LokalTapiola Österbottens miljöstipendie återkommer – Möjlighet för lokala föreningar med konkret idé som saknar finansiering

LokalTapiola Österbottens miljöstipendie, som skapades i fjol, går nu att söka igen. Projekt som bidrar till konkret miljönytta i näromgivningen har goda chanser.

Joel Sunabacka LokalTapiola.
Joel Sunabacka.

Förra hösten skapade LokalTapiola Österbotten ett årligen återkommande miljöstipendie på 10 000 euro. Nu är livstrygghetsbolaget på jakt efter 2022 års stipendiemottagare.

– Vi är säkra på att det finns många lokala föreningar som har en konkret idé, men saknar finansiering för sitt projekt och där vill vi gärna bidra med ekonomiskt stöd, säger LokalTapiola Österbottens direktör Joel Sunabacka.

Det behöver inte nödvändigtvis handla om något stort enskilt projekt, utan stipendiesumman kan också fördelas mellan flera olika aktörer, som var var fallet i fjol.

Det här krävs

För att ansöka om bidrag behöver föreningen ha en projektplan med ett klart syfte samt en beskrivning av hur projektet bidrar till konkret miljönytta i näromgivningen.

Som exempel kan det vara fråga om ett lokalt miljöprojekt med syfte att bromsa klimatförändringarna, till exempel genom att arbeta för minskad energiförbrukning, klimatsmart mat eller för att trygga naturens mångfald eller öka medvetenheten om klimatfrågor.

– Klimatförändringarna påverkar oss alla och syns även konkret här i Österbotten, till exempel genom kraftigare stormar, skogsbränder och översvämningar, säger Joel Sunabacka.

– På LokalTapiola vill vi främja livskraften i Österbotten på ett så brett plan som möjligt – även ur en miljöaspekt, säger Sunabacka.

På LokalTapiola vill vi främja livskraften i Österbotten.

Dessa kan söka

En förutsättning för att kunna få miljöstipendiet är att mottagaren är en allmännyttig, icke-vinstdrivande förening eller samfund.

Samfundet eller föreningen behöver också vara verksam inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde, det vill säga från Karleby i norr till Kristinestad i söder.

Dessa tog hem stödet i fjol

I fjol kom det in närmare 30 ansökningar varav tre aktörer beviljades stipendium. Hållbarhetsveckan, som ordnas av Finlands svenska 4H, var en av mottagarna.

– Hållbarhetsveckan ordnas igen nu i september och syftet är att stöda barn och unga i konkreta åtgärder för en mer hållbar framtid samt öka allmänhetens medvetenhet om klimatfrågor, säger Joel Sunabacka.

Rädda Kaitsjön r.f. och Oravais Fiskargille r.f. fick även ta del av miljöstipendiet i fjol.

Rädda Kaitsjön r.f.:s målsättning är att bevara Kaitsjön i Terjärv som en levande sjö. Stipendiepengarna gick till införskaffandet av en vassklippare för att bekämpa den rikliga växtligheten i sjön.

Oravais Fiskargille r.f. arbetar för att fisken ska kunna behålla sina gamla vägar där de lekt i århundraden. Fiskargillet beviljades pengar till projektet Kuljuplumsens renovering, som bland annat innefattar muddring och materialbyte för att ersätta slammet som samlats.

Så söker ni

Ansökningstiden till årets miljöstipendium pågår fram till den 30 september 2022. Ansökningar kan lämnas in via länken lyyti.fi/reg/10000.

 

LÄS OCKSÅ:

250 000 euro söker goda ändamål – LokalTapiola bidrar till ett tryggare Österbotten

Lämna ett svar