BotniaSec flyttar in i nytt kontor i Oravais centrum – Företagets röda tråd är säkerhet

Karl-Johan Ström. BotniaSec
Karl-Johan Ström.

BotniaSec erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter, allt från bevakningstjänster till el-installationer. ”På ett eller annat sätt tangerar allt vi gör säkerhet”, säger vd Karl-Johan Ström.

BotniaSec flyttar i sommar sitt kontor till Oravais centrum. Säkerhetsföretaget flyttar från industriområdet in i en kontorslokal på Tunnelvägen 3, i samma hus där Vasa Andelsbank tidigare verkat.

– Oftast är det vi som är ute och besöker kunderna, men det här blir ett bra ställe också för de kunder som vill besöka oss, säger Karl-Johan Ström, vd för BotniaSec.

Reklamtejpningen och inredningen av det nya kontoret kommer snart att börja. Innan den sista juli ska allt vara flyttat från det gamla stället.

Oftast är det vi som är ute och besöker kunderna.

Utbudet byggts upp av efterfrågan

Karl-Johan Ström. BotniaSec
Karl-Johan Ström.

Karl-Johan Ströms företagarbana började redan 2001 med bevaknings- och vaktverksamhet. På den tiden hette företaget MTP Oravais.

– Efter det har verksamheten växt och utbudet ökat, helt enligt vad kunderna efterfrågat, säger Ström.

Karl-Johan Ström säger att företagets utbud vid första anblick kan verka spretigt men när man tittar närmare på det så märker man att allt har med säkerhet att göra på ett eller annat sätt.

Skyddar både människor och verksamhet

BotniaSecs företagsidé innefattar skyddandet av det mesta som har med ett företag att göra: allt från människor till produktion och verksamhetsutrymmen. I det inkluderas till exempel arbetssäkerhet och brandsäkerhet.

– Vår huvuduppgift är att stöda kundens verksamhet så den kan ske utan störningar och avbrott, säger Karl-Johan Ström.

Det här kan handla om allt från att stöda en krögare eller butiksinnehavare till att vakta en fabrik. I jobbet ingår att upptäcka risker och avvikelser, åtgärda dem och rapportera till kunden.

– Det kan låta knepigt men i praktiken handlar det ofta om enkla saker, som att en av våra vakter på en runda märker att en nödutgång blockerats av en truck och flyttar på den, säger Karl-Johan Ström.

Tekniktjänster sedan 2009

Redan 2009 började företaget erbjuda tekniktjänster och elinstallationer. Larm är kanske det första man tänker på, som företaget installerar och underhåller, men snabbt var de inne även på annat.

– Om en lampa utomhus är sönder eller saknas så kan det vara en säkerhetsrisk, samma sak även för nödutgångsbelysningen, säger Ström.

Karl-Johan Ström. BotniaSec
Karl-Johan Ström.

Företagets elsida har med åren växt och breddats. Därmed har bolaget kunnat ta på sig också större projekt, som eldragningarna i en hel skolfastighet nyligen. Hett just nu på elsidan är installering av solpaneler och luftvärmepumpar, där BotniaSec erbjuder nyckel-i-hand-paket.

– Alla våra delområden kan fungera som enskilda enheter men jobbar också tillsammans för synergier, säger Ström.

Erbjuder utbildning och planering

År 2011, då Mats Kulla kom med i verksamheten, startade BotniaSec en egen skolnings- och planeringssektion. Enheten jobbar till exempel med räddnings- och säkerhetsplaner, arbetarskydd och riskbedömningar.

BotniaSecs experter drar också egna utbildningar, till exempel för förstahandssläckning, för heta arbeten och för bemötande av aggressiva personer.

Sysselsätter tolv personer

BotniaSec sysselsätter som bäst tolv personer. Därtill finns en stor beredskap som kan kallas in, till exempel för enskilda större event där det behövs många ordningsvakter.

Mera information om företaget och kontaktuppgifter hittas på deras webbplats botniasec.fi.

 

LÄS OCKSÅ:

Terhi Mäkinen: ”Työkaluja yritysten kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen”

Vastaa