Metsä Board jobbar för att vara goda grannar – Stort intresse både för den nuvarande verksamheten och för framtiden

Metsä Board

När Metsä Board höll öppet hus på fabriken i Kaskö dök det upp nästan 1000 besökare. ”Det är roligt att vår verksamhet intresserar och för oss är det viktigt att vara goda grannar”, säger fabrikschefen Kaisa Sariola.

Skogsindustrin har under långa tider varit viktig för Kaskö och omkringliggande orter. Så fortsätter det vara och ingenstans blir det kanske lika tydligt som på Metsä Boards fabrik i staden.

– Fabriken är en del av det lokala samhället, för Metsä Board har det alltid varit viktigt att vara goda grannar, säger fabrikschefen Kaisa Sariola.

Kasköfabriken tillverkar högkvalitativ blekt kemitermomekanisk massa, så kallad BCTMP. Produktionskapaciteten är cirka 390 000 ton per år.

Nästan 1000 personer hälsade på

Att Kasköfabriken och hela områdets framtidsplaner intresserar blev tydligt när fabriken ordnade öppet hus i september. Närmare 1000 besökare kom på plats för att se verksamheten med egna ögon och höra mer om vad som är på gång.

– Det blev ett fint tillfälle där vi fick bra kontakt med många, säger Kaisa Sariola.

Kuvassa avointen ovien pääjärjestäjät Kaisa Sariola ja Jimmy Lindeman Metsä Boardin Kaskisten BCTMP-tehtaalta
Kaisa Sariola och Jimmy Lindeman var huvudarrangörer för Kasköfabrikens ”öppet hus”-event.

Säkerheten prioriteras

Kaisa Sariola berättar att företaget inför den öppna dagen funderat mycket på vad de ska visa upp och vad det är som intresserar allmänheten. Sariola säger att det förstås också var viktigt att beakta säkerheten, som alltid har högsta prioritet.

Kaisa Sariola, Metsä Board
Kaisa Sariola

Till utmaningarna hörde att det inne i fabriksbyggnaderna är svårt för utomstående att få ett grepp om verksamheten. Processerna i sig är ofta dolda och det är mest rör och ventiler som är synliga.

– Mycket av personalens jobb sker inne i kontrollrum därifrån processer styrs och övervakas, säger Kaisa Sariola.

Rundtur med bussar

Företaget kom fram till att det bästa sättet för utomstående att få ett grepp om vad som händer på det stora fabriksområdet är att med bussar köra runt besökare. Kunnig personal fanns samtidigt på plats för att besvara frågor och berätta om vad som händer.

Besökare fick på det viset skapa sig en överblick över hur hela processen ser ut, ändå från att trä-råvaran kommer in i ena änden till att BCTMP-massan kommer ut i andra änden.

Bra samarbete med staden

Förutom allmänheten tycker Metsä Board att det också är viktigt att ha ett bra samarbete med andra aktörer och intressenter. Kaisa Sariola uppskattar till exempel samarbetet med staden Kaskö och den närliggande hamnen.

– Kaskö hamn är mycket central för vår verksamhet, säger hon.

Kaisa Sariola lyfter fram att bra trafikförbindelser överlag är viktiga förutsättningar för fabriken, för transporter på hjul och räls behövs också.

Stora framtidsplaner

Skogsindustrin är som bäst inne i en lite kärvare period. Det syns också på Metsä Board som inte heller kunnat undvika omställningsförhandlingar. Mycket tyder ändå på att svackan blir kortvarig och planerna för framtiden är stora.

En av framtidsplanerna som besökarna fick veta mera om på den öppna dagen är speciellt intressant. Det handlar om planerna på att bygga en helt ny kartongfabrik, som i sådant fall blir granne till den nuvarande BCTMP-fabriken.

Havainnekuva suunnitellusta kartonkitehtaasta.
Illustration av den nya kartongfabriken som nu förplaneras och som, vid ett positivt investeringsbeslut, blir granne till den nuvarande BCTMP-fabriken.

Miljardinvestering

Tero Ojala, Metsä Board
Tero Ojala.

Metsä Boards projektdirektör Tero Ojala säger att förplaneringen till den nya kartongfabriken går framåt. Själva investeringsbeslutet tas tidigast inkommande år. Till saken hör att det är frågan om en miljardinvestering, så det är viktigt att det blir rätt.

– Det är företagets styrelse som tar investeringsbeslutet, säger Tero Ojala.

När och om den nya fabriken byggs så kommer den i drift att sysselsätta över 300 personer. Den nuvarande fabriken i sig är redan en viktig sysselsättare med cirka 90 anställda.

Varför satsa just i Kaskö?

Tero Ojala säger att mycket handlar om Kaskös läge och om närheten till hamnen. Att den nuvarande fabriken finns där spelar också en stor roll, exempelvis eftersom det redan finns en tillgänglig tomt och många synergier.

Även Kaisa Sariola ser mycket positivt på den potentiella nysatsningen. Både för den nuvarande och för den nya fabriken lyfter hon fram Kaskös läge som ett trumfkort, detta i kombination med en duktig personal och all den samlade kunskap som redan finns inom skogsindustrin i regionen.

Metsä Board i ett nötskal

  • 2 250 anställda
  • 2,5 miljarder euro i omsättning
  • 2,0 miljoner ton i kartongkapacitet
  • 1,5 miljoner ton massa och BCTMP-kapacitet
  • Metsä Board är en del av Metsä Group.
  • Arbetar aktivt för att mildra klimatförändringarna. Ett av målen är att fabrikerna inte ska använda fossil energi i slutet av 2030.

 

LÄS OCKSÅ:

Kaskö hamn bygger ut lagerområde för vindkraftsdelar – Planerar för miljoninvesteringar när kartongfabrik får grönt ljus

 

Lämna ett svar