Bröderna Hemming Ab gör miljonprojekt i skärgården – Bygger väderbeständigt elnät och fiberförbindelse från Replot till Björköby

Mika Hemming, Stefan Väglund
Mika Hemming, Stefan Väglund.

Bröderna Hemming Ab har under åren grävt ner tusentals kilometer elledning. Som bäst är ett stort projekt på gång i Korsholms skärgård.

Från några tusenlappar upp till miljontals euro. I den storleksklassen rör sig jobben som infraföretaget Bröderna Hemming Ab normalt utför.

Oberoende om det rör sig om ett litet dräneringsjobb eller ett stort elkabelsprojekt jobbar bolaget gärna med helheten. Med helhetsentreprenad menas att företaget tar ansvar för allt från planering till byggande och idrifttagande.

Ett bra exempel på allt detta är ett jobb som är på gång i Korsholms skärgård.

Tvåårig tidtabell

Stefan Väglund, Mika Hemming.

Bröderna Hemming Ab bygger som bäst ett väderbeständigt elnät, som sträcker sig från Replot till Björköby. På en sträcka på cirka 20 kilometer gräver de ner ny elledning. Eftersom det är en helhetsentreprenad så ingår till och med jobbet att rasera det gamla elnätet.

– För oss är det hela ett märkbart och viktigt projekt, säger Mika Hemming, vd för Bröderna Hemming Ab.

Bröderna Hemming Ab har som bäst ett tiotal personer som jobbar med projektet plus en rad underleverantörer. Projektet började i maj och ska vara klart våren 2022.

Bröderna Hemming Ab har lång erfarenhet av dylika projekt. Stefan Väglund, arbetsledare, säger att många av projekten genom åren förutom ökad driftssäkerhet även har handlat om öka kapaciteten i näten.

Miljonprojekt

Beställaren i skärgårdsprojektet är Vasa Elnät. Karl-Gustav Kolam, projektchefen från beställarens sida, säger att det är ett betydande projekt även för dem.

– Varje år brukar vi ha 3-4 miljonprojekt och detta är ett av dem, säger Karl-Gustav Kolam.

Vasa Elnät, som är en del av Vasa Elektriska, började en ambitiös och stor satsning på väderbeständiga elnät redan 2013. Investeringarna är långsiktiga och pågår fram till 2028.

Broar på vägen

Karl-Gustav Kolam säger att den här satsningen behövs, Björköby har haft många elavbrott i samband med stormar. Kolam säger att det som gör det här projektet speciellt är broar längs vägen.

– Vid broar kommer elledningarna att gå längs med rör som fästs i bron, det är en idé som kommer från Bröderna Hemming, först var det planerat att sätta ledningarna i vattnet, säger Kolam.

– Kvaliteten på Bröderna Hemmings arbete är mycket bra, de är duktiga, säger han.

Kvaliteten på Bröderna Hemmings arbete är mycket bra.

Fiber på samma gång

Samtidigt som elkabel grävs ner grävs också fiberkabel ner. Projektet med fibern är till och med mer omfattande, för fiber ska dras ända till Svedjehamn medan elledningar på vissa områden redan har grävts ner.

Bakom fibersatsningen hittas JNT.

– Det är fint att JNT är med, vi uppskattar bolag som satsar på landsbygden, säger Mika Hemming.

Bröderna Hemming är ett familjeföretag

Bröderna Hemmings huvudkontor och lager hittas i Malax. Bolaget har en personalstyrka på 25-30 personer. Företaget gör jobb i hela Finland och i Sverige.

– Även i Sverige har vi jobbat mycket med väderbeständiga elnät, mycket i södra delen av Sverige, säger Mika Hemming.

– Det har fungerat bra med flygförbindelser genom åren, men under coronaåret har det varit utmanande, säger Hemming.

Förutom väderbeständiga elnät jobbar Bröderna Hemming Ab mycket med kommunaltekniska jobb. Mycket telefon och fiber har det också blivit genom familjeföretagets 63-åriga historia.

Miljön har man alltid tagit i beaktande i arbetet och just nu jobbar man mycket med att räkna ut koldioxidavtrycket.

– Vi vill hela tiden utveckla vår produkt och jobbar med konkreta åtgärder för att få ner koldioxidavtrycket, säger Hemming.

LÄS OCKSÅ:

Göran Östberg: ”Kestävyystyö on päättymätön matka”

Vastaa