Vasas stadsdirektör Tomas Häyry: ”Gratulationer till Sweco, som är mitt i den gröna transformationen”

Mika Toivoniemi (till vänster) presenterar några av Swecos experter som var på plats på eventet.
Mika Toivoniemi (till vänster) presenterar några av Swecos experter som var på plats på eventet.

Sweco invigde sitt nya kontor i Vasa med ett eget event. Talaren Tomas Häyry ser Sweco som helt rätt positionerat. Paula Erkkilä, Österbottens handelskammares vd, pratar till och med om en investeringsstorm till landskapet.

Expertorganisationen Sweco ordnade i torsdags ett välbesökt event i Vasa för kunder, intressenter och samarbetspartners. Eventet var samtidigt en inflyttningsfest för företaget som gjort en storsatsning på ett nytt kontor i centrala Vasa.

– Gratulationer till Sweco, som verkligen är mitt i den gröna transformationen, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, som var en av de inbjudna talarna.

Tomas Häyry kan syfta dels på Swecos eget tjänsteututbud men också på att företaget valt att satsa i Vasa, där extremt mycket är på gång inom området.

Tomas Häyry, vasa stad
Tomas Häyry

”Tillsammans med kunderna”

Ismo Tawast, ika Toivoniemi, Sweco
Ismo Tawast, Mika Toivoniemi

Sweco prioriterar arbetet med den gröna transformationen och har som mål att vara koldioxidneutral år 2030. Swecos egna experter, bland annat eventets moderator Mika Toivoniemi, till vardags avdelningsdirektör på Sweco, framhöll ändå att den gröna transformationen inte är något som någon kan göra ensam, att det för Sweco är i samarbete med kunderna det viktiga arbetet sker.

– Kunden är alltid i centrum för Sweco, vi vill höra om era behov och söka lösningar tillsammans, säger Ismo Tawast, affärsområdesdirektör på Sweco.

– Det är stora saker på gång och mycket som kan skapa nya affärsmöjligheter till oss alla, säger Tawast.

Investeringsstorm på väg

Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare och en av talarna på eventet, säger att det är tuffa tider i byggbranschen just nu men att det förhoppningsvis blir kortvarigt. Paula Erkkilä ser framåt och pratar till och med om den ”investeringsstorm” som är på väg till västkusten i Finland.

– 17 miljarder euro i investeringar från privata aktörer är på väg innan slutet av 2030, säger hon.

Paula Erkkilä. Österbottens handelskammare
Paula Erkkilä

Infrastrukturen är avgörande

Paula Erkkilä nämner till exempel vindkraft, solkraft, väteekonomi och skogsindustri som delområden som lockar investeringar.

– Tillgång på kompetent arbetskraft, logistikmöjligheter, smidig trafik och rätt infrastruktur måste säkerställas för att se till att vi inte går miste om möjligheterna, säger hon.

Handelskammarvdn går till och med så långt som att säga att trafikinfrastrukturen kan ses som en del av industrins produktionslinjer.

Långsiktigt arbete bakom

Paula Erkkilä framhåller att det är ett långsiktigt arbete av flera olika aktörer under många år som möjliggjort den kommande investeringsstormen.

Tomas Häyry säger att det till och med i Vasas offentliga sektor finns industri-DNA. Häyry säger att den långa industrihistorien lärt staden att utnyttja industrins investeringsfönster.

– När industrin har sina fönster öppna så måste vi redan ha gjort vårt arbete, jobbet för att förutsättningarna ska finnas för investeringar pågår ofta många år innan satsningarna blir verklighet, säger han.

Som konkret och färskt exempel nämner Tomas Häyry planeringen och alla de förberedelser som gjorts för batteri-industri-investeringar i regionen.

Finns pengar för gröna investeringar

Millariia Wikman, Gaia Consulting, Sweco
Millariia Wikman.

Millariia Wikman, affärsverksamhetschef på Swecos dotterbolag Gaia Consulting, berättar att det nu också finns många finansieringsmöjligheter och -instrument när det gäller gröna investeringar.

– Finansieringsmarknaden är i ett brytningsskede, finansiärernas och investerarnas behov ändrar, säger Millariia Wikman.

Millariia Wikman säger att kraven på hållbarhet samtidigt ökar för alla som vill ha finansiering. Wikman säger att det inte längre räcker att tänka på sin egen värdekedja (arvoketju) utan förespråkar tanken på ett helt värdenät (arvoverkko) som kan inkludera flera aktörer och flera värdekedjor.

Swecos kundevent började på BioRex för att sedan avslutas på Swecos nya Vasakontor. Swecos personal i staden hittas nu i det så kallade Sampohuset, även bekant som Citymarket-huset, där företaget tagit över en hel våning.

 

LÄS OCKSÅ:

Sweco samlar styrkorna i Vasa – Nytt stort kontor blir hem för alla företagets enheter i staden

Lämna ett svar