Kjell Skoglund: ”Läge att locka nordborna till Finland”

Kjell Skoglund

Skribenten Kjell Skoglund är vd för Finsk-svenska handelskammaren.

Pandemin har från olika håll punkterat sinnebilden av Norden som en enhetlig region. Faktum är ändå att vi redan före coronakrisen hade slarvat en hel med det nordiska bygget. Vi får gå årtionden bakåt för att kunna peka på de senaste stora gemensamma reformerna. Efter ett år av krishantering och globala politiska motsättningar vet vi att vårt bästa alternativ är nära kontakter med Norden både politiskt och ekonomiskt.

Möjligheten att resa obehindrat mellan de nordiska länderna har sedan länge varit en fullkomligt naturlig del av vardagen. Flyktingkrisen för ett antal år sedan ledde till arrangemang vid vissa gränser som i praktiken satte den fria rörligheten mellan länderna ur spel. Pandemin ledde i sin tur till ett totalstopp i resandet mellan länderna.

Som alltid gäller det att se de positiva möjligheter som öppnas upp under kriser och större omställningar. För Finlands del har vi nu en chans att locka fler turister från övriga Norden. Grannländerna upplevs sannolikt som tryggare alternativ när pandemin lättar och det igen blir möjligt att resa. Jämfört med hur många finländare som turistar i Sverige och övriga Norden är antalet besökare i den motsatta riktningen väldigt anspråkslös. Frankrike, Spanien, Italien och andra länder går helt enkelt före i kön när skandinaverna gör upp sina semesterplaner.

Grannländerna upplevs sannolikt som tryggare alternativ när pandemin lättar och det igen blir möjligt att resa.

Ett tidsmässigt fönster öppnas sannolikt när tillräckligt många fått vaccinet och pandemin börjar lätta i övrigt. Under en period kommer Finland förhoppningsvis att vara en relevant semesterdestination för nordbor som tröttnat på att turista i hemlandet men ännu inte är beredda att åka längre bort. Här gäller det att slå till och försöka locka så många turister från grannländerna till Finland som möjligt.

Efter att det är okej att återgå till i stort sett motsvarande resande som tidigare kommer svenskar, norrmän och danskar att ta till gamla resvanor och åka söderut och senare även till semesterdestinationerna i Asien.

Resandet mellan länderna är det bästa limmet för att hålla ihop det nordiska bygget. Ju mer vi vet om våra grannar desto mer är vi beredda att engagera oss i gemensamma frågor. Samtidigt får vi en orsak att ta itu med de gränshinder som hindrar utbytet mellan länderna. Om det finns ett genuint intresse för det nordiska bland medborgarna kommer också politikerna att ta itu med de reformer som behövs.

LÄS OCKSÅ:

Kjell Skoglund: ”Kriminaliteten behöver stoppas i tid”

Lämna ett svar