Kaskö stad förbereder, planerar och väntar med iver – ”En jättefabrik till Finlands minsta stad skulle vara som en lottovinst”

Markku Lumio, Jan-Anders Lundenius, Kari Häggblom. Kaskö Kaskinen
Markku Lumio, Jan-Anders Lundenius, Kari Häggblom.

Att kartongfabriken som preliminärt planeras i Kaskö kan bli Finlands största byggnad säger mycket om storleken på satsningen. ”För Kaskö stad går det inte att överskatta investeringens betydelse”, säger ledande politiker och tjänstemän.

Metsä Board har startat den preliminära planeringen för en ny kartongfabrik i Kaskö. Det slutgiltiga investeringsbeslutet för miljardinvesteringen gör företaget tidigast under inkommande år.

– Stämningen är positiv, vi planerar och förbereder allt vi kan och lever i en spännande väntan på beslutet, säger Markku Lumio, stadsdirektör för Kaskö stad.

På riktigt enorm investering

Något som många österbottningar kan relatera till är Wärtsiläs stora satsning på Vasklot i Vasa i fjol. Miljardinvesteringen som Metsä Board nu utreder i Kaskö blir pengamässigt fyra-fem gånger större än Wärtsiläs investering. Detta samtidigt som Kaskö har cirka 1250 invånare, alltså inte ens en femtiondedel av Vasas befolkning.

– Fabriken skulle verkligen lyfta Kaskö till en helt ny nivå, och inte bara Kaskö utan hela Sydösterbotten, säger Markku Lumio.

Inte som andra småstäder

Kaskö är Finlands minsta stad. Storleken till trots finns där en stor hamn, storindustri och en synnerligen intressant historia. Staden grundades redan 1785 efter att handelsman Johan Bladh ivrigt arbetat för saken. Fiskeindustrin och fiskeförädling har varit och är viktiga för staden.

Kaskö stad är känt som ett sommarparadis men kanske speciellt för sin långa historia inom träförädling och träindustri. För industrin är läget perfekt med tanke på hamnen och havstransporter.

I färskt mannaminne finns att staden fick ett hårt slag 2009 då Metsä-Botnias cellulosafabrik lades ner. Skogsindustrin som helhet och den samlade kunskapen lämnade däremot aldrig staden, till exempel Metsä Board Kaskös BCTMP-fabrik är i dag en betydande arbetsgivare.

”Som en lottovinst”

Läget Kaskö nu står inför kan på många sätt jämföras med situationen på 1970-talet, då Metsä-Botnia började planera en fabrik i staden. Kasköfödda Kari Häggblom, i dag ordförande för Kaskö stadsfullmäktige, fanns själv bland de som 1974-1975 jobbade med att mäta upp området till fabriken innan etableringen.

– Att Metsä-Botnia öppnade sin fabrik 1977 var som en lottovinst för Kaskö, lite samma sak som vi nu går och väntar på, säger han.

Många ringar på vattnet

Jan-Anders Lundenius, ordförande för stadsstyrelsen i Kaskö, ser också mycket positivt på den planerade fabriksetableringen. Lundenius säger att investeringen skulle medföra många ringar på vattnet.

En ny fabriksetablering skulle innebära cirka 300 nya arbetsplatser. Under byggskedet av fabrikskomplexet, ett komplex som kan bli en hel kilometer långt, kan till och med ett par tusen människor sysselsättas.

För att möjliggöra investeringen och utvecklingen behövs både investeringar i kommunalteknik och infrastruktur.

– Både infrastruktur och bostäder behövs, det finns mycket att göra, säger Jan-Anders Lundenius.

Kari Häggblom, Markku Lumio, Jan-Anders Lundenius.
Kari Häggblom, Markku Lumio, Jan-Anders Lundenius.

Hela regionen skulle leva upp

Markku Lumio säger att det för staden gäller att skapa förutsättningar för inflyttning men att det också står helt klart att även landsbygden och grannorterna kommer att få ta del av utvecklingen.

Jan-Anders Lundenius säger att inflyttningen leder till ett ökat behov av till exempel dagisplatser och service. Häggblom konstaterar att satsningen till och med kan medföra positiva effekter för områden som kultur och idrott.

Planering och tillstånd på gång

Förhandsarbete görs som bäst med planläggning, både när det gäller generalplan och stadsplan, men eftersom så mycket hänger på om det blir en fabrik eller inte så måste de stora besluten vänta. Det pågår också tillståndsprocesser som kan påverka besluten.

– Regionförvaltningsverket behandlar under hösten miljötillstånden och vi hoppas tillståndsprocessen kan vara vara färdig till årsskiftet, säger Markku Lumio.

Kaskös stads representanter har regelbundna möten med Metsä Boards projektledning samt den lokala fabriksledningen.

– Företaget har skött informationsprocessen mycket bra och även bjudit in allmänheten flera gånger för att hålla dem informerade och svara på frågor, säger Markku Lumio.

Företaget har skött informationsprocessen mycket bra.

Skapar möjligheter

En fabriksetablering skulle ge ny fart även till regionens övriga näringsliv. Lumio lyfter fram att det skapas stora möjligheter till småindustrin, till underleverantörer och till helt nya typer av start-up-företag, inte minst inom teknologi. Häggblom och Lundenius framhåller att det redan nu finns ett intresse för vindkraftsbyggen till havs, något som kanske också får mer medvind i och med en fabriksetablering.

 

LÄS OCKSÅ:

Wasa Future Festival lyfter skogens betydelse – Kaskö välkomnar storinvestering

Lämna ett svar