Smedsby utvecklas i rekordfart – Satsningar på skolcampus, simhall, boendemöjligheter och nya event

Marknad i Smedsby, Korsholm, 2023
Gemensamma aktiviteter är en del av samhällsbygget. Den 24 maj klockan 15-19 är det dags för en stor vårmarknad. Bilden är tagen på en marknad i fjol.

Smedsby och Korsholm som helhet växer. Nya satsningar för att möjliggöra morgondagens jobb-, studie-, fritids- och boendemöjligheter går framåt i rask takt.

Smedsby växer fram som ett allt starkare kommuncentrum. En rad offentliga och privata investeringar på flera olika områden flyttar fram positionerna.

– Smedsby är kommunens centralort och tillsammans med starka delområdescentrum och en levande landsbygd har Korsholm hela spektret att erbjuda nya och gamla invånare, säger Mikael Alaviitala, utvecklingsdirektör på Korsholms kommun.

I Smedbys bor ungefär 6 000 av kommunens totala 19 763 invånare. Under hela 2000-talet har Korsholms befolkning ökat varje år utom ett.

Skolcampus skapas

korsholmsbildningscampus, smedsby skolcampus

Kommunens största investering – skolcampuset i Smedsby – går framåt. Korsholms bildningscampus beräknas bli en investering på 40 miljoner euro som kommer att prägla kommunen och invånarna under en lång tid framåt.

I princip berörs nästan alla familjer med barn i skolåldern i Korsholm. Med några undantag kommer alla barn att gå i högstadiet där. Det svenska gymnasiet är också en viktig del av helheten, liksom även småbarnspedagogiken.

– Räknar vi med de svenska och de finska eleverna samt personalen är det cirka 1000 personer som spenderar sin vardag på campuset, säger Matias Båsk, näringslivschef på Korsholm kommun.

Skolcampusets renoveringar och utbyggnader har redan startat men i sommar, då eleverna har sommarlov, sätts nästa växel in. Helhetsprojektet pågår åtminstone fram till år 2027.

Smedsby får simhall

Simhallsprojektet i Smedsby går också framåt. Den nya simhallen väntas stå klar i sommar. Matias Båsk säger att det är ett bra exempel på hur privata och kommunala investeringar kompletterar varandra.

– Ett nytt konferenscenter har öppnat i Vallonia, säger Matias Båsk.

– Härmän Kuntoutus satsningar skulle inte ha blivit av utan simhallen, säger Mikael Alaviitala.

Nya etableringar på Fågelberget är också på gång. Senaste utvidgningen av Fågelberget skapade 60 nya tomter, varav lejonparten redan har gått åt.

– Trots att det är ett industriområde finns det möjlighet att bo på cykelavstånd till jobbet, säger Matias Båsk.

Enligt det regionala företagsregistret finns det redan över 500 företag med ett Smedsby-postnummer.

Matias Båsk, Mikael Alaviitala, Johanna Långskog, Korsholm, Mustasaari.
Matias Båsk, Mikael Alaviitala, Johanna Långskog.

Nya boendemöjligheter skapas

Privata aktörer är på gång med nybygge i Äppeldalen. Fastighets Ab Korsholms Bostäder öppnade nyligen ansökan för hyresgäster till sitt nybygge på Emmavägen 9.

Detaljplanen möjliggör redan i dagsläget byggandet av flera höghus i Smedsby. I takt med att den gamla riksvägen omformas till en kommunal gata skapas ännu flera alternativ.

Ny marknad på gång

Den 24 maj klockan 15-19 är det dags för en stor vårmarknad. Bilden är tagen på en marknad i fjol.
Bilden är tagen på en marknad i fjol.

Kommunen har under en längre tid satsat på att möjliggöra en meningsfull fritid. Det finns ett brett urval av idrotts- och fritidsmöjligheter tillgängliga.

En del av det jobbet handlar om att ordna gemensamma aktiviteter. Den 24 maj klockan 15-19 är det dags för en stor vårmarknad.

Cirka 65 olika aktörer, som föreningar och företag, har redan anmält sig som utställare och säljare. ”Marknaden på Elli Sigfrids torg”, som eventet heter, bjuder på program för barnfamiljer både vid kulturhuset och torget.

– Det kommer att finnas en scen med musik- och dansuppträdanden, ponnyridning och hoppborgar, säger Johanna Långskog, kommunens näringslivskoordinator.

 

LÄS OCKSÅ:

Kaikki kattoihin saman katon alta – Mustasaarelaisyritys Suomen Peltikate panostaa uuteen halliin

Lämna ett svar