Tiedätkö, mitä asiakkaasi haluaa? Ammattimaisen asiakastutkimuksen voi nyt tilata myös verkosta.

Satu Wivolin.

Tutkimuksen kolme eettistä perusperiaatetta:

  1. Tutkimustoiminnan tiedonkeruun tulee olla läpinäkyvää, jotta vastaaja tietää miten ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään, kuka sitä käyttää ja missä muodossa sitä hyödynnetään.
  2. Tutkijan tulee varmistaa kerätyn tiedon suojaus ja estää asiaankuulumattomilta pääsy siihen. Tietoa ei saa jakaa eteenpäin ilman vastaajien suostumusta.
  3. Tutkijoiden tulee aina toimia eettisesti ja siten, ettei aiheuta haittaa vastaajille tai vahingoita tutkimustoimialan mainetta.

Tutkimusyritys Wicon Oy:n toimitusjohtaja Satu Wivolin muutti pääkaupunkiseudulta Vaasaan pari vuotta sitten. Hänellä oli ajatuksena jatkaa edelleen töitä pääkaupunkiseudulla toimivien asiakkaiden kanssa ja hankkia samanaikaisesti uusia asiakkaita Pohjanmaan suunnalta.

Uusasiakashankita ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle aivan suunnitellulla tavalla, sillä tällä seudulla ei ollut samanlaista kulttuuria tutkimusyritysten käytöstä kuin pääkaupunkiseudulla.

– Esimerkiksi myyntikäyntien varaaminen Pohjanmaalla oli paljon vaikeampaa kuin Etelä-Suomessa, jossa yritykset ovat tottuneet käyttämään tutkimusyrityksiä, Wivolin muistelee.

Satu Wivolin ei lannistunut asiasta, vaan tutustui uuteen kotiseutuunsa ja verkostoitui ahkerasti. Siitä huolimatta työt painottuivat jatkuvasti Etelä-Suomeen.

Uusi lähestymistapa tutkimiseen

Satu Wivolin käy asiakkaiden luona Tee tutkimus -brändin mukaisella autolla.

Ensimmäisen Vaasan vuoden jälkeen Satu Wivolin alkoi miettiä, miten voisi tehdä asiakas- tai henkilöstötutkimuksen ostamisen yrityksille mahdollisimman helpoksi.

Hän tutustui eri verkkokauppatoimittajien valikoimiin, tuotteisti yrityksen tekemät tutkimukset ja teki yhteistyössä markkinointiviestintätoimiston kanssa yritykselle uuden brändin, verkkosivut ja profiilin sosiaaliseen mediaan.

– Nyt asiakas voi halutessaan tilata tutkimuksen suoraan verkkosivuilta www.teetutkimus.fi. Erilaisten tutkimusten rungot on suunniteltu valmiiksi ja tutkimukset voidaan personoida pienellä hienosäädöllä. Näin tutkimuksen toteuttaminen tulee myös edullisemmaksi, Wivolin kertoo.

Nyt asiakas voi halutessaan tilata tutkimuksen suoraan verkkosivuilta.

Vaikka tuotteistetut tutkimukset noudattavat tiettyä sapluunaa, tutkimuksen sisällöstä ja sen toteuttamisesta ei silti tingitä, vaan tutkimukset viedään läpi samalla rautaisella ammattitaidolla kuin ennenkin. Tuotteistamisen ansiosta kaiken kokoisilla yrityksillä on nyt varaa teettää ammattimainen tutkimus

Mitä tutkitaan?

Mitä tutkimusyrityksellä sitten kannattaa tutkituttaa? Wivolinin mukaan melkein mitä tahansa. Mitä paremmin tutkimuksen teettäjä tietää, mitä hän haluaa saada selville, sitä paremmin tutkija osaa tutkimuksensa toteuttaa.

– Monesti asiakastutkimukset liittyvät esimerkiksi asiakkaiden mielipiteisiin, tyytyväisyyteen, suositteluhalukkuuteen, viimekertaiseen toimitukseen, asiakastarpeiden ennakointiin tai tuotekehitykseen. Tutkimuksella voidaan myös selvittää, miksi joku tärkeä asiakas lähtee pois tai miksi joku tarjouskilpailu hävittiin. Myös uusien asiakkaiden toiveita ja odotuksia voidaan selvittää tutkimuksella, Wivolin selventää.

Satu Wivolinin työhuone sijaitsee Palosaaren Yrityskeskuksessa, jossa on mahdollisuus verkottua muiden yrittäjien kanssa myös epävirallisissa puitteissa.

Kokenut ja ammattimaisesti toimiva tutkimusyritys osaa tehdä kyselylomakkeet sellaisiksi, että niihin on helppo vastata ja vastaukset myös mittaavat haluttua asiaa. Monesti vastaajan on myös helpompi kertoa asioita neutraaliksi kokemalleen kolmannelle osapuolelle.

– Kaiken kokoiset toimijat voivat hyötyä tutkimuksen tekemisestä. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä enemmän yleensä on tarvetta ja vähemmän rahaa investoida tutkimukseen. Isot yritykset investoivat helpommin ja myös hyödyntävät useimmin tutkimusta, Wivolin toteaa.

– Toivon, että kaikki yritykset pystyisivät hyödyntämään tutkittua tietoa päätöksenteossa kokoluokasta riippumatta. Siksi kustannustehokkuus on tärkeää, Wivolin lisää.

Wivolinin yritys tekee sekä puhelinhaastatteluja että onlinekyselytutkimuksia. Myös havainnointitutkimuksia tehdään tarvittaessa. Tulosten analysointi ja raportointi tehdään huolellisesti, ja etenkin raportoinnissa keskitytään niihin asioihin, jotka ovat kullekin tilaajalle tärkeitä. Tutkimuskielet ovat tällä hetkellä suomi, englanti, ruotsi ja norja, mutta tarvittaessa tutkimuksen saa millä tahansa kielellä.

Lämna ett svar