Schneider Electrics Innovation Day: ”Teknologin för att göra världen bättre finns redan”

Jani Vahvanen, Baba Lybeck, Schneider Electric
Jani Vahvanen, Baba Lybeck.

Schneider Electrics Innovation Day levererar ett tydligt samlat budskap. ”Teknologin för att göra världen bättre finns redan”, sammanfattar vd Jani Vahvanen.

Klimat-, hållbarhets- och miljömål är sedan flera år tillbaka fastställda både på internationella och nationella nivåer. Många enskilda bolag har också gått ut med ambitiösa planer på att bli klimatneutrala med olika tidtabeller.

– Men fortsätter vi göra samma saker på samma sätt så får vi nog ändå sannolikt samma resultat som tidigare, säger Jani Vahvanen, vd för Schneider Electric i Finland.

Schneider Electric Innovation Day Esbo 2023

Innovation Day sätter fart på tankarna

Jani Vahvanen, Baba Lybeck, Schneider Electric
Jani Vahvanen, Baba Lybeck

Schneider Electrics återkommande evenemang Innovation Day samlar experter och branschfolk. Det fullspäckade eventet ordnades i år på företagets eget huvudkontor i Esbo.

– Målet är att få igång en kvalitativ diskussion om energiomställningen (energiamurros) och om hur nya lösningar kan utnyttjas för att uppnå målen, säger Jani Vahvanen, som inledde dagen.

Jani Vahvanen konstaterar att omställningen av samhället är en utmaning där samarbete mellan många olika aktörer krävs.

Finansiering viktig

Jaakko Jukarainen, Danske Bank.
Jaakko Jukarainen

Danske Banks Jaakko Jukarainen säger att finanssektorn och finansieringen spelar en av nyckelrollerna i sammanhanget. Att finanssektorn tar frågan på allvar syns också rent konkret i villkoren som företag som behöver lån eller kapitaltillskott erbjuds.

– Företag som uppfattas som hållbara har lättare att få finansiering och får även tillgång till lite förmånligare finansiering, säger Jaakko Jukarainen.

Hållbarhet kan betyda olika saker

Jaakko Jukarainen konstaterar samtidigt att det som uppfattas som hållbart varierar beroende på bransch. Som en konkret jämförelse nämner han klädindustrin vs byggindustrin.

– I klädindustrin är det produkternas kvalitet, leveranskedjorna och materialinköpen som lyfts fram som viktiga, säger Jaakko Jukarainen.

– Men när det gäller byggnader är det energieffektivitet och byggnadernas livslängdsutsläpp som blir avgörande, säger han.

Där hjälper Schneider Electric

Schneider Electric Jari Vuori
Jari Vuori

Schneider Electrics Jari Vuori fångar bollen när det gäller byggnaderna, för på det området har Schneider Electric mycket heltäckande lösningar att erbjuda. Företaget kan göra allt från att ta reda på vad som löns att effektivera till att utföra jobbet, både när det gäller nybyggen och uppdatering av gamla fastigheter.

– Allt tyder också på att teknologin och intelligensen kommer att öka i byggnader, säger Jari Vuori.

”Tänk på vem du jobbar med”

Nokias Teppo Särö är på plats för att ge inblick i hur storföretaget tänker kring sina fastigheter. Nokia gör som bäst en egen satsning på en toppmodern byggnad i Uleåborg, där Schneider Electric spelar en viktig roll.

– Mitt bästa tips för den som vill göra något är att inte fundera så mycket på vad som ska göras utan mera på med vem ni ska göra det med, säger Teppo Särö.

Teppo Särö, Nokia
Teppo Särö

Mental omställning knepigast

OX2 Veli-Pekka Alkula
Veli-Pekka Alkula

OX2:s Veli-Pekka Alkula kastar fram en tankeställare.

– Vem minns sig vara irriterad när glödlamporna förbjöds?

Publikens händer flyger i luften och en del av dem förblir kvar även när följdfrågan kommer:

– Finns det till och med någon här som köpte sig ett eget lager så glödlamporna ändå fanns att tillgå?

Veli-Pekka Alkula menar ändå att vi i efterhand kan konstatera att det hela var en framgångssaga.

– För nu producerar våra lampor belysning och inte värme, säger han.

Energisystemets tur förändras

Veli-Pekka Alkula säger att omställningen som nu är på gång gäller själva energisystemet. Det som händer är att förnyelsebara energikällor börjar stå för en allt större del av energin som vi förbrukar.

– När det gäller vindkraften har utvecklingen rent av varit explosionsartad, säger Veli-Pekka Alkula, som själv jobbat länge inom industrin.

Mycket tyder också på att den gröna investeringsvågen fortsätter. Alkula tipsar till och med ungdomar om att utbilda sig till elektriker, för där finns det jobb.

När det gäller vindkraften har utvecklingen rent av varit explosionsartad.

Vad väntar samhället på?

Innovationsdagens besökare får även hälsa på Schneider Electrics egen innovationshub där nya tekniska lösningar visas. Ju längre dagen löper desto klarare står det ändå att det nog inte är brist på teknik som är den främsta utmaningen i det här fallet.

– Alla talturer under hela dagen tyder på att teknologin för att förbättra världen redan finns, nu gäller det bara att använda den, säger Jani Vahvanen.

 

LÄS OCKSÅ:

Sirpa Ikola Schneider Electricin strategia- ja kehitysjohtajaksi

Lämna ett svar