurrar kommer dotterbolaget också att ha 2-3 anställda som håller igång verksamheten.

Över 20 miljoners investering

Att bygga och kicka igång hela ekosystemet kräver investeringar på över 20 miljoner euro. Mycket av planeringen och förberedelserna är redan gjorda men för att gå vidare krävs nya beslut.

Projektet lämnade in en investeringsstödansökan till Arbets- och näringsministeriet för ungefär ett år och fyra månader sedan. Projektdragarna hoppas nu på att få ett positivt beslut innan årsskiftet. Med i projektet är också tillväxtföretaget One1, som specialiserat sig på att förverkliga lösningar kring förnyelsebar energi.

Stöd som behövs

Totalt rör det sig om maximalt 40 procent av de ansökta kostnaderna som kan täckas med stödet. Oberoende hur stort stödet blir beskrivs det ändå som viktiga pengar som behövs. Petri Viinikainen säger att ingen annanstans i Finland, kanske i hela världen, har ett motsvarande biogasekosystem byggts upp.

– I en del av processen är det ny teknologi som ska användas och med stödets hjälp kan vi minska de ekonomiska riskerna som förknippas med obeprövad teknologi, säger Petri Viinikainen.

Grävandet kunde göras effektivt

Att få ett positivt stödbeslut inom kort skulle göra att jobbet med rören som ska grävas ner kunde bli mycket effektivt och miljövänligt. På samma område finns det nämligen planer på nya vattenledningar och en stor del av gasrören kunde grävas ner på samma gång som vattenrören.

För jordbruken som berörs blir biogasen ett sätt att behålla och öka livskraften samtidigt som de får en produkt till att sälja. Att reaktorerna dessutom producerar gödsel är bra även för självförsörjningen.

LÄS OCKSÅ:

Petri Svanbäck: ”Maaseutu tarjoaa hyvinvointia ja luonnonvaroja”

Lämna ett svar