Viexpo: ”Besök till målmarknaden boostar företagets exportplaner”

Lauri Laaksonen & Martina Buss - Viexpo

Skribenterna Lauri Laaksonen & Martina Buss ansvarar för kommunikation och marknadsföring på Viexpo.

Internationella marknader har en betydelsefull roll både för enskilda företag och för hela Finlands tillväxt och framgång. Bakom lyckad export och internationalisering finns alltid ett noggrant bakgrundsarbete om målmarknaden samt en målinriktad plan, som gjorts utgående från det och som tar i beaktande realiteterna. Dessutom krävs det att man förbinder sig resursmässigt till planen.

Utöver noggrant bakgrunds- och planeringsarbete så har vi märkt hur viktigt det ofta är att resa till själva målmarknaden.

Verklig förståelse för målmarknaden och internationella mässor

Besök till målmarknaden ger förstahandsinformation om utbud, marknadens sätt och praxis. Du får även en helhetsmässig erfarenhet av målmarknaden med alla dina sinnen.

Genom att bekanta dig med andras utbud, hur de är framme och hur återförsäljningskanalerna ser ut på riktigt kan du få inspiration och idéer till din egen export samt generellt sätt till affärsverksamheten. Du kan även komma hem med till exempel en tanke om hur du kan omforma din presentation även på hemmamarknaden.

Kristian Schrey ja Elina Ruohonen Emo 21 -messuilla Milanossa
Viexpos Kristian Schrey och Elina Ruohonen på Emo 21-mässan i Milano. Foto: Viexpo

Internationella mässor är ofta en inkörsport till nya marknader, eftersom branschens centrala aktörer från målmarknaden samlas på mässorna. Framför allt när man i ditt företag funderar på att delta på en ny internationell mässa är det smart att först försäkra sig om dess tillämplighet för företagets affärsverksamhet.

Det första steget kan då vara att man reser på plats och deltar i mässan först som besökare. Genom att samla erfarenheter är det lättare att bedöma ifall mässan är nödvändig, om det lönar sig att delta med egen monter eller om en sammonter är ett bättre sätt för mässframträdande i detta fall.

Diskussioner med kontakterna och besök till utvalda mål

Dagens teknologi möjliggör diskussioner med kontakter på distans. Enligt vår erfarenhet bidrar dock framför allt diskussionerna som förs utanför det officiella programmet och besökens inofficiella program med nya dimensioner i relationerna och skapar förtroende.

Den gemensamma erfarenheten skapar en gemensam bas på vilken man kan bygga upp nätverket. Genom att vara närvarande skapar du även en bild av ditt företag och dess verksamhet.

Besök till målmarknaden är även relevanta när man behöver samarbetspartners. Det är viktigt att kunna bekanta sig på plats med till exempel produktionsanläggningar och återförsäljningskanaler, och själv konstatera deras funktionalitet och lämplighet. På målmarknaden kan man också göra konkreta observationer, vilket är det bästa sättet att få inspiration och idéer om hur man själv kunde göra.

Den gemensamma erfarenheten skapar en gemensam bas på vilken man kan bygga upp nätverket.

Gruppen blir till en resurs

Lauri Laaksonen Viexpo
Lauri Laaksonen. Foto: Viexpo

Det kan vara utmanande att åka till en ny marknad ensam, och därför kan olika marknadsundersökningsresor vara lösningen. När man åker till en ny marknad tillsammans med andra företag kan man få sådana fördelar som man inte får ensam.

Utöver att man ofta kan dela på kostnaderna är själva gruppen ett viktigt nätverk för nya idéer, samarbetsformer och stöd. Det bästa är att detta kontaktnätverk ofta lever vidare efter resan.

En välutförd marknadsundersökningsresa anpassas alltid efter de deltagande företagens behov. Den erbjuder ett effektivt program, nya kontakter och tidsenlig information om branschen. Därför lönar det sig att noggrant välja marknadsundersökningsresan och själv berätta om sina behov och önskemål åt reseplaneraren.

Marknadsundersökningsresor planeras gärna åt grupper, som redan har i sina tankar ett intresse för en viss målmarknad. Resor kan även arrangeras till exempel i samband med internationella mässor, konferenser och andra evenemang. En gemensam resa till en målmarknad är även ett lätt sätt att bekanta sig med en ny marknad då allting är redan planerat färdigt.

Vad får företaget ut av det?

Nya värdefulla kontakter, identifiering av marknadsläget och företag som har samma intresse – en resa till målmarknaden öppnar ögonen och ger värdefull information. Har alltså ett företag som planerar export råd att inte bekanta sig med den nya målmarknaden på plats?

På en lyckad marknadsundersökningsresa:

  • får du värdefulla kontakter
  • får du en omfattande helhetsbild av situationen i branschen på målmarknaden
  • nätverkar du med branschen aktörer och får information om konkurrenterna
  • får du tidsenlig information om marknadsläget och nyheter
  • hittar du din konkurrensfördel på marknaden

 

LÄS OCKSÅ:

Lauri Laaksonen: ”Tillväxt till exporten genom samarbete”

Viexpo: Företagsgruppen ger boost till exportsatsningar

Lämna ett svar