Mjukvaruföretagare startar sakkunnigtjänst: ”Det har länge funnits behov av en konditionsgranskare för IT-projekt”

Pandemin har påskyndat digitaliseringen och fått många företag att investera i utveckling av digitala verktyg – men inte alla projekt löper smärtfritt. IT-projekt ställer höga krav på beställarens egen kunskap och det är upplagt för onödiga missförstånd. Mjukvaruföretagaren Magnus Sundell, VD på Black Label Bytes i Vasa, vill se en förändring i branschen och erbjuder nu experttjänster.