Hållbar utveckling viktigt för AFRY – På Vasakontoret hittas spetskunnande från en rad olika områden

Hannu Erkkilä, Mika Korpi, Mika Mäkelä, Hannu Virta, Afry, Vaasa
Hannu Erkkilä, Mika Korpi, Mika Mäkelä, Hannu Virta.

Hållbar utveckling och planeringskunnande löper som röda trådar genom AFRY:s verksamhet. På Vasakontoret har företaget flera starka enheter med olika typer av spetskunskap.

AFRY har 19 000 anställda globalt, kontor i över 40 länder och projekt i 100 länder. Bara i Finland har företaget 2800 anställda fördelade på 30 kontor. Trots den starka globala närvaron prioriteras de lokala kontoren.

– Det ska alltid vara låg tröskel att ta kontakt och vi betjänar gärna även små kunder med mindre projekt, säger Hannu Virta, AFRY:s avdelningschef inom automation i Vasa.

Skapar kontor där det behövs

Den regionala försäljnings- och kontorschefen Mika Mäkelä säger att AFRY:s strategi länge varit och är att skapa kontor där det behövs, nära kunderna.

I ett skede hade AFRY till och med tre småkontor i Vasa men sedan ett år tillbaka har de anställda lokalt samlats i nya lokaler på Korsholmsvägen 1. I Vasa har företaget redan 25 anställda och fortsätter rekrytera. Från Vasakontoret är det inte heller långt till de andra närmaste kontoren, som hittas i Seinäjoki och i Karleby.

AFRY:s affärsverksamhet har en mycket lång historia bakom sig. Själva företagsnamnet föddes ändå så sent som 2019 efter en samgång mellan två företag, svenska ÅF och finländska Pöyry.

Jobbar för hållbart samhälle

AFRY:s mission är att påskynda utvecklingen för ett hållbart samhälle. För att göra det erbjuder företaget hållbara planerings- och designlösningar. Det här kan handla om saker som till exempel berör förnyelsebar energi, cirkulär ekonomi, elektrifiering eller digitalisering.

– Förutom att sköta om enskilda projekt bygger vi gärna upp långsiktiga samarbeten med kunderna, säger Hannu Virta.

För att möjliggöra sin mission har AFRY byggt upp kompetens på många olika delområden – vilket också tydligt märks på Vasakontoret.

Mika Mäkelä, Hannu Virta, Hannu Erkkilä, Mika Korpi, Afry, Vasa
Mika Mäkelä, Hannu Virta, Hannu Erkkilä, Mika Korpi.

Brett kunnande

Bredden på specialkunnande som hittas på Vasakontoret är imponerande. Hannu Virtas team jobbar exempelvis mycket med kunder i processindustrin, till exempel med förnyande av processstyrning.

Mika Mäkeläs team planerar å andra sidan elstationer och helheter, ofta i nära samarbete med bland annat Tammerfors-kontoret. Till planeringskunnandet hör såväl små som större helheter på olika spänningsnivåer (400 kV / 220 kV / 110 kV / 20kV), inklusive stationernas hjälpsystem.

– Vi har planerat både traditionella luftisolerade stationer och GIS-stationer, såväl nybyggen som saneringsobjekt.

Förutom att planera elstationer finns erfarenhet av exempelvis industriell eldistribution, planering, ibruktagning och övervakning.

Till och med när det gäller något så specialiserat som förekomsten av förorenad mark hittas en expert i huset, Mira Vähkyrä.

– I Vasa hittas ett mångsidigt kunnande inom miljöområdet, säger Mira Vähkyrä.

Magnetiseringsexperter

När det gäller magnetiseringskunnande är Vasakontoret också i toppklass. Med flera experter på området finns en stor kunskapsbas och erfarenhet av många förnyelser av vattenkraftverk samt jobb för pappersindustrin. Det går att hävda att de har det mest erfarna teamet av magnetiseringsexperter i Finland samt dessutom 18 experter till på området i Sverige.

Hannu Erkkilä, som leder avdelningen för magnetisering, säger att den typ av magnetisering de jobbar med ofta skapar anslutningen mellan produktionskällan och elnätet. Teamet gör även annan avancerad elplanering såsom generatorskydd, förstudier och verkställighetsplanering för elpannor och energilager.

Hannu Erkkilä säger att något både deras team och kollegorna på andra avdelningar funderar mycket på är stabilisering av elnätet.

– Det finns ett djupt kunnande om stabilisering i huset, säger han.

Det finns ett djupt kunnande om stabilisering i huset.

Kunskap om byggnader och inomhusluft

Mika Korpi, sakkunnig på byggnadsfysik i Vasa, jobbar mycket med frågor som berör inomhusluft. Mika Korpi säger att det för dem ofta är snabba bud som gäller när det upptäcks problem någonstans, att det ska utredas direkt, och att det då är en fördel att ha en lokal närvaro.

Toni Lammi, chefen för byggnadsfysiken, förklarar att deras team till exempel gör konditionsgranskningar och reparationsplaner. Bland kunderna hittas allt från företag och bostadsbolag till offentliga sektorn. Ett typiskt projekt under de senaste åren har handlat om skolor som har problem med inomhusluft.

– Att planeringen görs rätt hänger också ihop med hållbar utveckling så att renoveringarna och reparationerna inte blir för stora eller för små, säger Toni Lammi.

Toni Lammi säger att detsamma förr också gällde – men då för att det var viktigt att spara pengar men i dag för att det är viktigt både för att spara euro och miljö.

LÄS OCKSÅ:

Daniel Sahebi: “Kestävää liiketoimintaa korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyöllä”

Lämna ett svar