IoT kan hjälpa alla företag – även husbolagen

Eetu Prieur.

Användningen av IoT har ökat kraftigt i finska företag. Eetu Prieur, Elisa Mobile Solutions affärsverksamhetsdirektör, säger att alla företag, oavsett storlek, kan dra nytta av IoT-lösningar.

– De tydligaste användningsområdena där IoT kan vara till stor nytta är bland annat lokalisering av objekt, fjärrmätning, realtidsövervakning av enheter och prognostisering av underhållsbehov, säger Eetu Prieur, Elisa Mobile Solutions affärsverksamhetsdirektör.

– IoT-marknaden växer kraftigt och Finland är en av föregångarna i denna utveckling.

Optimerade egenskaper

Enligt Prieur är idag cirka två miljarder IoT-enheter världen över uppkopplade till mobilnät och antalet ökar stadigt. Elisas IoT-lösningar kan bestå av fyra olika komponenter.

– Den första är olika enheter utrustade med IoT-moduler, såsom värme- och vattenmätare, övervakningskameror och GPS-navigatorer. Den andra är Elisas IoT-anslutning, som är optimerad för att matcha de funktioner som krävs av IoT. IoT-enheter har lång batteritid, eftersom gränssnittet använder nätverket på ett sätt som drar så lite ström som möjligt, säger Prieur.

Utmärkt signalstyrka är en annan viktig egenskap hos anslutningen, eftersom många IoT-enheter installeras på krävande platser.

– God mottagning behövs till exempel i källarutrymmen, underjordiska rörledningar och parkeringsgrottor, där IoT-sensorer kunde känna av om parkeringsplatser är lediga eller upptagna. Näten är också utformade för att tåla en stor mängd utrustning, då det kan finnas hundratusentals IoT-enheter på en kvadratkilometer.

Den tredje beståndsdelen är IoT-plattformar, som lagrar datamaterialet som IoT-enheterna sänder över mobilnätverket och vid behov utför statistiska eller kartbaserade analyser. Utöver dessa kan man som en fjärde del använda IoT-applikationer, som utnyttjar det data som finns på plattformarna.

– I husbolag skulle IoT-sensorer exempelvis kunna övervaka vattenförbrukningen och, baserat på konsumtionsdata, upptäcka små vattenläckor betydligt tidigare än normalt. Man skulle också kunna placera IoT-sensorer i sopbehållare för att övervaka hur fulla de är. IoT-plattformen skulle sedan kunna analysera det data som samlas in och med hjälp av en maskininlärningsalgoritm optimera insamlingsvägarna för avfallshanteringsföretag, förklarar Prieur.

I husbolag skulle IoT-sensorer exempelvis kunna övervaka vattenförbrukningen.

Obegränsade möjligheter

Prieur uppmuntrar husbolag och företag inom olika branscher att modigt testa på olika sätt att utnyttja data.

– I nuläget är det närmast upp till varje aktör att bestämma, i vilken grad de vill utnyttja ny teknologi, men möjligheterna är praktiskt taget obegränsade, säger Prieur.

Elisa stöder aktörer i implementering av olika IoT-lösningar. Man undersöker gemensamt, hur IoT kan hjälpa ett företag att förbättra sin effektivitet eller hitta nya affärsmöjligheter.

– Man kan lämna en kontaktförfrågan till exempel via hemsidan yrityksille.elisa.fi/iot eller direkt via ens egen försäljare, om man redan är kund hos Elisa. Vi arrangerar också regelbundet webbseminarier och kundevenemang för företagare i Österbotten och Södra Österbotten.

Denna artikel om dagens och morgondagens viktigaste fenomen och teknologier är del av en serie, som möjliggjordes med stöd av:
WapiceElisa

LÄS OCKSÅ:

Wapices IoT-lösningar digitaliserar samhället

Lämna ett svar