Blockkedjorna kommer – är du redo?

Denna artikelserie om några av dagens och morgondagens viktigaste fenomen och teknologier möjliggjordes med stöd av:

Minns ni ännu hur folk förhöll sig till internet under början av 1990-talet? Många tänkte bra grej, men vad kan vi använda det till? Lite samma sak händer nu med blockchainteknologin.

Under internets tidiga dagar var det många experter som underskattade betydelsen av det nya informationsnätverket. Till och med Veikko Seppänen, direktör för Martti Ahtisaari-institutet på Uleåborgs universitet, medger att han i början inte kunde föreställa sig internets enorma potential. Seppänen har själv gjort en lång karriär inom informationsteknologi samt jobbat mycket med forskning och utveckling inom affärsverksamhet.

Veikko Seppänen.

– Det kändes som att man inte gör något med nätet. Redan med den första webbläsaren såg man att det nog är starkt på kommande men man förstod ändå inte betydelsen av det, säger Veikko Seppänen, i en intervju för Tekniikka ja Talous.

Historien visar ändå hur internet vann mark och blev viktigare. I dag klarar många sig knappt utan nätet, vare sig det handlar om jobb eller fritid. Distansjobb sker med hjälp av nätet, transporterna till barnens fritidsintressen ordnas på nätet och till och med recepten till middagarna hittas där.

Brist på kunnande gör utvecklingen långsammare

Digitaliseringsexperter tror att blockchainteknologin är nästa stora teknologivåg, detta efter pc, internet och mobilteknologin. För över tio år sedan utvecklades blockchainteknologin för kryptovalutan Bitcoin. Därefter har den använts och anpassats till en rad andra kryptovalutor.

Blockkedjorna erbjuder möjligheter i många olika tillämpningar och affärsverksamhetsmiljöer, till exempel inom juridik, finansiering och energi men också inom logistik, turism, bostadshandeln och spelvärlden. Blockkedjornas roll förutspås växa även på områden som gäller hela samhället, som informationstrafik, administration, skatt, välmående och hälsovård.

I blockkedjeteknologin samlas många positiva saker som säkerhet, begränsningar av felaktig användning, rättvishet, borttagande av mellanhänder, ökat förtroende och mindre pappersbyråkrati. Men trots alla fördelar går tillämpningarna långsamt framåt inom många branscher. En orsak till det är brist på kunnig arbetskraft.

Eftersom det finns så få experter och den inhemska utbildningen nästan helt saknas, har fyra finländska högskolor startat ett projekt där man utvecklar blockchainutbildning till studerande samt skräddarsytt till företag. Med i det här projektet är universiteten i Vasa, Uleåborg och Lappland samt yrkeshögskolan i Kajana.

Blockkedjeteknologin passar många

Med blockkedjornas hjälp kan olika aktörer – företag, myndigheter, privatpersoner – tillsammans producera och upprätthålla decentraliserade informationsdatabaser. Databaserna delas mellan aktörerna på ett sådant sätt att informationen kan kontrolleras från flera källor. Det här minskar behovet av mellanhänder och databaserna kan upprätthållas utan någon separat övervakningsenhet.

Alla aktörerna kan se innehållet i blockkedjan, transaktionerna sparas på ett säkert sätt som kan kontrolleras och spåras. Eftersom databasen med blockkedjans transaktioner är delad till flera olika ställen är den mycket svår att förfalska.

Eftersom databasen med blockkedjans transaktioner är delad till flera olika ställen är den mycket svår att förfalska.

I finansbranschen har användningen av blockkedjeteknologin blivit vanligare, till exempel en del P2P-lånetjänster (lån mellan privatpersoner) använder sig av teknologin. Även när det gäller finansiering till utrikeshandel har det utvecklats lösningar som bygger på blockkedjeteknologi och smarta kontrakt. På det här bygger också en digital plattform för bostadshandel, DIAS, som är utvecklad i Finland, och möjliggör olika skeden av bostadshandeln på ett helt digitalt sätt.

Föregångare behövs

Inom industriell verksamhet har blockkedjorna ännu inte fått sitt slutliga genombrott. Det beror delvis på att ibruktagandet av teknologin kräver både expertkunskap och ett nytt strategiskt tänkande. På området behövs också föregångare, som med eget exempel visar fördelarna med den nya teknologin.

Inom uppföljning av logistik och leveranskedjor växer ibruktagningen av blockkedjeteknologin. Den internationella ICT-branschens forsknings- och konsultbolag Gartner förutspår att redan 2023 så följer man varor värda cirka två biljoner US-dollar med hjälp av blockkedjor.

– Tillämpningar för blockkedjor passar bra till exempel för att administrera utrustning, service eller för hållbar utveckling, som att följa med ursprung eller utsläpp, säger Petri Helo, professor inom produktionsekonomi på Vasa universitet, som undersökt bland annat projekt- och leveranskedjor.

Petri Helo. Foto/Kuva: Riikka Kalmi

I många österbottniska industriföretag följer man som bäst med med hur blockkedjeteknologin utvecklas i den egna branschen. Teknologins genombrott kan slutligen ske överraskande fort – lite som när coronapandemin på en gång flyttade nästan hela nationens jobb och studier till distans i våras.

Det är med andra ord bra att skapa den tekniska och operationella beredskapen, eftersom behovet av blockkedjekunnande kan uppstå väldigt fort.

LÄS OCKSÅ:

Uudet teknologiat muuttavat mediamaisemaa – Vaasan yliopiston tutkimus tukee journalismia murrokseen sopeutumisessa

Lämna ett svar