Mjukvaruföretagare startar sakkunnigtjänst: ”Det har länge funnits behov av en konditionsgranskare för IT-projekt”

Magnus Sundell.

Pandemin har påskyndat digitaliseringen och fått många företag att investera i utveckling av digitala verktyg – men inte alla projekt löper smärtfritt. IT-projekt ställer höga krav på beställarens egen kunskap och det är upplagt för onödiga missförstånd. Mjukvaruföretagaren Magnus Sundell, VD på Black Label Bytes i Vasa, vill se en förändring i branschen och erbjuder nu experttjänster.

Magnus Sundell, med bakgrund i energiklustret, har som företagare utvecklat skräddarsydda appar och annan mjukvara i Vasa sedan 2016. I och med Corona-virusets utbrott har han märkt av en ökad efterfrågan på utvecklingsprojekt men även en större frustration bland beställarna.

– Det är mer förfrågningar än vanligt. Företag har sökt stödpengar för utveckling och vill satsa digitalt. Men det går ibland för snabbt.

Magnus Sundell.

Arbetet med applikationer och mjukvara är en lång process och inget man gör i en handvändning. Förbisedda detaljer kan bli kostsamma i merarbete och i värsta fall leda till tvister, berättar han.

Det har blivit tydligare att samarbetet mellan alla berörda parter kunde göras tydligare och framför allt effektivare. Magnus skulle gärna se en större transparens i branschen – det nya normala vore att anlita rådgivning innan avtal uppgörs.

Pandemin påskyndar digitaliseringen

Långt ifrån alla österbottniska företag har tagit det digitala steget, men pandemin har haft en påskyndande effekt. Digital utveckling är hett – men är det verkligen digitalisera eller dö som gäller?

– Det viktigaste är att digitaliseringen har en poäng och att investeringen betalar tillbaka sig i någon form, säger Magnus.

Det viktigaste är att digitaliseringen har en poäng och att investeringen betalar tillbaka sig i någon form.

Den vanligaste orsaken till digitalisering inom organisationer är att spara tid och resurser. Ett typiskt projekt kan vara att ta i bruk verktyg för arbetstidsuppföljning och arbetsschema. För ett företag handlar det ofta om att skapa tillväxt utan att det administrativa arbetet ökar – till exempel genom att ge kunden autonomi att göra sin order själv.

Digitalisering är inte bara teknik

En app löser inte allt. Ofta stjäl utveckling och programmering fokus från andra viktiga aspekter.

Ett vanligt misstag, förklarar Magnus, är att likställa digitalisering med tekniska verktyg. I verkligheten krävs insatser från flera håll. Beslut och prioriteringar behöver göras under projektets gång. Regler för användning och hantering av data ska uppgöras och personal ska utbildas. Verktyget ska testas och lanseras. Det är mycket strukturellt arbete innan verktyget fungerar optimalt.

Magnus Sundell.

Marknadsföringen spelar även den stor roll för resultatet. Största utmaningarna för kommersiella applikationer är att definiera målgruppen, sprida budskapet, bestämma priset och fundera på utvecklingen över tid.

För ja – när slutar man utveckla sin app?

– Bra fråga. Ett digitalt verktyg i användning behöver underhållas och förvaltas även efter ibruktagandet. En leverantör kan inte hänga kvar tillsvidare utan en plan för fortsättningen. Det kan vara bra att bestämma ett tak för kostnaden.

Mjukvara är detaljkunskap

Förarbetet och själva idén är vad som gör en applikation lyckad – medan den tekniska biten snarare handlar om utförandet av dessa planer. Ändå är det de tekniska detaljerna som orsakar mest friktion vid förhandlingsbordet – även rena missförstånd sker.

– Vi pratar om stora investeringar över lång tid. Det är orimligt att beställaren ensam ska ha den djupa detaljkunskapen om mjukvaruutveckling som krävs för att kunna ta ställning till en offert. Ändå går det till så här.

Magnus jämför IT-projektering med att köpa eller bygga hus.

– Det hör till att begära en objektiv konditionsgranskning av ett hus innan du köper det. Du går inte bara på säljarens ord. När det gäller köp av mjukvara måste beställaren förlita sig på leverantörens sakkunskap. Det blir en intressekonflikt.

Magnus Sundell.

Han fortsätter:

– Bygger du ett hus ska du ha ritningar, bygglov och en ansvarig arbetsledare. I ett IT-projekt ställs inga sådana krav och beställaren hamnar i en utsatt position.

Som sakkunnig vill Magnus fungera som en neutral översättare mellan beställaren och leverantören. Han är öppen med att han själv är mjukvaruutvecklare och att det inte finns något tvång att köpa tjänster av Black Label Bytes i anknytning till konsultationen.

– Genom vår egen utveckling har vi djup insikt i branschen och problematiken. Många använder applikationer dagligen men inte alla förstår tekniken och arbetet bakom. Som neutral sakkunnig kan jag göra skillnad och bidra till en hållbarare utveckling, som gynnar både beställare och leverantörer.

Sundells bolag Black Label Bytes finns i gamla Bomullsfabriken på Brändö i Vasa och sysselsätter för närvarande 4 personer. Företaget erbjuder design och utveckling av skräddarsydda webappar, mobilappar och övrig mjukvara.

Magnus Sundell om vad det lönar sig att tänka på innan du börjar utveckla en ny applikation:

  • Lås dig inte vid ditt eget tycke och smak – låt slutanvändaren ge feedback
  •  Beakta kostnader och lönsamhet även över ett längre tidsperspektiv – hur betalar appen tillbaka sig?
  • Hur mycket tid och resurser kan du lägga ned? Justera enligt rådande omständigheter och inte vad du planerar ha tid för.
  • Användarupplevelsen handlar inte bara om det visuella utseendet. Känns upplägget logiskt? Passar det verksamheten eller arbetsflödet? Hittar användaren vad hen söker?
  • Gå igenom dina planer med en sakkunnig som kan ställa de nödvändiga frågorna både till dig och till leverantören och översätta de tekniska aspekterna.
  • Bedöm din förmåga att hantera projektets alla skeden och överväg att anlita en sakkunnig under utförandet, förankringen och fortsatt underhåll.

LÄS OCKSÅ:

Företagare bygger egna broar över Kvarken – Stora möjligheter i utökade samarbeten

Lämna ett svar