Grönt ljus för fusion – Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank går samman i höst

Stefan Saaristo, Michael Söder, Camilla Ribacka, Ann-Cathrine Koski, Leif Mannfolk, Ulf Nylund. Vasa Andelsbank. Korsnäs Andelsbank.
Stefan Saaristo, Michael Söder, Camilla Ribacka, Ann-Cathrine Koski, Leif Mannfolk, Ulf Nylund.

Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank går en gemensam framtid till mötes. De beslutande organen i båda andelsbankerna är överens.

Korsnäs Andelsbanks andelsstämma har sagt ja till en fusion med Vasa Andelsbank. Tillsammans med Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträdes beslut om samma sak betyder det att alla hinder för en samgång mellan bankerna är undanröjda.

– Jag är glad att andelsstämman fattade beslut om godkännande av fusionen, eftersom en samgång är en positiv sak för kunderna, säger Leif Mannfolk, Korsnäs Andelsbanks styrelseordförande.

Leif Mannfolk konstaterar att bankerna genom förenade krafter kan trygga den fortsatta verksamheten.

– En regionalbank kan erbjuda mer omfattande tjänster än i dag både för privatkunder och för företagskunder, säger han.

”Går vidare tillsammans”

Vasa Andelsbanks styrelseordförande Michael Söder säger att det var fint att båda bankerna godkände fusionen. Söder säger att de på den här vägen nu går vidare tillsammans.

– Vi har en gemensam klar vilja att stärka regionens livskraft och tjänsterna för våra ägarkunder, både för dem som bor nära och för dem som bor längre bort, säger han.

Övre raden: Stefan Saaristo, Camilla Ribacka, Ann-Cathrine Koski, Ulf Nylund. Nedre raden: Michael Söder, Leif Mannfolk. Vasa Andelsbank, Korsnäs Andelsbank.
Övre raden: Stefan Saaristo, Camilla Ribacka, Ann-Cathrine Koski, Ulf Nylund.
Nedre raden: Michael Söder, Leif Mannfolk.

Kräver inget av kunderna

Fusionen kräver inget agerande av kunderna i någondera banken. Kundrelationerna fortsätter alltså som förut.

– Exempelvis kontonumren, nättjänstkoderna och betalkorten hålls oförändrade, säger Ann-Cathrine Koski, tf. vd för Korsnäs Andelsbank.

Exempelvis kontonumren, nättjänstkoderna och betalkorten hålls oförändrade.

Ägarkunder förblir ägarkunder

Genom fusionen blir Korsnäs Andelsbanks ägarkunder istället ägarkunder i Vasa Andelsbank. Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank, välkomnar dem och säger att banken genom att förena sina krafter tryggar ägarkundernas och alla andras kunders förmåner på bästa sätt.

– Efter fusionen får Korsnäs Andelsbanks kunder också tillgång till ett betydligt större nätverk av experter, säger Ulf Nylund.

Ulf Nylund framhåller också att det är samma bekanta tjänstemän vid Korsnäs Andelsbank som även betjänar kunderna framöver. Den fusionerade banken inleder sin verksamhet den 1 november.

 

LÄS OCKSÅ:

Vasa Andelsbank spräckte miljardgräns i utlåning – Rekordefterfrågan på krediter under fjolåret

Lämna ett svar