Nic Esselström: ”Vad händer med mina placeringar?”

Nic Esselström

Skribenten Nic Esselström är kapitalförvaltare på Vasa Andelsbank, OP Private. I denna kolumn gör han en översikt av bakomliggande orsaker till volatiliteten på aktie- och räntemarknaden samt utsikterna framåt.

Börsåret 2022 har hittills minst sagt varit volatilt och ogynnsamt för både aktie- och ränteplacerare. De tydligaste orosmolnen är inflationsoro och oro för avtagande tillväxt. Centralbankerna försöker få bukt med inflationen genom en stramare penningpolitik, och avtagande tillväxt är ett delresultat av den stramare penningpolitiken.

Följdeffekten av höjda räntor är med andra ord att tillväxtutsikterna i ekonomin försämras och på grund av detta har aktier fått sig en rejäl törn.

Internationella valutafondens globala tillväxtprognos för år 2022 var i januari 4,2% och den har i april justerats ned till 3,6% för år 2022 och 2023. Tillväxtprognosen kan nedjusteras ytterligare. Aktieindexplacerare har sedan årets början haft en negativ avkastning på cirka minus 15-23 % beroende på vilken marknad som placerats i.

Stigande räntor har också skapat flykt från befintliga ränteplaceringar till nya ränteavtal som baserar sig på de uppdaterade utsikterna på räntemarknaden. Medel omplaceras alltså till ränteplaceringar med bättre villkor.

Avkastningsmässigt är ränteplaceringarna mer mångfacetterade, långa ränteplaceringar har i vissa fall fallit i värde i likhet med aktiemarknaden medan korta ränteplaceringar bara sjunkit någon procent. Det finns också stabila ränteplaceringar vars avkastning inte alls påverkats av de ändrade utsikterna på räntemarknaden.

En positiv observation

Den allmänna pessimismen kring ekonomin och avsaknad av riskvilja återspeglas väl i aktiemarknaden i form av den negativa utveckling vi sett. En positiv observation för placerare är att värderingarna har sjunkit.

Vid denna tid i fjol värderades Helsingforsbörsen som exempel till ett P/e tal omkring 19 (12 månaders framåtblickande), det vill säga 19 gånger den årsvinst som börsbolagen aggregerat förväntas göra om 12 månader. I dagsläget värderas Helsingforsbörsen omkring P/e tal 13 (12 månaders framåtblickande).

Värderingar som sjunkit och räntor som höjts innebär för dig som placerare en högre förväntad avkastning, oavsett om du är en aktie- eller ränteplacerare. Marknaden förväntas vara fortsatt volatil och då är det viktigt att komma ihåg placeringsplanen. Stora kast på marknaden kan få placerare att göra beslut som är ogynnsamma på längre sikt.

De bästa aktieköpen görs då det ser som mörkast ut på aktiemarknaden, men frågan om när det är som mörkast kvarstår. Många blickar riktas nu mot företagens kvartalsrapporter och utlåtanden om hur den ökade kostnadsbilden och eventuellt minskade efterfrågan påverkar resultaten.

 

LÄS OCKSÅ:

Christian Partanen: ”Borde jag placera mera nu?”

Lämna ett svar