AFRY korostaa kestävän kehityksen tärkeyttä – Vaasan toimistossa huippuosaamista useilla eri osa-alueilla

Hannu Erkkilä, Mika Korpi, Mika Mäkelä, Hannu Virta, Afry, Vaasa
Hannu Erkkilä, Mika Korpi, Mika Mäkelä, Hannu Virta.

Kestävä kehitys ja suunnitteluosaaminen kulkevat punaisina lankoina kaikessa AFRYn toiminnassa. Vaasan toimisto koostuu vahvoista yksiköistä, joista löytyy monipuolista osaamista useilta eri aloilta.

AFRYllä on 19 000 työntekijää eri puolilla maailmaa, toimistot yli 40 maassa ja projekteja 100 maassa. Pelkästään Suomessa yrityksellä on 2800 asiantuntijaa 30 eri toimistossa. Vahvasta maailmanlaajuisesta läsnäolosta huolimatta yritys panostaa ensisijaisesti paikallisuuteen.

– Haluamme, että kynnys yhteydenottoon on matala. Tarjoamme mielellämme apuamme myös pienemmille toimijoille pienemmissä projekteissa, sanoo osastonjohtaja Hannu Virta AFRYn Vaasan toimiston automaatioyksiköstä.

Toimistoja tarpeen mukaan

Vaasan alueen myynti- ja toimistopäällikkö Mika Mäkelä kertoo AFRYn strategian jo pitkään olleen se, että toimistoja luodaan sinne, missä niitä tarvitaan, toisin sanoen lähelle asiakkaita.

Yhdessä vaiheessa yrityksellä oli jopa kolme pienempää toimistoa Vaasassa, mutta nyt kaikki paikalliset asiantuntijat ovat jo vuoden päivät työskennelleet yhteisissä toimitiloissa osoitteessa Mustasaarentie 1. Vaasassa työntekijöitä on jo 25 ja yritys rekrytoi jatkuvasti lisää. Vaasasta ei myöskään ole pitkä matka seudun muihin toimistoihin, jotka sijaitsevat Seinäjoella ja Kokkolassa.

AFRYn liiketoiminnalla on takanaan pitkä historia. Nykyisellä nimellään yritys alkoi kuitenkin toimia vasta vuonna 2019, kun ruotsalainen ÅF ja suomalainen Pöyry yhdistyivät.

Työtä kestävän yhteiskunnan puolesta

AFRYn missiona on vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Sen toteutumiseksi yritys tarjoaa asiakkailleen kestäviä suunnittelu- ja design-ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen, sähköistämiseen tai digitalisaatioon liittyvät palvelut.

– Yksittäisten projektien lisäksi rakennamme mielellämme myös pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia asiakkaiden kanssa, Hannu Virta kertoo.

Missionsa mahdollistamiseksi AFRY on kartuttanut osaamista monilta eri osa-alueilta, mikä näkyy selkeästi myös Vaasan toimistolla.

Mika Mäkelä, Hannu Virta, Hannu Erkkilä, Mika Korpi, Afry, Vasa
Mika Mäkelä, Hannu Virta, Hannu Erkkilä, Mika Korpi.

Laaja osaamispohja

Erityisosaamisen laajuus Vaasan toimistolla on vaikuttava. Hannu Virran tiimi tekee paljon töitä esimerkiksi prosessiteollisuuden asiakkaille ja on erikoistunut muun muassa prosessiohjauksen uusimisratkaisuihin.

Mika Mäkelän tiimi puolestaan suunnittelee sähköasemia ja muita kokonaisuuksia, usein tiiviissä yhteistyössä muun muassa Tampereen toimiston kanssa. Suunnitteluosaaminen kattaa niin pienet kuin suuremmat kokonaisuudet eri jännitetasoilla (400 kV / 220 kV / 110 kV / 20 kV), mukaan lukien kaikki aseman tarvitsemat apujärjestelmät.

– Olemme suunnitelleet sekä ulkokenttä- että GIS-asemia, niin uusissa kuin saneerauskohteissa.

Sähköasemasuunnittelun lisäksi yritykseltä löytyy kokemusta esimerkiksi teollisuuden sähkönjakelusta, suunnittelusta, käyttöönotosta sekä valvonnasta.

Talosta löytyy asiantuntija jopa silloin, kun kyseessä on niinkin erikoistunutta osaamista vaativa osa-alue kuin pilaantuneet maa-alueet. Vaasan toimistossa ympäristöasiantuntijana toimii Mira Vähkyrä.

– Vaasasta löytyy erittäin monipuolista ympäristöalan osaamista, Vähkyrä kertoo.

Magnetoinnin ammattilaisia

Vaasan toimistossa ollaan osaamisen huipulla myös mitä tulee magnetointiin. Useamman asiantuntijan tiimissä tietotaitoa ja kokemusta on kertynyt runsaasti niin vesivoimaloiden uudistamisesta kuin paperiteollisuuden projekteista. Voisi jopa väittää, että yrityksellä on maamme kokenein magnetoinnin osaajajoukko, jota täydentää 18 saman alueen asiantuntijaa Ruotsissa.

Magnetoinnin yksikköä luotsaava Hannu Erkkilä kertoo, että heidän työkohteissaan magnetisoinnissa on usein kyse yhteyden muodostamisesta voimakoneen ja sähköverkon välille. Tiimi toteuttaa myös muuta haastavaa sähkösuunnittelua, kuten generaattorisuojauksia, esiselvityksiä ja toteutussuunnittelua sähkökattiloille ja energiavarastoille.

Erkkilän mukaan yksi asia, jota pohditaan paljon sekä oman tiimin kesken että yhdessä muiden osastojen kanssa, on sähköverkon stabilointi.

– Talosta löytyy siltäkin saralta kovan luokan osaamista, hän kehuu.

Talosta löytyy siltäkin saralta kovan luokan osaamista.

Rakennus- ja sisäilmaosaaminen hallussa

Vaasassa rakennusfysiikan asiantuntijana toimiva Mika Korpi on työssään paljon tekemisissä sisäilmaan liittyvien kysymysten kanssa. Korpi korostaa, että ongelmien ilmaantuessa selvitystyö on aloitettava viipymättä. Etenkin silloin paikallisuus on iso etu.

Rakennusfysiikan osastonjohtaja Toni Lammi kertoo tiiminsä tekevän muun muassa kuntotarkastuksia ja korjaussuunnitelmia. Asiakaskunta muodostuu paitsi yrityksistä ja taloyhtiöistä myös julkisen sektorin toimijoista. Viime vuosien tyypilliset projektit ovat liittyneet sisäilman ongelmista kärsiviin kouluihin.

– Oikeanlainen suunnittelu on sekin yhteydessä kestävään kehitykseen, sillä yli- tai alikorjaamisessa ei ole järkeä, Lammi selittää.

Hän muistuttaa, että sama periaate piti paikkansa ennenkin, mutta silloin perusteena oli rahansäästö. Nykyään on tärkeää säästää sekä rahaa että luontoa.

 

LUE MYÖS:

Daniel Sahebi: ”Kestävää liiketoimintaa korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyöllä”

Vastaa