VILPE vähentää CO2-päästöjä tekemällä jätti-investoinnin maalämpöön – ”Meillä on vastuu huolehtia ympäristöstämme”

Jatkossa VILPEn tuotantokoneista syntyvä hukkalämpö hyödynnetään kiinteistön lämmityksessä.

Ilmanvaihto- ja erikoiskattotarvikkeita valmistava Vilpe Oy parantaa Mustasaaren tehtaan energiatehokkuutta korvaamalla öljyn maalämmöllä. VILPElle on suunniteltu järjestelmä, jolla kiinteistön ja tuotannon energiankäyttöä pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti ja hallitsemaan koko tehtaan hukkalämpöä ja energiavirtoja.

Maalämmön käyttö sinällään ei ole uutta, mutta se on, että varastoitava lämpö syntyy tuotantoprosessista ja sitä voidaan varastoida tehokkaasti. Jatkossa VILPEn muovikoneiden hukkalämpö pystytään hyödyntämään lähes kokonaan. VILPEn tuotantoprosessissa tuotteiden valmistus alkaa muoviraaka-aineen sulattamisella. Sulanut muovi puristetaan muottiin ja jäähdytetään lopulliseen muotoonsa. Aiemmin jäähdytykseen on käytetty jäähdytyskoneita, mutta jatkossa maalämpöpumpun avulla voidaan sekä jäähdyttää muovikoneita että lämmittää kiinteistöä.

Näin muovikoneiden tuottama ylimääräinen lämpö saadaan käytettyä aiempaa tehokkaammin. Hukkalämpöä hyödynnetään jo nyt tehtaan lämmityksessä, mutta jatkossa hukkalämpöä voidaan varastoida kallioperään odottamaan syksyn ja talven käyttöä.

VILPEn järjestelmässä porakaivot ovat tavanomaista isompia, jotta järjestelmä on riittävän tehokas. Maalämpövoimala mahdollistaa myös jäähdytyksen maaperän avulla. Jäähdytykseen käytetään noin 50 prosenttia porakaivoista. Kun jäähdytystarve edelleen kasvaa, voidaan kompressorien lauhdelämpöä ohjata energiakaivoihin automaation, erillisen vaihtimen ja säätyvien venttiilien avulla. Tämän tarkoituksena on pyrkiä lämmittämään kaivoja mahdollisimman paljon tulevaa lämmityskautta varten.

Miljoonainvestoinnit energiankulutuksen vähentämiseen

Maalämpöinvestoinnin arvo on noin 600 000 euroa. Kaikkiaan VILPE on investoinut energiankulutuksen vähentämiseen 1,25 miljoonaa euroa. Kiinteistön katolla on 1 040 aurinkopaneelia, ja valaistus on korvattu älykkäällä led-valaistuksella. Maalämpö on kuitenkin investoinneista suurin. Kun järjestelmä otetaan käyttöön, VILPEn hiilidioksidipäästöt vähenevät 330 tonnia vuosittain.

Tuomas Saikkonen.

VILPEn toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen uskoo, että investoinnit uusiutuvaan energiaan kannattavat.

– Meillä on vastuu huolehtia ympäristöstämme. Emme pysty kilpailemaan kustannustasossa monen muun maan kanssa, joten kilpailuetua on haettava muualta. Yksi potentiaalinen kilpailuetu on valmistaa maailman vihreämpiä tuotteita.

Saikkonen uskoo, että ympäristöasiat lyövät itsensä rakennusalalla lopullisesti läpi tulevina vuosina. Parin viimeisen vuoden aikana asiakkaat ovat alkaneet vaatia entistä enemmän tietoa siitä, miten ympäristöasiat on huomioitu. Perheyrityksenä VILPEn on myös helppo tehdä ympäristöinvestointeja, vaikka niiden takaisinmaksuajat ovatkin pidempiä kuin esimerkiksi robotiikan investoinneissa.

– Olemme menossa kohti vähähiilistä rakentamista, ja se on suunta, johon kannattaa panostaa. Voin vakuuttaa, että seuraavan kahden vuoden aikana julkaisemme myös muita ympäristöinvestointeja, Saikkonen sanoo.

Maalämpöön siirtyminen liittyy VILPEn konehallin laajennukseen, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Maalämpökaivot on tarkoitus asentaa marraskuun aikana. Projekti on suunniteltu yhdessä Tammi Kiinteistötekniikan kanssa.

Lue lisää:

Så tacklar österbottniska företag coronakrisen – VILPE väntar med spänning men gör försäljningsrekord, bjuder på pizzapresentkort & slopar hyror till hyresgäster

Lämna ett svar