5G möjliggör tjänster på en helt ny nivå

Niklas Granholm.

DENNA ARTIKELSERIE OM NÅGRA AV DAGENS OCH MORGONDAGENS VIKTIGASTE FENOMEN OCH TEKNOLOGIER MÖJLIGGJORDES MED STÖD AV:

Det är mycket snack om 5G men vad är det riktigt frågan om? Vem behöver det och varför?

5G står för femte generationens mobilnät. Det kanske viktigaste, som karakteriserar och skiljer 5G från de tidigare generationernas mobilnät, är tjänsterna. 5G möjliggör ett helt annat tjänsteutbud än alla de tidigare generationerna tillsammans.

– Det möjliggör ett otroligt snabbt internet, upp till tio gånger snabbare än 4G när det är som bäst, säger Niklas Granholm, Elisas regiondirektör i Österbotten.

Niklas Granholm.

– De snabba förbindelserna kommer även att gälla på områden där 4G inte räcker till i dag, fast då pratar vi ungefär tio gånger snabbare än de nuvarande hastigheterna där, säger Granholm.

För privatpersoner är snabbheten bra till exempel vid spelande eller när man vill titta på video med högupplösning. 5G är också ett bra val i hushåll där många apparater ofta är uppkopplade på samma gång.

Nätet används inte bara av människor

I dag är många saker uppkopplade till nätet. Sakerna kommunicerar med varandra och med oss – till exempel en kamera som håller koll på trafikljus samtidigt som den ger oss bilder.

Det hela kallar vi ibland IoT, ”Internet of Things” eller ”Sakernas internet”. En stor fördel med 5G är just att det möjliggör ett massivt men snabbt nätverk.

Allt tyder på att det bara blir mera och mera saker som kopplas upp. Utvecklingen drivs på av att olika typer av sensorer har blivit billigare, batterierna i dem har blivit bättre och ny teknik gör det lättare att skapa förståelse för komplexa processer på helt andra sätt än tidigare. Men för att hålla ihop det hela krävs ett nätverk som klarar av det – alltså 5G.

Säkra och stabila förbindelser

5G räknas som så säkert och stabilt att nätet beskrivs som den första mobilteknologin där kritisk data kan överföras säkert med minimala fördröjningar.

– Hela 5G bildar en plattform för digitalisering och skapar möjligheter på en helt ny nivå, säger Niklas Granholm.

Hela 5G bildar en plattform för digitalisering.

5G ger nya förutsättningar för digitalisering men också för automatisering och robotisering. Det kan handla om att automatisera logistikkedjor eller robotisera hamnområden, som exempel.

5G möjliggör också byggandet av privata nätverk, till exempel just ett hamnområde kan ha nytta av det. Så kallad ”Slicing” fungerar i framtidens 5G-nät, det vill säga att man dedikerar en viss del av nätet till en viss funktion, vilket i praktiken kan möjliggöra att den delen av nätet aldrig blir överbelastad.

Flera användningsområden på väg

Elisa som bolag funderar som bäst på vilka nya användningsområden där 5G-teknologin kan komma till nytta.

Niklas Granholm.

Möjligheterna verkar ändlösa, i ett utställningsrum i Böle testas till exempel en ”Valtra-hytt” med VR-glasögon. Går du in i hytten och tar på dig glasögonen kan du på riktigt styra en traktor som står i Åbo. Andra lika innovativa exempel handlar om undervisning eller vård.

– 5G behöver vi till exempel då man vill rita upp 3D-modeller av byggnader i realtid med bra kvalitet utan fördröjning, säger Niklas Granholm.

Så långt har Elisa hunnit

Finland finns bland de länder i Europa där 5G är mest utbyggt. Här har Elisa byggt ut sitt nät i över 60 städer, i ett täckningsområde som når över 1,8 miljoner finländare.

Regionalt sett är Elisas 5G-nät utbyggt i Vasa, Seinäjoki och Karleby. 5G-tekniken är byggd ovanpå 4G-nätet, så har du en telefon och en anslutning som möjliggör 5G så använder den nätet där den kan medan den automatiskt byter till 4G utanför täckningsområdet.

Niklas Granholm rekommenderar just nu 5G till alla som gillar ny teknik och vill vara först ute. Andra privatpersoner som det passar är de som har ett jobb eller en hobby som kräver ett mycket snabbt nät – eller för familjer där många apparater är uppkopplade samtidigt. Den stora tillväxten av distansarbete skapar även ett allt större behov av snabba anslutningar.

Helikopterperspektiv för företag

När det gäller företagens behov av 5G tycker Granholm det är en god idé att se på ett större perspektiv, att se närmare på vilka möjligheter den nya tekniken kan medföra. 5G är ett viktigt verktyg på vägen mot digitaliseringen, och det är en god idé att börja experimentera småskaligt så snabbt som möjligt.

– Företagen kan få stor nytta av digitalisering överlag, men först gäller det att kartlägga var de är i dagsläget med sina egna verktyg och vart tekniken kan ta dem , säger Granholm.

– En god idé är att satsa på ett högt mål så kan vi sedan fundera tillsammans på vad teknologin kan användas till, säger han.

__

Granholms Cheat Sheet – Så håller du enkelt koll på tidigare generationers mobilnät:

1 – Den första generationen handlade i princip om att man kunde börja ringa med ett mobilnät, ”NMT” ringer säkert klockor för de flesta som var med på den tiden.

2 – Den andra generationen största grej kan beskrivas som textmeddelanden, nu pratar vi ”GSM”.

3 – Den tredje generationen handlade om att vi fick in internet i mobilerna.

4 – Den fjärde generationen som tog fart tidigt 2010-tal handlar också om internet, men snabbare internet, så video blev möjligt.

5 – Den femte generationen utvecklas som bäst. Det handlar om att få bättre och snabbare tjänster, på en nivå vi aldrig sett förut.

__

Osynlig men nödvändig teknologi

5G är något abstrakt, som kan vara svårt att få grepp om. Tanja Sihvonen, professor i kommunikationsvetenskaper vid Vasa universitet, säger att ny och speciellt osynlig teknologi traditionellt väckt misstankar hos många.

Tanja Sihvonen.

Sihvonen nämner till exempel mikrovågsugnar och röntgen – saker som vi i dag har enorm nytta av. När teknologierna lanserades var motståndet och skepticismen ändå stark, så stark att en del till och med försökte stoppa utvecklingen.

Kommunikationsteknologi är något vi använder och behöver varje dag. Tanja Sihvonen säger att kommunikationsteknologins betydelse har visat sig extra tydligt i år i och med coronakrisen.

– En stor del av av kommunikationen har skett virtuellt och då är det ännu viktigare att systemen bakom fungerar och utvecklas, säger hon.

LÄS OCKSÅ:

Blockkedjorna kommer – är du redo?

Lämna ett svar