Vasaföretaget Black Label Bytes lanserar nytt verktyg för CO2-kartläggning – Ute efter första pilotkunderna

Magnus Sundell - Black Label Bytes
Magnus Sundell.

Ett nytt verktyg hjälper små och medelstora företag att komma igång med att kartlägga sina koldioxidutsläpp.

Miljöfrågornas betydelse ökar. Mycket tyder på att företag förr eller senare måste kunna bevisa hur de jobbar med och för miljön. Trycket från både konsumenter, kunder, samarbetspartners och myndigheter byggs upp.

Magnus Sundell - Black Label Bytes
Magnus Sundell.

– Om och när lagstiftningen väl kommer vill man inte stå där med kniven mot strupen, säger Magnus Sundell, vd för IT-företaget Black Label Bytes.

Magnus Sundell, liksom många andra, menar att det finns allt att vinna på att sätta igång hållbarhetsarbetet så tidigt som möjligt. Genom att göra rätt saker kan man bidra till en bättre miljö samtidigt som omsättningen ökar och kostnaderna minskar.

– Det går att skapa konkurrensfördelar och förbättra sin arbetsgivarimage, säger Sundell.

Nytt verktyg

Ett hett debattämne är enskilda företags, produkters och tjänsters påverkan på klimatet, speciellt deras koldioxidavtryck. Många ser det här som viktigt men för små och medelstora företag kan det ändå kännas som en uppförsbacke att konkret komma igång med jobbet och uträkningarna.

Black Label Bytes har utvecklat ett nytt verktyg för att underlätta CO2-kartläggningen och göra processen hanterbar och smidig även för ett litet bolag.

– Tanken är samtidigt att företagen själva ska kunna bygga upp egen kompetens och förstå processen, snarare än att slänga pengar på konsulter och bara lämna med en mapp papper i hyllan, säger Sundell.

Tanken är att företagen själva ska kunna bygga upp egen kompetens.

Det nya webbaserade verktyget heter s9e. Namnet är en så kallad numeronym för ordet sustainable (hållbar), där 9:an i mitten står för antalet bokstäver mellan namnets första och sista bokstav.

Så funkar det

Det går att beräkna koldioxidavtryck på flera olika sätt. Black Label Bytes har gått in för en metod som bygger på GHG-protokollet.

– Det är en bra metod men problemet är ofta att det bara finns ett Excel-kalkylblad att utgå från och utan förklaringar och utan sammanhang kör man snabbt fast, säger Magnus Sundell.

Användarna av metoden ska själva fylla i siffror för till exempel energiförbrukning, materialförbrukning och transporter.

Magnus Sundell - Black Label Bytes
Magnus Sundell.

Black Label Bytes har nu tagit den här metoden ett steg längre och omformat den till ett fungerande digitalt verktyg. På så vis får användaren vägledning och förståelse för vad siffrorna innebär.

– Det är ett trevligt verktyg att jobba med, ett verktyg som kan utbilda företagaren och personalen, säger Sundell.

Med det nya verktyget går det lätt att upptäcka trender. Förståelsen för processen gör att det blir lättare att utvecklas i en positiv riktning.

– Det är också lätt att skapa en snygg pdf-rapport som man ge till kunder eller sätta upp på sin webbplats, säger Sundell.

Ute efter första pilotkunderna

Black Label Bytes har utvecklat sitt system för att passa små och medelstora företag, speciellt i Österbotten. Bolaget har försökt göra det så lätt som bara möjligt för användaren. Magnus Sundell tar ett konkret exempel när det gäller inköpt el.

– Utan att du själv behöver söka fram det så vet verktyget koldioxidavtrycket på till exempel Vasa Elektriskas elprodukter, säger Sundell.

Nu söker vi pilotföretag som vill prova systemet och ge oss värdefull feedback.

Det digitala verktyget uppdateras och utvidgas så informationen hålls aktuell. Pengar är knappast en orsak att inte ta det i bruk eftersom kostnaderna för en huvudanvändare ligger kring 300 euro i året.

– Nu söker vi pilotföretag som vill prova systemet och ge oss värdefull feedback, så just nu finns det till och med chans att få det för halva priset, säger Magnus Sundell.

Den som är intresserad av att pröva verktyget kan höra av sig via e-post till magnus@blb.fi.

Sammansvetsat och erfaret team

Black Label Bytes kontor hittas på universitetsområdet i Brändö. IT-företaget, som i höst fyller fem år, drivs av tre delägare och tre anställda.

Mycket av Black Label Bytes verksamhet är projektbetonad. Bolaget är välbekant för sina projekt till exempel inom timuppföljning, e-kvittohantering, konsultering och understödsportaler.

– Vi jobbar ofta med att skräddarsy och utveckla olika typer av produktivitetssystem, säger Magnus Sundell.

LÄS OCKSÅ:

Mjukvaruföretagare startar sakkunnigtjänst: ”Det har länge funnits behov av en konditionsgranskare för IT-projekt”

Lämna ett svar