Jakobstadsregionen och Kristinestad attraherar kunnig arbetskraft med UusioUra som språngbräda

Heidi Matinlassi, Concordia
Heidi Matinlassi.

KOMMERSIELLT SAMARBETE

Regionernas attraktionskraft och lediga jobb presenterades nyligen på det nationella rekryteringsevenemanget UusioUra. ”Kanske en flytt till Jakobstadsregionen eller Kristinestad kunde vara ditt livs bästa beslut?” löd det gemensamma budskapet.

Jakobstadsregionen, bestående av Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby, ligger i norra delen av företagstäta och exportdrivna Österbotten. I regionen bor cirka 50 000 personer och hela regionen har sammanlagt den lägsta graden av arbetslöshet i hela fastlandet, i december 2021 låg den på 4,5 procent.

Heidi Matinlassi
Heidi Matinlassi.

– Vår region har haft full sysselsättning långt tidigare innan pandemin och vi har rört oss på samma nivåer sedan i höstas, säger Heidi Matinlassi, som fungerar som Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias projektledare inom Talent Insights -projektet.

Regionens mångsidiga företagsstruktur har återigen visat sin styrka och uthållighet. Matinlassi medger att vissa branscher fortsättningsvis lider av ekonomiska svårigheter på grund av pandemin, och inom dessa branscher är återhämtningen långsammare.

– Men vår starka tillverkningsindustri har klarat av att fortsätta sin produktion i så gott som samma takt som tidigare, och i vissa företag har man bland annat rekryterat mer personal än tidigare, säger Matinlassi.

Starkt växande och investerande regionella företag som Fresh Servant och Mirka deltog också i UusioUra-rekryteringsevenemanget.

Fresh Servant

LOGO Fresh ServantFresh Servant sysselsätter i dagsläget cirka 500 personer och behöver fler arbetstagare för att svara mot sina tillväxtmål. Livsmedelsjätten Fresh, som är känd för sina Hetki-produkter, började ifjol en nyinvestering på cirka 25 miljoner till sin enhet i Pedersöre. Med denna investering kommer fabrikens produktionskapacitet nästan att fördubblas.

På UusioUra berättade HR-utvecklare Jenni Kuusisto, att deras arbetskraftsbehov blir mer mångskiftande, eftersom digitalisering och automation ökar på behovet av specialkunnande. I takt med tillväxten skapas arbetsplatser inom så gott som varje avdelning.

– Just nu söker vi inköpare, produktionsförmän, underhållsmontörer och utvecklingsingenjör samt cirka 150 säsongs- och sommararbetare, säger Jenni Kuusisto.

Mirka

LOGO MirkaMirka Ab med huvudfabriken i Jeppo, Nykarleby, är världsledande inom slipmaterialteknologi och erbjuder ett brett sortiment högklassiga slipprodukter, -verktyg och -system för speciella behov.

För tillfället sysselsätter Mirka cirka 900 personer. I takt med nya investeringsprojekt både i Jakobstad och Jeppo, växer arbetskraftsbehovet de närmaste åren med cirka 150 personer. UusioUra evenemanget gav en bra chans att sprida information om Mirka som arbetsgivare för en ny målgrupp.

– Vårt arbetskraftsbehov är redan nu mångsidigt. Vi söker en stickare, en Technical Sales Specialist, en förman till logistikplaneringen, en Support Specialist till IT-avdelningen, en löneräknare och en Production Implementation Engineer. Inte att förglömma de över hundra sommarjobbsplatserna till olika uppgifter, konstaterar Henrik Bergström, som är rekryteringschef på Mirka.

”Världens bästa plats”

Familjen Kasem
Familjen Kasem: ”Här är livet på plats”

Jakobstadsregionen presenterade sig på eventet med sitt förnyade varumärke och nya slogan: ”Världens bästa plats”. Regionmarknadsföring är en viktig del av arbetskraftsattraktionen.

Överlag handlar diskussioner på rekryteringsmässor förutom jobb och arbetsplatser också om att möjligtvis leva sitt liv på en ny och obekant plats. Vilka är boendemöjligheterna och prisnivån, hur är det med skolor och dagvård samt vilka fritidssysselsättningar har man möjlighet till på orten?

När man för sådana diskussioner, är det ett gyllene tillfälle att berätta också om regionens egenskaper, vilket också märktes i talturerna på UusioUra:s huvudscen, med närmare 700 evenemangsbesökare.

En unik atmosfär

Familjen Smeds Engström
Familjen Smeds Engström: ”Vi vill ge våra barn en trygg uppväxt.”

Jakobstadsregionen har en unik atmosfär och kultur, som har sitt ursprung i att göra saker tillsammans. Jakobstadsregionen har över tusen registrerade föreningar och samfund, vilket är ett tydligt bevis på att vi verkligen gör saker tillsammans på fritiden.

Kultur- och idrottsutbudet är brett och utövarna är många. Stämningen som havet och den vackra naturen skapar är speciell. Och det som ännu mer skiljer sig från t.ex. huvudstadsregionen är de korta avstånden utan bilköer. Efter arbetsdagens slut har du mer tid för hobbyer och fritid – för det som är livet.

En av kommentarerna från besökare på UusioUra var: ”Fint! Det här tycker jag låter bra! Jag körde bil längs med västkusten förra sommaren och jag blev förtjust i Jakobstad, i havet, i trähusen. Jobb tycks det också finnas.”

Varför inte ta till sig vår slogan och hela Jakobstadsregionens vision 2040: Kom, trivs och lyckas på världens bästa plats.

Kristinestad

Kristinestad är märkbart mindre i storlek än sin kompanjon Jakobstadsregionen, men det bortser inte från det faktum, att också deras arbetsgivare behöver kunnig arbetskraft. Den största bristen finns inom vård- och restaurangbranschen samt i mindre metall- och produktionsföretag.

Richard Lähteenmäki
Richard Lähteenmäki

– Just nu har vi behov av allt från sommararbetare till fasta anställningar samt läroavtalsarbetskraft, säger Richard Lähteenmäki, som fungerar som Talent Insights-projektledare vid Kristinestads näringslivscentral.

Ett konkret problem är bristen på tredje stadets utbildning i Kristinestad, vilket tvingar ungdomar att söka sig annanstans för att studera. Risken är att de inte återvänder till sina hemtrakter efter studietidens slut.

Det samma gällde för Richard Lähteenmäki, som bodde i huvudstadsregionen i tio år med sin familj utan planer att flytta tillbaka.

– Men för mig, liksom för många andra, har livsvärderingarna ändrat efter att jag bildat familj. Vi flyttade till Kristinestad för att livet är lätt och välfungerande här och för att livsmiljön är trygg och säker. Arbete och fritid ger mening, barnen kan cykla med sina kamrater och naturen och havet är ett stenkast ifrån.

Som Lähteenmäki och Matinlassi konstaterar i sina presentationer: Kanske en flytt till Jakobstadsregionen eller Kristinestad kunde vara ditt livs bästa beslut?

Läs mer och ta kontakt:

På tisdagen den 8 februari 2022 ordnades rekryteringsevenemanget UusioUra för tredje gången, detta år virtuellt. Jakobstadsregionen och Kristinestad deltog som mässutställare inom ramen för det gemensamma projektet Talent Insights.

Projektet inleddes 1.10.2021 som en fortsättning på ett tidigare samarbetsprojekt och sträcker sig över 27 månader. Målsättningen är att bl.a. öka arbetskraftsförsörjningen, fungera för ökad inflyttning samt utveckla arbetsgivarimage. Projektet finansieras av Europeiska landsbygdsfonden via NTM-centralen i Österbotten.Logon och financiärer: Jakobstadsregionen, Kristinestad, EJFLU, NTM-centralen

 

LÄS OCKSÅ:

”Kom hit, här finns jobb!” – Jakobstadsregionen sänder ut starka budskap

Lämna ett svar