Metsä Board haluaa olla hyvä naapuri – Seudun asukkaita kiinnostaa sekä nykyinen että tuleva toiminta

Metsä Board

Kun Metsä Boardin Kaskisten tehdas avasi syyskuussa ovensa yleisölle, paikalle ilmestyi lähes tuhat vierailijaa. ”On hienoa, että toimintamme kiinnostaa ihmisiä. Meille on tärkeää olla hyviä naapureita”, sanoo tehtaanjohtaja Kaisa Sariola.

Metsäteollisuudella on jo pitkään ollut suuri merkitys Kaskisten ja lähiseudun ihmisten elämässä. Niin on yhä, eikä asia tunnu missään yhtä vahvasti kuin kaupungissa toimivalla Metsä Boardin tehtaalla.

– Tehdas on osa paikallista yhteisöä ja Metsä Boardille on aina ollut tärkeää olla hyvä naapuri, tehtaanjohtaja Kaisa Sariola sanoo.

Kaskisten tehdas valmistaa korkealaatuista valkaistua kemihierrettä (BCTMP). Tuotantokapasiteetti on noin 390 000 tonnia vuodessa.

Lähes tuhatpäinen vierasjoukko

Se, että Kaskisten tehdas ja koko alueen tulevaisuudensuunnitelmat kiinnostavat seudun asukkaita, kävi hyvin ilmi tehtaan avointen ovien päivänä syyskuussa. Lähes tuhat kävijää ilmestyi paikalle tutustuakseen tehtaan tuotantoon ja kuullakseen, mitä kaikkea alueella on suunnitelmissa.

– Päivä oli onnistunut ja täynnä monia antoisia kohtaamisia, Sariola iloitsee.

Kuvassa avointen ovien pääjärjestäjät Kaisa Sariola ja Jimmy Lindeman Metsä Boardin Kaskisten BCTMP-tehtaalta
Kuvassa avointen ovien pääjärjestäjät Kaisa Sariola ja Jimmy Lindeman Metsä Boardin Kaskisten BCTMP-tehtaalta

Turvallisuus edellä

Kaisa Sariola kertoo, että ennen tilaisuutta yrityksessä mietittiin perusteellisesti, mitä tuotannosta kannattaisi esitellä ja mikä yleisöä kiinnostaisi. Tapahtuman suunnittelussa huomioitiin luonnollisesti myös turvallisuus, joka tulee tärkeysjärjestyksessä aina ensimmäisenä.

Kaisa Sariola, Metsä Board
Kaisa Sariola

Haasteena oli, että tehdasrakennusten sisällä liikuttaessa vierailijoiden saattaisi olla vaikea saada kokonaiskuvaa toiminnasta. Prosessit itsessään on pitkälti kätketty rakenteisiin ja näkyvissä on lähinnä putkia ja venttiileitä.

– Suuri osa henkilökunnan työstä tapahtuu valvomoissa, joissa prosesseja ohjataan ja seurataan, Sariola selittää.

Bussikierroksella alue hahmottuu

Yrityksessä päädyttiin lopulta siihen, että paras tapa antaa vieraille kokonaiskuva kaikesta siitä, mitä tuotannossa tapahtuu, on kierrättää kävijöitä tehdasalueella bussin kyydissä. Asiantuntevaa henkilöstöä oli paikalla vastaamassa vieraiden kysymyksiin sekä kertomassa tuotannon eri vaiheista.

Näin kävijät saivat hyvän yleiskatsauksen koko prosessiin aina alusta loppuun asti eli puutavaran saapumisesta valmiiseen BCTMP-massaan.

Sujuvaa yhteistyötä kaupungin kanssa

Metsä Board näkee tärkeäksi hyvän yhteistyön paitsi asukkaiden, myös muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Esimerkkinä Kaisa Sariola mainitsee arvostavansa yhteistyötä Kaskisten kaupungin ja lähellä sijaitsevan sataman kanssa.

– Kaskisten satamalla on toimintamme kannalta erittäin keskeinen osa, hän toteaa.

Sariola korostaa, että hyvät liikenneyhteydet ylipäätään ovat tärkeä edellytys tehtaan toiminnalle, sillä kuljetuksia maanteillä ja raiteilla tarvitaan myös.

Suuria tulevaisuudensuunnitelmia

Metsäteollisuudessa on parhaillaan menossa aavistuksen apeampi kausi. Se näkyy myös Metsä Boardilla, eikä sielläkään ole vältytty muutosneuvotteluilta. Moni asia viittaa kuitenkin siihen, että notkahdus jää lyhytaikaiseksi, ja tulevaisuuden varalle yhtiöllä on suuria suunnitelmia.

Avoimien ovien päivänä vieraille raotettiin myös yhtiön tulevia aikeita ja yksi niistä on erityisen kiinnostava. Kyse on suunnitelmista rakentaa täysin uusi kartonkitehdas, joka toteutuessaan nousisi nykyisen BCTMP-tehtaan naapuriin.

Havainnekuva suunnitellusta kartonkitehtaasta. Investointipäätös tehdään aikaisintaan ensi vuonna.
Havainnekuva suunnitellusta kartonkitehtaasta. Investointipäätös tehdään aikaisintaan ensi vuonna.

Miljardi-investointi

Tero Ojala, Metsä Board
Tero Ojala.

Metsä Boardin projektijohtaja Tero Ojala kertoo, että uuden kartonkitehtaan esisuunnittelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Itse investointipäätös tehdään aikaisintaan tulevana vuonna. Kyseessä on miljardi-investointi, joten on tärkeää, että tehdään oikeita päätöksiä.

– Investointipäätöksen tekee yrityksen hallitus, Ojala sanoo.

Jos ja kun uusi tehdas rakennetaan, se työllistäisi toiminnan käynnistyttyä yli 300 henkeä. Nykyisessä tehtaassa työntekijöitä on noin 90, joten se on jo itsessäänkin merkittävä työllistäjä alueella.

Miksi juuri Kaskinen?

Tero Ojalan mukaan paljon on kiinni Kaskisten sijainnista ja sataman läheisyydestä. Iso merkitys on myös nykyisellä tehtaalla. Synergiaetuja on paljon ja alueelta löytyy jo tehdaskäyttöön soveltuva tontti.

Myös Kaisa Sariola suhtautuu mahdolliseen uusinvestointiin erittäin myönteisesti. Sekä nykyistä että uutta tehdasta ajatellen hän nostaa valttikorttina esiin Kaskisten sijainnin, luonnollisesti yhdistettynä osaavaan henkilöstöön sekä siihen laajaan tietotaitoon, jota seudulla metsäteollisuuden saralla jo on.

Metsä Board lyhyesti

  • 2 250 työntekijää
  • Liikevaihto 2,5 miljardia euroa
  • Kartongin tuotantokapasiteetti 2,0 miljoonaa tonnia
  • Sellu- ja BCTMP-kapasiteetti 1,5 miljoonaa tonnia
  • Metsä Board on osa Metsä Groupia.
  • Toimii aktiivisesti ilmastovaikutusten hillitsemiseksi. Yhtenä tavoitteena on luopuminen fossiilisesta energiasta yhtiön tehtaissa vuoden 2030 loppuun mennessä.

 

LUE MYÖS:

Kaskisten satama laajentaa varastoaluettaan tuulivoimalaelementeille – Suunnitelmissa miljoonainvestoinnit jos kartonkitehdas toteutuu

Vastaa