Vasa väljer Wapices IoT-plattform – Samma teknologi minskar koldioxidavtryck, sparar kostnader och får trafiken att flyta bättre

Ilmakuva Vaasan keskusta auringonlaskussa

Vasa stad blir en allt smartare stad. ”Digitala lösningar och AI har omvandlats från hajpade trender till praktiska lösningar, och IoT-TICKET är ett bra exempel på detta”, säger Pasi Tuominen, vd för Wapice.

Vasa stad har valt Wapice till serviceproducent för en IoT-plattform med många funktioner. Plattformen ska klara av att göra allt från att generera kostnadsbesparingar till att bidra med verktyg för att minska koldioxidavtrycket.

– Ledning genom information är dagens melodi och jag tror att IoT-plattformen kommer att bli ett ypperligt verktyg inom ett flertal resultatområden inom Vasa stad, säger Jukka Talvi, kommunteknikdirektör vid Vasa stad.

Ledning genom information är dagens melodi.

Högskolorna också med

Plattformen möjliggör till och med ett fördjupat samarbete mellan staden och läroanstalterna. Tomi Salo, projektchefen för projektet vid Vasa universitet, säger att IoT-plattformen som Vasa stad och högskolorna har skaffat sig är ett viktigt steg mot ett kunskapsbaserat beslutsfattande och hållbar utveckling.

– Servicen som tas fram stöder inte bara stadens klimatneutralitetsmål och kunskapsbaserade beslutsfattande, utan öppnar också nya dörrar i världen för forskning och undervisning, säger Tomi Salo.

Ett exempel är att plattformen ger högskolor och forskningsanstalter tillgång till värdefull och mångsidig data i realtid.

Vasaföretag bakom teknologin

Från Wapices håll uppger man att det nya plattformsprojektet ligger nära hjärtat. Vasa är företagets hemort och IoT-plattformens teknologi ett flaggskepp som samlat kunnandet från Wapices cirka 350 experter.

– Det är fantastiskt att kunna lansera våra belönade lösningar för smarta städer också i Vasa, säger Jari Kuusisto, Wapices produktchef för lösningar för smarta städer.

Massvis med möjligheter

Pasi Tuominen, Wapice, Yrityskummit
Pasi Tuominen.

Hela systemet baserar sig på tjänsten IoT-TICKET som Wapice står bakom. Pasi Tuominen, vd för Wapice, förklarar hur det kan komma sig att plattformen kan hjälpa staden med så många olika och så varierande delområden.

– Produkten tar inte ställning till vad det är som digitaliseras, med IoT-TICKET går det att digitalisera vad som helst, säger Pasi Tuominen.

Miljövinster att hämta

Tidigare stod fastigheter och uppvärmning för det största koldioxidavtrycket i Vasa. Regionen har ändå tagit stora kliv framåt tack vare en renare fjärrvärme och miljövänligare metoder för elproduktion. Så som det nu ser ut börjar det vara trafik som ger upphov till de största koldioxidutsläppen.

– Vi börjar med trafik men har också många andra tillämpningsområden för plattformen, säger Jukka Talvi.

IoT-plattformen samlar all väsentlig realtids- och prognosdata på ett ställe. I det här skedet av projektet ligger huvudvikten på att utveckla situationsbilden av trafiken.

Fastigheterna är ändå inte bortglömda och det finns intressanta utvecklingsmöjligheter också i hur fastigheternas energidata kan tas tillvara.

– Uppföljningen i realtid och systemets förmåga till förutseende i fastigheter och andra objekt som följs upp öppnar nya möjligheter, säger Johanna Punkari, energi- och klimatsakkunnig på Vasa stad.

Industrin och Tammerfors först ute

Pasi Tuominen säger att IoT-TICKET från början utvecklats för industrins behov och att det inom industrin som bäst också finns de största användarna.

– Teknologin kan göra många olika typer av funktioner effektivare och kostnadseffektivare och på den vägen kan även servicenivån förbättras, säger Pasi Tuominen.

Pasi Tuominen menar att det på systemnivå finns många likheter mellan städer och större industriföretag. Både det privata och det offentliga har mycket att vinna på digitalisering. Det här har redan Tammerfors stad fått märka, som var först ute bland städerna att ta IoT-TICKET i omfattande bruk.

Det IoT-system som Wapice byggde upp för Tammerfors stad fick till och med pris som årets internationella smart city-innovation tack vare just den praktiska nyttan.

 

LÄS OCKSÅ:

Företagsmentornätverket bjuder på inblick i den artificiella intelligensens möjligheter

Lämna ett svar