Företagsmentornätverket bjuder på inblick i den artificiella intelligensens möjligheter

Hannele Yliaho, Mikko Ranta, Pasi Tuominen, Yrityskummit, Vaasan yliopisto, Wapice
Hannele Yliaho, Mikko Ranta, Pasi Tuominen.

Det regionala mentornätverket i Österbotten ordnade ett event med temat artificiell intelligens (AI). Liksom mentorer är AI kanske något företagare kan använda för att utveckla sin verksamhet.

Erik Sjöberg, Yrityskummit
Erik Sjöberg

När nya verktyg och ny teknologi kommer är det alltid många som är säkra på att ”det där inte berör mig”. Det konstaterar Erik Sjöberg, regional ombudsman på Yrityskummit, ett nätverk för företagsmentorskap.

– Det kanske stämmer men när det handlar om potentiellt omvälvande saker är det ändå viktigt att få information om vad som händer och hålla sig uppdaterad, säger Erik Sjöberg.

Pohjanmaan Yrityskummit ordnade nyligen ett frukosttillfälle med artificiell intelligens som tema. Två riktiga experter, Vasa universitets Mikko Ranta och Wapices Pasi Tuominen, hade bjudits in för att uppdatera publiken.

”Kommer att revolutionera arbetslivet”

Mikko Ranta, forskardoktor på Vasa universitet, säger att olika typer av artificiell intelligens kommer att revolutionera arbetslivet, allra senast i det skedet när intelligensen optimeras.

– Så det här är något som berör företagarnas vardag i allra högsta grad, säger Mikko Ranta.

Ingen magi ändå

Mikko Ranta, Vaasan yliopisto, yrityskummit
Mikko Ranta

Mikko Ranta vill ändå avmystifiera artificiell intelligens och maskininlärning. Ranta säger att det är viktigt att förstå hur input påverkar prognoser och data som skapas.

– En av fördelarna med artificiell intelligens är dess förmåga att hantera även ostrukturerad data, även sådant som inte så lätt passar in i Excel-tabeller, säger Ranta.

Som exempel ger Ranta data som kan förutspå konkurser. Har du till exempel en indikator som kan förutspå konkurser med 52 procent sannolikhet, alltså bara snäppet bättre än ett myntkast, så är den indikatorn på egen hand inte värd så mycket.

– Men kan vi med artificiell intelligens kombinera hundra eller till och med tusentals svaga indikatorer kan de tillsammans skapa bra prognoser, säger han.

Hot eller möjlighet?

Är AI då ett hot eller en möjlighet? Den frågan diskuteras överallt i samhället och togs också upp av publiken. Föreläsaren Pasi Tuominen, vd för Wapice, svarar att vi kan jämföra läget med hästar och bilar, alltså om vi går tillbaka till tiden då bilar började ersätta hästar i trafiken.

– Var bilarna då ett hot eller en möjlighet, frågar Pasi Tuominen retoriskt.

Redan i användning

Många företag använder redan artificiell intelligens och tillämpningarna blir fler. Ett spännande exempel är fastighetsinvesterare som med satelliter följer med bilar och besökarmängder vid till exempel köpcenter. AI räknar fortlöpande ut om centren och områden utvecklas eller avvecklas, som beslutsunderlag för att kunna göra köp- och säljbeslut.

För mindre företag kan det vara för tungrott att bygga upp egna AI-system från start men ett lockande alternativ blir att använda andras motorer som sedan optimeras med egen data.

Wapice kan hjälpa

Pasi Tuominen, Wapice, Yrityskummit
Pasi Tuominen

Pasi Tuominen säger också att byggandet av AI kräver mycket programmering men att då grunden väl gjorts så kan systemen med mindre ändringar användas till olika saker. Pasi Tuominen säger att Wapices ingångspunkt i AI är att de vill erbjuda heltäckande lösningar för industrin och att AI är en naturlig del av det.

– Med AI kan vi optimera miljöer på många olika sätt, säger Pasi Tuominen.

Brett utbud

Wapices AI-lösningar används av kunder när det gäller allt från att optimera industriförsäljning till att öka trafiksäkerhet. Ett konkret exempel är att i komplexa maskinsystem kunna förutspå problem innan de sker.

– Artificiell intelligens kan förutspå att någon del är på väg att gå sönder och beställa en ny innan problemet ens har uppstått, säger Tuominen.

På det viset kan AI optimera underhållskostnader samtidigt som säkerheten ökar. Ett annat konkret exempel är att visualisera och hjälpa personal att på nolltid hitta information och använda manualer och föreskrifter, som i bokform kan vara flera tusen sidor långa.

Chans få egen mentor

Pohjanmaan Yrityskummit, som stod bakom eventet som ordnades på Hotel Vallonia, är en del av ett nationellt nätverk med erfarna företagare och affärsledare som erbjuder sitt kunnande kostnadsfritt för att hjälpa andra.

En företagsmentor erbjuder stöd, råd och inspiration. Verksamheten sker konfidentiellt och det finns som bäst tillgängliga mentorer i Österbotten. Hannele Yliaho, koordinator för företagsmentorverksamheten i Österbotten, rekommenderar intresserade att ta kontakt med henne, hannele.yliaho@yrityskummit.fi, eller med Erik Sjöberg, erik.sjoberg@yrityskummit.fi.

 

LÄS OCKSÅ:

Kenneth Dalkvist: ”Avainsanoina verkostot ja vastavuoroisuus”

Lämna ett svar