Dynamo Närpes vill vara företagens partner i alla skeden – Utvecklingsbolaget firar 30 år i arbetets tecken

Stefan Malm Dynamo
Stefan Malm.

Närpes dynamiska näringsliv stöds upp av samarbete och nätverk. ”Näringslivet i Närpes har en otrolig mångfald”, säger Stefan Malm, vd för Dynamo Närpes.

Stefan Malm Dynamo
Stefan Malm.

Dynamo Närpes spelar en viktig roll i Närpes näringsliv. Utvecklingsbolaget lever upp till sitt namn och hjälper företagen och helheten att utvecklas.

– Närpes är en otrolig stad, i näringslivet finns en mångfald med allt från primärproduktion till metall- och serviceföretag, säger Stefan Malm, vd för Dynamo Närpes.

Närpes är känt för sin växthusnäring men det finns mycket annat att bjuda på också. I Närpes finns småföretag med specialkompetens i väldigt varierande nischer men även större lokomotivföretag som kan dra med sig andra.

– Underleverantörerna i regionen har klarat av att hålla sina nätverk breda och servar i många fall flera olika industrier, säger Malm.

Företagens partner

Dynamo Närpes jobbar för att vara Närpesföretagens partner i alla skeden. Stefan Malm säger att utvecklingsbolaget sällan är den slutliga lösningen på ett problem men att de kan erbjuda rådgivning, stöd och riktlinjer.

– Vi är ofta med och lägger upp tydliga to-do-listor så företagaren vet hur han eller hon kan gå vidare, säger Malm.

I Dynamo Närpes breda nätverk hittas allt från banker till NTM-centraler och andra samarbetspartners som kan ta över stafettpinnen.

Med i hela livscykeln

Stefan Malm Dynamo
Stefan Malm.

67 nya företag startades i Närpes i fjol. Många av dem började med att kontakta Dynamo Närpes för att komma igång.

– Vi kan ge råd om allt från hur man registrerar bolag till vilka stöd som finns att söka, säger Stefan Malm.

Dynamo Närpes hjälper även etablerade företag att utvecklas. Där kan det handla om exempelvis personalfrågor, kollektivavtal, export eller investeringsstöd.

– Företagsrådgivningen har också en viktig roll vid ägarskiften och generationsväxlingar, säger Malm.

Samma sak gäller när företag ska läggas ner eller vid företagsförsäljningar. Ofta, liksom nu, har utvecklingsbolaget pejl på företag som ligger i så kallad tyst försäljning, för tillfället sex bolag, som de kan tipsa om till intresserade köpare.

Utvecklar regionen

Dynamo Närpes har en viktig roll när det gäller marknadsföring av regionen. Bolaget jobbar med utvecklingsprojekt och är aktiva till exempel när det gäller att locka turister. Medverkan i Visit Vasa gör att utvecklingsbolaget får ett bredare grepp om turistströmmarna och kan jobba med helheten.

Dynamo Närpes är själv motorn i olika utvecklingsprojekt som företag och regionen har nytta av. Bolaget är projektägare till exempel i ett högprofilsprojekt om cirkulär ekonomi och ett annat om att bilda nätverk för lokala livsmedelsproducenter.

Non-profit

Rådgivningen som Dynamo Närpes ger till företagen är gratis. Non-profit-profilen till trots har företaget ändå en för utvecklingsbolag annorlunda ägarstruktur.

Närpes stad äger 47,5 procent av företaget medan banker, försäkringsbolag och den lokala företagarföreningen äger resten.

– Ägarstrukturen i sig, och styrelsen som vi har, bidrar till att vi fokuserar speciellt mycket på företag och företagande, säger Malm.

Ägarstrukturen bidrar till att vi fokuserar speciellt mycket på företag.

Den annorlunda ägarstrukturen har historiska skäl och sträcker sig tillbaka till en tid där det inte var lika självklart med lokala och regionala utvecklingsbolag.

Fyller jämnt

Närpes Dynamo fyllde i dagarna 30 år. Firandet sker i alla fall just nu bara i arbetets tecken på grund av coronarestriktionerna.

– Vi skulle gärna träffas och fira men eftersom vi har 50-100 samarbetspartners som borde vara med är det inte läge för det, säger Stefan Malm.

Dynamo Närpes webbplats hittas på dynamonarpes.fi. Utvecklingsbolagets fysiska kontor finns på Närpesvägen 2.

 

LÄS OCKSÅ:

Österbottens gårdsbutiker samlas på nätet – Att köpa lokalt bildar ett positivt kretslopp

Lämna ett svar