Kaskö hamn bygger ut lagerområde för vindkraftsdelar – Planerar för miljoninvesteringar när kartongfabrik får grönt ljus

Kaskö hamn Patrik Hellman
Patrik Hellman.

I Kaskö hamn byggs som bäst ett nytt 4,5 hektar stort lagerområde, främst för vindkraftsdelar. Blir det grönt ljus för den planerade kartongfabriken blir det frågan om riktigt stora investeringar.

Utbyggnaden av vindkraft ger arbete till Kaskö hamn. Att ta in delar till de stora vindkraftverken sker som ett samarbete mellan olika hamnar.

– Vindkraftsdelar är nytt för oss men ett lönsamt segment där vi ser en framtid, säger Patrik Hellman, vd för Kaskö hamn.

Utbyggnad på gång

Patrik Hellman, Kaskö hamn
Patrik Hellman, i bakgrunden syns området som bäst görs redo för vindkraftsdelar.

Vindkraftskomponenter, som vingar och torndelar, är stora pjäser. Ibland ska delarna också förvaras längre tider i hamnen i väntan på sina projekt ute i landet.

För att få rum med de stora vindkraftspjäserna började hamnen i somras bygga ut sitt lagerområde. Som bäst skapas 4,5 hektar nytt lagerområde i anslutning till hamnen, främst just för vindkraften. Senast i slutet av november ska lagerområdet stå klart.

I symbios med skogsindustrin

Vindkraft i all ära men Kaskö hamn är och har traditionellt varit skogsindustrins hamn. Redan på 1700-talet har därifrån skeppats virke som senare utvidgats med allt från cellulosa till specialträvaror. Hamnen lever i dag på många sätt i symbios med skogsindustrin.

Patrik Hellman, Kaskö hamn
Kaskö hamn har en lång historia.

I hamnen skeppas även in viktiga kemikalier till industrin, som lut och väteperoxid. Hamnen tar även in foder för djur, jordbrukskalk och olika styckegods. När det gäller träpellets går trafiken ibland ut och ibland in, beroende på hur världsmarknadsläget ser ut.

I år har varit ett lite svagare år för skogsindustrin. Konjunkturen påverkar hamnen vilket märks även som permitteringar hos hamnoperatörer som handskas med godset.

Ljus framtid

Patrik Hellman, Kaskö hamn, kaskinen satama
Patrik Hellman.

De tuffare tiderna till trots ser Patrik Hellman med tillförsikt och stor optimism på framtiden. Mycket tyder till och med på att det kan bli en mycket ljus framtid.

Kaskö hamn gör som bäst upp planer för vad som kommer att ske om det blir grönt ljus för Metsä Boards planerade nya kartongfabrik i Kaskö. Metsä Board tar sitt investeringsbeslut tidigast 2024. Blir det ja blir det frågan om en miljardinvestering, en ny fabrik som skapar massiva ringar på vattnet.

Tre gånger större

Kaskö hamn

Blir fabriken verklighet så beräknas hamnens trafik bli tre gånger större. Arbetet i hamnen som nu pågår i ett skift skulle också gå upp till tre skift. Farleden skulle fördjupas och hamnen byggas ut.

– Volymerna blir helt annorlunda och fartygen som ska in större, säger Patrik Hellman.

Tidtabellen på projektet blir också snabb. När fabriken står klar borde också hamnen vara färdigt utbyggd.

Digitalisering pågår redan

Patrik Hellman, kaskö hamn
Patrik Hellman.

Planeringen för att möjliggöra de stora investeringarna pågår redan. Hamnen väntar ändå inte på fabriksbeslutet för att utvecklas. Som bäst pågår ett omfattande digitaliserings- och automatiseringsarbete.

Patrik Hellman säger att det bästa sättet att förklara vad som händer är kanske att säga att hamnen får en flygledning. Med det menar han att det i realtid går att följa med vad som händer på lastningsområden och med vilka fartyg som är på väg in, etc.

– Planeringen blir bättre och funktioner som fakturering kan skötas automatiskt, säger Patrik Hellman.

 

LÄS OCKSÅ:

Kaskö stad förbereder, planerar och väntar med iver – ”En jättefabrik till Finlands minsta stad skulle vara som en lottovinst”

Lämna ett svar