Tuija Räihä-Pundars: ”Håll i framtida talanger”

Tuija Räihä-Pundars

Skribenten Tuija Räihä-Pundars är företagsrådgivare på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, där hon hjälper Vasaregionens företag speciellt med arbetskrafts- och kompetensbehov.

I Vasa finns det över 13 000 högskolestuderande i sex olika högskolor och i yrkesskolorna cirka 4 000 yrkesstuderande. Av högskolestuderande är över 500 utländska studerande som kommer hit för att bygga på sin egen utbildning från hemlandet.

Regionen i sin helhet behöver, som vi alla är medvetna om, arbetskraft i nästan alla branscher. Vår utmaning är nu att få de utexaminerade studerande som kommer från andra orter att bli kvar i regionen, men även att våra egna ungdomar från Vasa med omnejd stannar här. Vi behöver många olika experter både inom energisektorn men även inom sjukvårdsbranschen samt andra näringsgrenar.

Enligt flera företagare är det lättare att hitta deltidspersonal än heltidspersonal i flera olika branscher. En förklaring är pandemin; många heltidsanställda sökte sig efter permitteringarna till andra branscher och stannade kvar. De ungdomar som är på studieorten jobbar gärna deltid.

Min egen åsikt är att man nu borde återgå till närundervisning för att få studerande att flytta till studieorten, dessutom bör företag och offentliga aktörer som anställer studerande även se över sina egna rekryteringsprocesser.

En av de ungdomar som jag pratat med berättade att hen sökt sommarjobb hos 14 olika företag i olika branscher – produktion, handel och service. Av dessa svarade fem företag aldrig på hens ansökan, trots att de på sina hemsidor haft lediga tjänster. Majoriteten av företagen svarade med en kallelse till intervju inom några veckor medan ett antal som inte kallade till intervju lät sökande vänta över en månad innan man svarade.

När du nästa gång rekryterar, skicka gärna ett litet tack-mail som svar när ansökan kommit in. Då får du själv lite mera tid att agera och samtidigt blir mottagaren positivt inställd.

Ett tips är att sköta processen så snabbt som möjligt, efter att ansökningstiden gått ut, kan man sålla de sökande som kallas till intervju, och de som inte kallas bör få ett vänligt svar med en förklaring varför man inte blivit vald.

Sedan skall själva intervjuprocessen skötas med snabb tidtabell. Om man drar ut på processen kan man gå miste om en bra arbetstagare som kanske redan tackat ja till ett jobb man tycker var helt ok men inte vågade vänta på drömjobbet, det jobb som du kunde erbjuda.

Tuija Räihä-Pundars
Tuija Räihä-Pundars.

En annan sak som jag uppmärksammat i mitt eget arbete, som berör rekrytering och anställning, är kraven på vad man skall kunna när man söker ett nytt jobb. Har man glömt bort ”learning by doing”? Man kan inte kunna allt när man börjar på ett nytt arbete.

Om det i en ansökan finns tio olika krav och man kanske uppfyller sex av dem så tänker många ”ingen idé att söka, jag uppfyller inte alla krav”. Min uppfattning är att så fungerar åtminstone vi österbottningar.

Man kan kanske tänka sig att formulera ansökan så, att man väljer vissa kriterier och att man sedan vid intervjun diskuterar annat kunnande och att man också har möjlighet att lära sig i arbetet.

Ha tålamod med nyutexaminerade ungdomar och även med äldre nya arbetstagare. Man behöver som ny och ”grön” lite mera tid att utföra en uppgift och arbetsgivaren har en uppgift i att handleda sina arbetstagare. Detta gäller i alla branscher, man måste kunna visa sina nya anställda hur man jobbar, vad som är viktigt och hur vi mäter att arbetet gjorts rätt.

Alla små detaljer, med början i hur vi bemöter våra studerande i arbetslivet, hur de ser på Vasaregionen som helhet, bostäder, arbete, fritidssysselsättningar – allt detta påverkar när de sedan väljer om de blir kvar eller flyttar bort från orten. Vi behöver dessa unga i vår region!

 

LÄS OCKSÅ:

Mari Kattelus: ”Nuorilla aikuisilla on asiaa!”

Lämna ett svar