Kaskö stad förbereder, planerar och väntar med iver – ”En jättefabrik till Finlands minsta stad skulle vara som en lottovinst”

Att kartongfabriken som preliminärt planeras i Kaskö kan bli Finlands största byggnad säger mycket om storleken på satsningen. ”För Kaskö stad går det inte att överskatta investeringens betydelse”, säger ledande politiker och tjänstemän.